Peptidbinding

Peptidbinding

Aminosyrer som utgjør proteiner blir bundet av peptidbindinger.

Kjemi

Nøkkelord

peptidbinding, amidbinding, dipeptid, tripeptid, polypeptid, protein, C-terminus, N-terminus, amingruppe, karboksylgruppe, aminosyre, glysin, alanine, organisk sidekjede, vann utgivelse, spatial structure, protein syntese, enzym, organisk kjemi, biokjemi, kjemi

Relaterte elementer

Scener

Relaterte elementer

Aminosyrer

Aminosyrer er proteinets monomerer.

Proteiners sekundærstruktur

Polypeptidkjeder består av aminosyrer og finnes i form av alfaheliks eller betaflak.

Proteinstruktur

Strukturen og oppsetningen av polypeptidkjeder påvirker proteinenes romstruktur.

Alanin (C₃H₇NO₂)

En ikke-polar aminosyre. L- og D-molekyler er speilbilder av hverandre.

Polymerisering av eten

Polymerisert eten er kjent som polyeten, en type plast.

Added to your cart.