Oljetanker

Oljetanker

Oljetankere dukket opp på slutten av 1800-tallet; i dag er de blant de største skipene.

Teknologi

Nøkkelord

Tankskip, oljetanker, oljetankskip, oljeforekomsten, miljøforurensning, naturkatastrofe, transportere, petroleum, katastrofe, vann transport, maritim transport, Dekk, radar, flytebro, vannscooter, hav, sjø, økonomi, teknologi, transport

Relaterte elementer

Scener

Oljetanker

Siden antikken har sjøreiser spilt en fremtredende rolle for handel og reiseliv (og dessuten for krigføring). Som et resultat av Oppdagelsestiden ble sjøtransporten fullstendig forandret i begynnelsen av den moderne tidsalder, men det var på andre halvdel av 1900-tallet at en virkelig revolusjon fant sted for denne transportformen.

Det første tankskipet, som var designet for å transportere store mengder flytende last, ble bygget i 1880-årene. Så, etter andre verdenskrig, ble et stort antall tankskip og containerskip produsert for å transportere store mengder flytende last (for det meste råolje) og enorme mengder av ulike varer i intermodale containere.

Fremveksten av denne nye typen fartøy førte til en reduksjon av tap forbundet med lasting, lastetid og kostnader. Det eneste problemet var lang leveringstid. Disse enorme skipene reiser over hele verden, og transportrutene deres starter i tilsvarende enorme havner.

Ovenfra

Oljetankernes gjennomsnittlige lengde er mellom 200-400 meter, bredden er rundt 30-70 meter og dypgangen rundt 15-30 meter. Hastigheten er mellom 15-16 knop (28-30 km/t).

De viktigste faktorene i designet av skroget er å gi balanse og sikkerhet, og å maksimere lastekapasiteten. De største oljetankerne ble bygget på 1970-tallet delvis av økonomiske grunner (høye oljepriser) og delvis av politiske grunner (Suezkanalen var stengt). Den største av dem, den 456 meter lange Seawise Giant, ble bygget i 1979.

Dekk

Idag er oljetankere det nest viktigste transportmiddelet for olje, etter rørledninger. Den primære vurderingen i utformingen av skroget er funksjonalitet og sikkerhet. Broen, mannskapets kabin og drivstofftankene ligger alle bak i skipet, mens last og ballasttanker opptar den største delen av skipet. Mesteparten av dekket er flatt og inneholder rørledninger, oljeslanger, ventiler og en passasje.

Dimensjoner

 • Typer - DVT: dødvekttonn, et mål på hvor stor masse et skip trygt kan frakte, inkludert den kombinerte massen av last, drivstoff, ballast, ferskvann og mannskapet. Den inkluderer ikke massen av selve skipet.
 • Kapasitet
 • Panamax: 60 000 – 80 000 DVT
 • Aframax: 80 000 – 120 000 DVT
 • Suezmax: 120 000 – 200 000 DVT
 • VLCC: 200 000 – 315 000 DVT
 • ULCC: 315 000 – 520 000 DVT
 • 3 975 000 - Antall biler med 60-liters drivstofftanker som kunne fylles opp fra lasten i en Suezmax oljetanker.

Oljetankere kategoriseres etter størrelse. Supertankere, samt “very large crude carriers” (VLCC) og “ultra large crude carriers” (ULCC), kan bare legge til i noen få havner i verden. På grunn av størrelsen kan disse tankskipene bare navigere gjennom noen veldig få stred og kanaler. På den annen side kan mindre tankskip, som Panamax, Aframax og Suezmax, legge til i mindre havner og navigere gjennom smalere og grunnere stred og kanaler. (Navnene refererer til linjene deres, altså til kanalen eller stredet de kan passere gjennom).

