Paramecium caudatum (tøffeldyr)

Paramecium caudatum (tøffeldyr)

Encellede eukaryote organismer som er utbredt i ferskvann.

Biologi

Nøkkelord

Tøffeldyr, encellede, encellede eukaryote, Ciliatea, celle organelle, kontraktile vacuole, cilia, fordøyelses vacuole, cilium, cytostome, ferskvann, Ciliophora, dyr, biologi

Relaterte elementer

Scener

Organeller

  • kontraktil vakuole - Den pumper overflødig vann og avfallsstoffer ut av cellen. I ferskvannsmiljøer er konsentrasjonen av oppløste stoffer høyere inne i cellen enn utenfor, derfor strømmer vann fra omgivelsene inn til cellen ved osmose. Det overflødige vannet må fjernes ved hjelp av en energiintensiv prosess.
  • cellemunn - Mat (organisk avfall, bakterier) kommer inn i cellen gjennom den.
  • cytopharynx - Mat kommer inn gjennom cellemunnen, før den absorberes av endocytose.
  • cilier (flimmerhår) - Deres rytmiske og koordinerte piskende bevegelser gir cellen mobilitet og fører næringsstoffene mot cellemunnen.
  • mikronukleus (generativ) - Den inneholder cellens DNA, som utveksles under seksuell reproduksjon.
  • makronukleus (vegetativ) - Kontrollerer cellens vegetative funksjoner.
  • fordøyelses vakuole - Mat absorberes fra cytopharynx av endocytose. Matpartikler pakkes inn i næringsvakuoler, hvor de brytes ned.

Relaterte elementer

Amoeba proteus

Utbredte og heterotrofe encellede organismer med en kroppsform som stadig forandrer seg.

Euglena viridis

Encellet eukaryotealge som lever i ferskvann, i stand til å ta til seg næring autotrofisk og heterotrofisk.

Bjørnedyr (tardigrader)

Bjørnedyr kan overleve i ekstreme miljøer, de kan til og med overleve i det ytre rom.

Strukturen til prokaryotiske og eukaryote celler

Det er to grunnleggende celletyper: prokaryotiske og eukaryote celler.

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og spiriller.

Det genetiske materialets organisering

Eukaryoteceller med kjerner på bare noen få mikrometer kan inneholde nesten 2 meter med sammentvunnet DNA.

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Manet

Frittsvømmende marinedyr, en nesledyr-art, den eldste dyregruppen som har ekte vev.

Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å produsere flere virus.

Added to your cart.