Oljetanker

Oljetanker

Oljetankere dukket opp på slutten av 1800-tallet; i dag er de blant de største skipene.

Teknologi

Nøkkelord

Tankskip, oljetanker, oljetankskip, oljeforekomsten, miljøforurensning, naturkatastrofe, transportere, petroleum, katastrofe, vann transport, maritim transport, Dekk, radar, flytebro, vannscooter, hav, sjø, økonomi, teknologi, transport

Relaterte elementer

Scener

Relaterte elementer

Havn

Havner tilbyr nødvendig infrastruktur og viktige tjenester for industri og sjøfart.

Containerskip

Kommersielle havsruter med containerskip danner et globalt nettverk.

Transportnett

Animasjonen presenterer de viktigste transportrutene gjennom luft, sjø, og land, samt knutepunkter.

Fyr

Fyr blir brukt som navigeringshjelp i kystnære farvann.

Hvordan oljebrønner fungerer

Maskineri som pumper råolje til overflaten

Oljeplattform

En lang borestreng sentralt i boretårnet penetrerer havbunnen til den når det laget som inneholder olje.

Oljeraffineri

Noen av produktene fra oljeraffinering er dieselolje, bensin og smøremidler.

Suezkanalen

Suezkanalen er en kunstig vannvei som forbinder Rødehavet og Middelhavet.

The Panama Canal

The Panama Canal is an artificial waterway created to shorten shipping routes between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean.

Kanaltunnelen

Kanaltunnelen er en 50,5 km lang jernbanetunnel mellom Storbritannia og Frankrike, som går under Den engelske kanal.

RMS Queen Mary 2 (2003)

Det største cruiseskipet da det ble bygget.

Birem (gamle krigsskip med årer)

En Birem er en type gammelt krigsskip, med en karakteristisk spiss baug og to dekk med årer, som ble brukt av mange hærer.

Dampbåten North River Steamboat (Clermont) (1807)

Den amerikanske ingeniøren Robert Fulton bygget den første fungerende dampdrevne båten.

Djunke

Et seilfartøy med karakteristiske luggerseil brukes for både militære formål og handelsformål.

Hjuldamper (1846)

Den første hjuldamperen i Ungarn ble tatt i bruk i 1845.

Santa Maria (1400-tallet)

Den tremastede karakken Santa Maria var skipet Christopher Columbus brukte på sin første ekspedisjon.

Seilskuter

Skonnerter, som først ble bygget i Nederland på 1600-tallet, ble hovedsakelig brukt som handelsskip.

Slagskip (HMS Dreadnought, 1906)

HMS Dreadnought revolusjonerte byggingen av slagskip på 1900-tallet.

Titanic (1912)

RMS Titanic var det største passasjerskipet i begynnelsen av det 20. århundre

USS Missouri (USA, 1944)

Det amerikanske slagskipet USS Missouri ble først brukt i andre verdenskrig, og ble også brukt i Gulfkrigen.

USS Ohio (USA, 1979)

Kjernekraft ble først benyttet av den amerikanske marinen for å operere ubåter på midten av 1900-tallet.

USS Tarawa LHA-1 (1976)

Fra 1940-tallet ble de stadig større hangarskipene mestere i havene.

Added to your cart.