Ulykker

 • Store ulykker med oljetankere
 • Atlantic Empress - Mengden sølt olje: 287 000 tonn, dato for hendelsen: 19 juli 1979
 • ABT Summer - Mengden sølt olje: 260 000 tonn, dato for hendelsen: 28 mai 1991
 • Castillo de Bellver - Mengden sølt olje: 252 000 tonn, dato for hendelsen: 8 juni 1983
 • Amoco Cadiz - Mengden sølt olje: 223 000 tonn, dato for hendelsen: 16 mars 1978
 • Haven - Mengden sølt olje: 144 000 tonn, dato for hendelsen: 11 april 1991
 • Odyssey - Mengden sølt olje: 132 000 tonn, dato for hendelsen: 10 november 1988
 • Torrey Canyon - Mengden sølt olje: 119 000 tonn, dato for hendelsen: 18 mars 1967
 • Sea Star - Mengden sølt olje: 115 000 tonn, dato for hendelsen: 19 desember 1972
 • Urquiola - Mengden sølt olje: 100 000 tonn, dato for hendelsen: 12 mai 1976
 • Irenes Serenade - Mengden sølt olje: 100 000 tonn, dato for hendelsen: 23 februar 1980
 • Hawaiian Patriot - Mengden sølt olje: 95 000 tonn, dato for hendelsen: 23 februar 1977
 • Independenta - Mengden sølt olje: 95 000 tonn, dato for hendelsen: 15 november 1979
 • Jakob Maersk - Mengden sølt olje: 88 000 tonn, dato for hendelsen: 29 januar 1975
 • M/V Braer - Mengden sølt olje: 85 000 tonn, dato for hendelsen: 5 januar 1993
 • Khark5 - Mengden sølt olje: 80 000 tonn, dato for hendelsen: 19 desember 1989
 • Aegean Sea - Mengden sølt olje: 74 000 tonn, dato for hendelsen: 3 desember 1992
 • Sea Empress - Mengden sølt olje: 72 000 tonn, dato for hendelsen: 15 februar 1996
 • Nova - Mengden sølt olje: 70 000 tonn, dato for hendelsen: 6 desember 1985
 • Katina P. - Mengden sølt olje: 67 000 tonn, dato for hendelsen: 19 april 1992
 • M/V Prestige - Mengden sølt olje: 64 000 tonn, dato for hendelsen: 15 november 2002
 • Exxon Valdez - Mengden sølt olje: 37 000 tonn, dato for hendelsen: 23 januar 1989
 • Hebei Spirit - Mengden sølt olje: 11 000 tonn, dato for hendelsen: 7 desember 2007

Animasjon

 • Øresund
 • Bosporos
 • Suezkanalen
 • Hormuz-stredet
 • Bab el-Mandeb
 • Malakkastredet
 • Panamakanalen
 • Kapp det gode håp
 • Den arabiske halvøy
 • Nigeria
 • Libya
 • Venezuela
 • Nordsjøens oljefelt
 • Store ulykker med oljetankere
 • Atlantic Empress - Mengden sølt olje: 287 000 tonn, dato for hendelsen: 19 juli 1979
 • ABT Summer - Mengden sølt olje: 260 000 tonn, dato for hendelsen: 28 mai 1991
 • Castillo de Bellver - Mengden sølt olje: 252 000 tonn, dato for hendelsen: 8 juni 1983
 • Amoco Cadiz - Mengden sølt olje: 223 000 tonn, dato for hendelsen: 16 mars 1978
 • Haven - Mengden sølt olje: 144 000 tonn, dato for hendelsen: 11 april 1991
 • Odyssey - Mengden sølt olje: 132 000 tonn, dato for hendelsen: 10 november 1988
 • Torrey Canyon - Mengden sølt olje: 119 000 tonn, dato for hendelsen: 18 mars 1967
 • Sea Star - Mengden sølt olje: 115 000 tonn, dato for hendelsen: 19 desember 1972
 • Urquiola - Mengden sølt olje: 100 000 tonn, dato for hendelsen: 12 mai 1976
 • Irenes Serenade - Mengden sølt olje: 100 000 tonn, dato for hendelsen: 23 februar 1980
 • Hawaiian Patriot - Mengden sølt olje: 95 000 tonn, dato for hendelsen: 23 februar 1977
 • Independenta - Mengden sølt olje: 95 000 tonn, dato for hendelsen: 15 november 1979
 • Jakob Maersk - Mengden sølt olje: 88 000 tonn, dato for hendelsen: 29 januar 1975
 • M/V Braer - Mengden sølt olje: 85 000 tonn, dato for hendelsen: 5 januar 1993
 • Khark5 - Mengden sølt olje: 80 000 tonn, dato for hendelsen: 19 desember 1989
 • Aegean Sea - Mengden sølt olje: 74 000 tonn, dato for hendelsen: 3 desember 1992
 • Sea Empress - Mengden sølt olje: 72 000 tonn, dato for hendelsen: 15 februar 1996
 • Nova - Mengden sølt olje: 70 000 tonn, dato for hendelsen: 6 desember 1985
 • Katina P. - Mengden sølt olje: 67 000 tonn, dato for hendelsen: 19 april 1992
 • M/V Prestige - Mengden sølt olje: 64 000 tonn, dato for hendelsen: 15 november 2002
 • Exxon Valdez - Mengden sølt olje: 37 000 tonn, dato for hendelsen: 23 januar 1989
 • Hebei Spirit - Mengden sølt olje: 11 000 tonn, dato for hendelsen: 7 desember 2007
 • Typer - DVT: dødvekttonn, et mål på hvor stor masse et skip trygt kan frakte, inkludert den kombinerte massen av last, drivstoff, ballast, ferskvann og mannskapet. Den inkluderer ikke massen av selve skipet.
 • Kapasitet
 • Panamax: 60 000 – 80 000 DVT
 • Aframax: 80 000 – 120 000 DVT
 • Suezmax: 120 000 – 200 000 DVT
 • VLCC: 200 000 – 315 000 DVT
 • ULCC: 315 000 – 520 000 DVT
 • 3 975 000 - Antall biler med 60-liters drivstofftanker som kunne fylles opp fra lasten i en Suezmax oljetanker.

