Ozon (O₃)

Ozon (O₃)

En allotrop av oksygen, bestående av 3 oksygenatomer.

Kjemi

Nøkkelord

kjemi, ozon, oksygenatom, allotropi

Relaterte elementer

Scener

Kulepinnemodell

Ozon O₃

Informasjon

Molmasse: 47,998 g/mol

Smeltepunkt: -193 °C

Kokepunkt: -112 °C

Relativ damptetthet (luft=1): 1,65

Molekylær form: V-form

Bindingsvinkel: 116,8°

Egenskaper

Ozon er en blå, giftig gass som er tyngre enn luft og har en karakteristisk lukt. I flytende tilstand er den mørkeblå, mens den er lilla-svart i fast form. Den er en sterk oksidant. Dens UV-absorberende evne er sterkest mellom 220-290 nm.

Forekomst og produksjon

Ozon forekommer i både de øvre og nedre lagene av atmosfæren. Det øvre laget absorberer biologisk skadelig UV-stråling fra Solen. Den er en drivhusgass.

Hydroklorfluorkarboner gjør at ozonlaget blir tynnere. Bakkenært ozon er skadelig; det kan skade øynene og lungene, og også ødelegge vev i planter. Ozon er også en av bestanddelene i fotokjemisk smog; avgasser, kopimaskiner og solsenger produserer alle ozon. Det kan produseres under riktige forhold ved elektrisk utladning.

Bruksområder

Ozon brukes til å sterilisere mat, bleke papir, tekstiler, oljer, fett og syntetiske fibre, og til å desinfisere drikkevann.

Kalottmodell

Fortellerstemme

Relaterte elementer

Ozonlaget

Ozonlaget filtrerer Solens skadelige UV-stråling, og er derfor avgjørende for livet på Jorden.

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Oksygen (O₂) (viderekommen)

En fargeløs, luktfri gass, en viktig bestanddel av atmosfæren, uunnværlig for å opprettholde liv på jorda.

Luftforurensning

Denne animasjonen demonstrerer hovedkildene til luftforurensning: jordbruk, industri og urban luftforurensning.

Oksygenets kretsløp

Oksygenets kretsløp beskriver oksygenets bevegelse i sine tre viktigste reservoarer.

Hvordan fungerer det? - Kjøleskap

Denne animasjonen viser hvordan et kjøleskap fungerer.

Oksygen (O₂) (grunnleggende)

En fargeløs, luktfri gass, en viktig bestanddel av atmosfæren, uunnværlig for å opprettholde liv på jorda.

Added to your cart.