Øret og hørselmekanismen

Ørene omdanner luftvibrasjoner til elektriske signaler som deretter blir behandlet av hjernen.

Relaterte tillegg

Respirasjonssystemet

Respirasjonssystemet er ansvarlig for inntak av oksygen og utslipp av karbondioksid.

Vitaminer

Hvordan får kroppen vår tilgang til vitaminene den trenger?

Knerefleks

Knerefleksen er en refleks som utløses når ekstensormuskelen strekkes.

Smakmekanisme

Smaksreseptorer konverterer kjemiske stimuli til elektriske signaler.

Nerveceller, nervevev

Nerveceller er spesialiserte på å sende elektriske signaler.

Dyp venetrombose og lungeemboli

En blodpropp som dannes i de dype venene i underekstremitetene kan føre til fatal...

Kortikal organisering av tale

For å produsere tale kreves det synkronisert funksjon av flere kortikale sentre.

Organisasjonsnivåer under enkeltindividet

Biologiske organisasjonsnivåer fra de individuelle organismene og helt ned til cellenivå.

Added to your cart.