Konstruksjon

 • baug
 • ror
 • radar
 • topplanterne
 • skorstein
 • bro
 • propell
 • rørledninger

Tverrsnitt

Oljetankeren Exxon Valdez gikk på grunn utenfor kysten av Alaska i 1989, og lekket rundt 37 000 tonn med olje ut i vannet. Denne ulykken førte til introduksjonen av skip med doble skrog, og disse har vært brukt siden da. Med dette nye designet blir olje pumpet inn i det indre skroget, slik at miljøet beskyttes mot forurensning i tilfelle ulykker. Når lasterommet er fullt er ballasttankene mellom veggene i det doble skroget tomme; men når lasterommet er tomt eller bare delvis fylt, blir ballasttankene fylt med nødvendig mengde ballastvann.

Linjer

 • Øresund
 • Bosporos
 • Suezkanalen
 • Hormuz-stredet
 • Bab el-Mandeb
 • Malakkastredet
 • Panamakanalen
 • Kapp det gode håp
 • Den arabiske halvøy
 • Nigeria
 • Libya
 • Venezuela
 • Nordsjøens oljefelt

Forteller

Siden antikken har sjøreiser spilt en fremtredende rolle for handel og reiseliv. Som et resultat av Oppdagelsestiden ble sjøtransporten fullstendig forandret i begynnelsen av den moderne tidsalder, men det var på andre halvdel av 1900-tallet at en virkelig revolusjon fant sted for denne transportformen.

Det første tankskipet, som var designet for å transportere store mengder flytende last, ble bygget i 1880-årene. Så, etter andre verdenskrig, ble et stort antall tankskip og containerskip produsert for å transportere store mengder flytende last og enorme mengder av ulike varer i intermodale containere.

Fremveksten av denne nye typen fartøy førte til en reduksjon av tap forbundet med lasting, lastetid og kostnader. Det eneste problemet var lang leveringstid. Disse enorme skipene reiser over hele verden, og transportrutene deres starter i tilsvarende enorme havner.

Oljetankernes gjennomsnittlige lengde er mellom 200-400 meter, bredden er rundt 30-70 meter og dypgangen rundt 15-30 meter. Hastigheten er mellom 15-16 knop.

De viktigste faktorene i designet av skroget er å gi balanse og sikkerhet, og å maksimere lastekapasiteten. De største oljetankerne ble bygget på 1970-tallet delvis av økonomiske grunner og delvis av politiske grunner. Den største av dem, den 456 meter lange Seawise Giant, ble bygget i 1979.

