Omkrets, areal, overflate og volum

Denne animasjonen presenterer formlene til beregning av omkrets og areal av plan figurer, samt overflate og volum av romfigurer.

Relaterte tillegg

Visninger

Velg formen som er vist fra forskjellige vinkler nedenfor.

Szilassi-polyeder

Dette spesielle konkave polyederet ble oppkalt etter en ungarsk matematiker.

Kjeglesnitt

Kjeglesnittet er den plane kurven som skapes når en rett sirkulær kjegle gjennomskjæres...

Speilvending av et punkt over en akse

Akse t og punkt P er gitt, og denne videoen viser deg hvordan du kan speilvende punkt P over til...

Gruppering av romfigurer 2

Denne animasjonen viser eksempler på ulike grupper romfigurer.

Veie Pytagoras læresetning

I dette eksperimentet beviser vi Pytagoras velkjente læresetning med en brevvekt.

Geometriske transformasjoner - refleksjon

Denne animasjonen demonstrerer geometrisk refleksjon, en type geometrisk transformasjon...

Tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem

Et tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem med illustrasjoner og øvelser som utvikler...

Added to your cart.