Peptidbinding

Peptidbinding

Aminosyrer som utgjør proteiner blir bundet av peptidbindinger.

Kjemi

Nøkkelord

peptidbinding, amidbinding, dipeptid, tripeptid, polypeptid, protein, C-terminus, N-terminus, amingruppe, karboksylgruppe, aminosyre, glysin, alanine, organisk sidekjede, vann utgivelse, spatial structure, protein syntese, enzym, organisk kjemi, biokjemi, kjemi

Relaterte elementer

Aminosyrer

Aminosyrer er proteinets monomerer.

Proteiners sekundærstruktur

Polypeptidkjeder består av aminosyrer og finnes i form av alfaheliks eller betaflak.

Proteinstruktur

Strukturen og oppsetningen av polypeptidkjeder påvirker proteinenes romstruktur.

Alanin (C₃H₇NO₂)

En ikke-polar aminosyre. L- og D-molekyler er speilbilder av hverandre.

Polymerisering av eten

Polymerisert eten er kjent som polyeten, en type plast.

Added to your cart.