Idag er oljetankere det nest viktigste transportmiddelet for olje, etter rørledninger. Den primære vurderingen i utformingen av skroget er funksjonalitet og sikkerhet. Broen, mannskapets kabin og drivstofftankene ligger alle bak i skipet, mens last og ballasttanker opptar den største delen av skipet. Mesteparten av dekket er flatt og inneholder rørledninger, oljeslanger, ventiler og en passasje.

Oljetankeren Exxon Valdez gikk på grunn utenfor kysten av Alaska i 1989, og lekket rundt 37 000 tonn med olje ut i vannet. Denne ulykken førte til introduksjonen av skip med doble skrog, og disse har vært brukt siden da. Med dette nye designet blir olje pumpet inn i det indre skroget, slik at miljøet beskyttes mot forurensning i tilfelle ulykker. Når lasterommet er fullt er ballasttankene mellom veggene i det doble skroget tomme; men når lasterommet er tomt eller bare delvis fylt, blir ballasttankene fylt med nødvendig mengde ballastvann.

Oljetankere kategoriseres etter størrelse. Supertankere, samt “very large crude carriers” og “ultra large crude carriers”, kan bare legge til i noen få havner i verden. På grunn av størrelsen kan disse tankskipene bare navigere gjennom noen veldig få stred og kanaler. På den annen side kan mindre tankskip, som Panamax, Aframax og Suezmax, legge til i mindre havner og navigere gjennom smalere og grunnere stred og kanaler.

Relaterte elementer

Havn

Havner tilbyr nødvendig infrastruktur og viktige tjenester for industri og sjøfart.

Containerskip

Kommersielle havsruter med containerskip danner et globalt nettverk.

Transportnett

Animasjonen presenterer de viktigste transportrutene gjennom luft, sjø, og land, samt knutepunkter.

Fyr

Fyr blir brukt som navigeringshjelp i kystnære farvann.

Hvordan oljebrønner fungerer

Maskineri som pumper råolje til overflaten

Oljeplattform

En lang borestreng sentralt i boretårnet penetrerer havbunnen til den når det laget som inneholder olje.

Oljeraffineri

Noen av produktene fra oljeraffinering er dieselolje, bensin og smøremidler.

Suezkanalen

Suezkanalen er en kunstig vannvei som forbinder Rødehavet og Middelhavet.

The Panama Canal

The Panama Canal is an artificial waterway created to shorten shipping routes between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean.

Kanaltunnelen

Kanaltunnelen er en 50,5 km lang jernbanetunnel mellom Storbritannia og Frankrike, som går under Den engelske kanal.

RMS Queen Mary 2 (2003)

Det største cruiseskipet da det ble bygget.

Birem (gamle krigsskip med årer)

En Birem er en type gammelt krigsskip, med en karakteristisk spiss baug og to dekk med årer, som ble brukt av mange hærer.

Dampbåten North River Steamboat (Clermont) (1807)

Den amerikanske ingeniøren Robert Fulton bygget den første fungerende dampdrevne båten.

Djunke

Et seilfartøy med karakteristiske luggerseil brukes for både militære formål og handelsformål.

Hjuldamper (1846)

Den første hjuldamperen i Ungarn ble tatt i bruk i 1845.

Santa Maria (1400-tallet)

Den tremastede karakken Santa Maria var skipet Christopher Columbus brukte på sin første ekspedisjon.

Seilskuter

Skonnerter, som først ble bygget i Nederland på 1600-tallet, ble hovedsakelig brukt som handelsskip.

Slagskip (HMS Dreadnought, 1906)

HMS Dreadnought revolusjonerte byggingen av slagskip på 1900-tallet.

Titanic (1912)

RMS Titanic var det største passasjerskipet i begynnelsen av det 20. århundre

USS Missouri (USA, 1944)

Det amerikanske slagskipet USS Missouri ble først brukt i andre verdenskrig, og ble også brukt i Gulfkrigen.

USS Ohio (USA, 1979)

Kjernekraft ble først benyttet av den amerikanske marinen for å operere ubåter på midten av 1900-tallet.

USS Tarawa LHA-1 (1976)

Fra 1940-tallet ble de stadig større hangarskipene mestere i havene.

Added to your cart.