Paleolitisk hule

De første bostedene i menneskehetens historie gir mye informasjon om våre forfedres livsstil.

Relaterte tillegg

Homo erectus

"Det oppreiste menneske" benyttet redskaper og kunne lage ild.

Menneskets evolusjon

Hjernen og hodeskallen har gjennomgått store endringer i løpet av menneskets utvikling.

Utbredelsen av Homo sapiens på Jorden

Det "kloke menneske" har sitt opphav i Afrika og spredte seg derfra til de fleste...

Fra steinalder til jernalder

Denne animasjonen viser øksens utvikling gjennom arkeologiske perioder.

Historiens detektiver

Historie baseres ikke alltid på harde fakta, noen ganger må en også drive grundige undersøkelser...

Neolittiske bosetninger

Som et resultat av de revolusjonære framskrittene i neolittisk tid, ble menneskelige...

Stonehenge (Storbritannia, Bronsealderen)

Det verdensberømte monumentet i England utgjør fortsatt et mysterium for arkeologer.

Added to your cart.