Optiske instrumenter

Optiske instrumenter

Et stort utvalg optiske instrumenter er i bruk idag, alt fra mikroskoper til teleskoper.

Teknologi

Nøkkelord

optiske instrumenter, forstørrelsesglass, Mikroskop, kikkert, teleskop, lupe, optisk mikroskop, kikkertsikte, okularet, kamera linse, samlelinse, prisme, forstørret bilde, linse, optikk, oppfinnelse, oppfinnelser, astronomi, fysikk, teknologi

Relaterte elementer

Scener

Optiske instrumenter

 • forstørrelsesglass - En konveks linse egnet for lav forstørrelse, maksimum 30x. For høyere forstørrelse bruker vi mikroskoper.
 • mikroskop - Et system bestående av to konvekse linser. Det forstørrede bildet som dannes av den første linsen blir ytterligere forstørret av den andre.
 • astronomisk teleskop - Et keplersk teleskop består av to konvekse linser. Dets hovedfunksjon er å øke lysintensiteten, ikke å forstørre bildet. Det produserer et invertert bilde.
 • kikkertsikte - Det fungerer på samme måte som det keplerske teleskopet, men det er en tredje linse mellom de to konvekse linsene som inverterer bildet. Dermed produseres et rettvendt bilde.
 • kikkert - Det er et prismesystem mellom de to konvekse linsene, som inverterer bildet. Dermed produseres et rettvendt bilde.

Forstørrelsesglass

Astronomisk teleskop

 • rør - Det rommer optikken.
 • søker - Den har vanligvis en mye lavere forstørrelse enn hovedteleskopet. Den bidrar til å lokalisere det ønskede astronomiske objektet på nattehimmelen.
 • konvergerende (konveks) linse (objektlinse) - Den bryter de innkommende parallelle lysstrålene, som deretter møtes i brennpunktet og går mot den andre konvekse linsen. Teleskopet samler innkommende lys og øker dermed lysintensiteten. Dermed virker stjerner lysere og selv fjerne, svake stjerner som ikke er synlige for det blotte øye kan observeres.
 • konvergerende (konveks) linse (okular) - Dens brennpunkt sammenfaller med brennpunktet i fokuslinsen. Dermed bryter den lysstråler slik at de blir parallelle når de når okularet. Dermed fokuserer øyet til det uendelige.

Kikkert

 • finjusteringsknapp
 • konvergerende (konveks) linse (objektlinse) - Den bryter de innkommende parallelle lysstrålene.
 • prismesystem for bildeinvertering - Siden de 2 linsene ville produsert et invertert bilde (i likhet med et keplersk teleskop), er et prismesystem nødvendig for å rette det opp. Et av prismene inverterer bildet horisontalt, det andre vertikalt. Prismesystemet gjør også at kikkerten kan være kortere, siden lyset ikke passerer gjennom rørene i en rett linje.
 • konvergerende (konveks) linse (okular) - Den bryter de divergerende lysstrålene slik at de blir parallelle når de når øyet. Dermed fokuserer øyet til det uendelige.

Mikroskop

 • okular - Dets konvekse linse forstørrer ytterligere det forstørrede bildet som ble dannet av objektlinsen.
 • rør
 • objektivrevolver - Den inneholder objektiver med forskjellige grader av forstørrelse. Vi kan velge den vi ønsker ved å vri på den.
 • objektiv - Objektet befinner seg utenfor den konvekse objektivlinsens brennvidde. Dermed dannes et forstørret bilde. Dette bildet blir ytterligere forstørret av den konvekse okularlinsen.
 • objektbord - Her plasseres objektglasset med den prøven som skal undersøkes. Prøven er veldig tynn slik at lyset kommer gjennom til objektivlinsen.
 • objektglass - En tynn glasskive som man plasserer prøveobjektet på under mikroskopet. Prøven blir belyst, dens ulike deler absorberer lys i forskjellige vinkler og et bilde dannes.
 • speil - Det reflekterer lys inn til de optiske delene. Moderne mikroskoper bruker innebygde lyskilder istedet for speil.
 • stativ
 • konvergerende (konveks) linse (okular) - Dets konvekse linse forstørrer ytterligere det forstørrede bildet som ble dannet av objektlinsen.
 • konvergerende (konveks) linse (objektlinse) - Objektet befinner seg utenfor den konvekse objektivlinsens brennvidde. Dermed dannes et forstørret bilde. Dette bildet blir ytterligere forstørret av den konvekse okularlinsen.

Kikkertsikte

 • dovetailskinne
 • konvergerende (konveks) linse (okular) - Den bryter de divergerende lysstrålene slik at de blir parallelle når de når øyet. Dermed fokuserer øyet til det uendelige.
 • konvergerende (konveks) linse for invertering - Siden de 2 linsene ville produsert et invertert bilde (i likhet med et keplersk teleskop), er en tredje linse nødvendig for å rette det opp.
 • konvergerende (konveks) linse (objektlinse) - Den bryter de innkommende parallelle lysstrålene.
 • trådkors

Relaterte elementer

Hubble-teleskopet

Hubble-teleskopet kretser rundt utsiden av Jordens atmosfære.

Hvordan fungerer det? - Digitalkamera

Denne animasjonen demonstrerer digitalkameraets struktur og funksjon.

Keplerteleskopet

Keplerteleskopet ble utsendt av NASA for å oppdage jordlignende planeter som kretser rundt andre stjerner.

Refleksjon og brytning av lys

En lysstråle reflekteres eller brytes ved grensen mellom to medier som har forskjellig brytningsindeks.

Teleskoper

Denne animasjonen viser optiske teleskoper og radioteleskoper som brukes til astronomiske observasjoner.

Menneskets øye

Øyet er et av våre viktigste sanseorganer. Reseptorene i øyet produserer elektriske impulser når de stimuleres av lys.

Optisk illusjon

Informasjonen som samles inn av øyet blir feiltolket av hjernen.

Synskorrigering

Konkave og konvekse linser brukes for å korrigere nærsynthet og langsynthet.

Ames rom

Et Ames rom er et forvrengt rom som brukes til å skape en optisk illusjon.

Fyr

Fyr blir brukt som navigeringshjelp i kystnære farvann.

Keplers lover for planetenes bevegelse

De tre viktigste lovene som beskriver planetenes bevegelse, ble formulert av Johannes Kepler.

Observatorium

Observatorier er ofte bygget på store høyder for å minimere effektene av luftturbulens.

Optisk isomeri

Speilbilde-isomerer av asymmetriske former og faste stoffer er ikke-superimposable.

Synsmekanismen

Kurvaturen i øyets linse forandres når vi ser på et fjernt eller nært objekt, for å sikre et skarpt bilde.

Hvordan fungerer det? - Computertomografi-skanner

Denne animasjonen demonstrerer strukturen og driften av CT-skannere.

Hvordan fungerer det? - Elektronmikroskop

Denne animasjonen demonstrerer strukturen og funksjonen av elektronmikroskoper.

Transparens

Denne animasjonen forklarer transparens og opasitet, prinsippet med radiografi og materialers lysabsorberende egenskaper.

Typer av satellitter

Satellitter som kretser rundt Jorden kan brukes til sivile eller militære formål.

Voyager-romsondene

Voyager-romsondene var de første menneskelagde objektene som forlot Solsystemet. De samler inn data om det ytre rom og bærer med seg informasjon om...

Added to your cart.