Oldenborre

Oldenborre

Oldenborren er et utbredt insekt i Europa, og oldenborrens larver regnes som skadedyr.

Biologi

Nøkkelord

Vanlig Oldenborre, bille, fullstendig forvandling, biller, larve, hardt ytre fløyen, arthropod etappe, kitin lag, kitin, mage, brystkasse, dyr, insekt, arthropod, insekter, leddyr, biologi

Relaterte elementer

Scener

Oldenborre

Oldenborre er et insekt som er veldig utbredt i Europa. Den gjennomsnittlige lengden er 2,5-3 cm. Både hunnene og hannene har antenner, men kan skilles med antall lameller på antennene. Hunnene har 6 av disse, mens hannene har 7.

Anatomi

 • hode
 • thorax
 • abdomen
 • dekkvinger
 • ben
 • tyggende munndeler - De har utviklet seg fra benene og er den tidligste typen munndeler hos insekter. Deres funksjon er vanligvis å knuse eller kutte maten.
 • antenne - Kjemisk sanseorgan som gjør at hannene kan oppdage hunnenes feromoner.

I likhet med andre insekter består oldenborrens kropp av 3 hoveddeler: hode, thorax og abdomen.

Hodet består blant annet av antennene, som fungerer som kjemiske sanseorganer, de tyggende munndelene og de sammensatte øynene. Thorax har 3 par ben og 2 par vinger. Billenes forvinger er herdede vinger (dekkvinger) som gir beskyttelse, mens bakvingene er membranvinger som brukes for å fly.

Indre organer

 • hjerne - Den består av et par ganglier. Den spiller en viktig rolle for å behandle informasjon som kommer fra øynene og antennene, og den kontrollerer også funksjonene til resten av nervesystemet. Den inneholder nevrosekretoriske celler, nevroner som utskiller juvenile hormoner, som kontrollerer insektets utvikling eller felling.
 • ventralt nervesystem - Det starter i hjernen og går langs abdomen. Ganglienes nerveceller er bundet sammen av bunter med nervefibre.
 • kjønnsorganer - Insekter har separate kjønn; hannenes kjønnsorganer produserer sperm, mens hunnenes kjønnsorganer produserer egg.
 • hjerte med flere kamre - Insekter har et åpent sirkulasjonssystem fylt med hemolymfe. Den sirkuleres gjennom en åre som strekker seg langs nesten hele kroppen, fra hjertet, som ligger i abdomen, til insektets hode, hvor den flyter inn i kroppens hulrom. Den kommer inn i åren igjen gjennom åpninger langs sidene. Dens funksjon er å transportere næringsstoffer og avfall. Den transporterer ikke luftgasser, dette er luftrørets oppgave.
 • spyttkjertel - Spyttet fukter maten og har enzymer som begynner å bryte maten ned.
 • mage - Her blir maten lagret og myknet opp før den fordøyes.
 • krås - Innsiden er fylt med kitinrike riller og tenner som bidrar til å male opp maten. Denne delen av magen kalles også «muskelmagen».
 • blindtarmer - De øker tarmens overflate og gjør absorpsjonen og fordøyelsen av næringsstoffer mer effektiv.
 • malpighiske rør - De utgjør insektenes ekskresjonssystem. Rørene filtrerer hemolymfen som fyller kroppens hulrom, og slipper filtratet inn i tarmsystemet. Der absorberes de nyttige næringsstoffene (vann, sukker, osv.) og returnerer til hemolymfen, mens avfall og giftstoffer utskilles.
 • baktarm - De malphigiske rørene filtrerer hemolymfen som fyller kroppens hulrom, og slipper filtratet inn i denne delen av kroppen. Her absorberes de nyttige næringsstoffene (vann, sukker, osv.) og returnerer til hemolymfen, mens avfall og giftstoffer utskilles.

Oldenborrelarver

 • ben
 • antenne
 • tyggende munndeler - Den tidligste typen munndeler hos insekter. Deres funksjon er vanligvis å knuse eller kutte maten. Oldenborrelarver forårsaker store skader for landbruket når de tygger planterøtter.

Larvene, kjent som oldenborrelarver, utvikler seg i jorden og lever på planterøtter. Dermed kan de forårsake store skader for landbruket. Larvene utvikler seg i pupper om sommeren i sitt 3.-5. år, avhengig av klimaet. Etter 6 uker oppstår en fullvoksen bille fra puppen. Den overvintrer i jorden og kommer opp til overflaten i april eller mai.

Animasjon

 • hode
 • thorax
 • abdomen
 • dekkvinger
 • ben
 • tyggende munndeler - De har utviklet seg fra benene og er den tidligste typen munndeler hos insekter. Deres funksjon er vanligvis å knuse eller kutte maten.
 • antenne - Kjemisk sanseorgan som gjør at hannene kan oppdage hunnenes feromoner.
 • ben
 • antenne
 • tyggende munndeler - Den tidligste typen munndeler hos insekter. Deres funksjon er vanligvis å knuse eller kutte maten. Oldenborrelarver forårsaker store skader for landbruket når de tygger planterøtter.

Forteller

Oldenborre er et insekt som er veldig utbredt i Europa. Den gjennomsnittlige lengden er 2,5-3 cm. Både hunnene og hannene har antenner, men kan skilles med antall lameller på antennene. Hunnene har 6 av disse, mens hannene har 7.

Larvene, kjent som oldenborrelarver, utvikler seg i jorden og lever på planterøtter. Dermed kan de forårsake store skader for landbruket. Larvene utvikler seg i pupper om sommeren i sitt 3.-5. år, avhengig av klimaet. Etter 6 uker oppstår en fullvoksen bille fra puppen. Den overvintrer i jorden og kommer opp til overflaten i april eller mai.

I likhet med andre insekter består oldenborrens kropp av 3 hoveddeler: hode, thorax og abdomen. Hodet består blant annet av antennene, som fungerer som kjemiske sanseorganer, de tyggende munndelene og de sammensatte øynene. Thorax har 3 par ben og 2 par vinger. Billenes forvinger er herdede vinger (dekkvinger) som gir beskyttelse, mens bakvingene er membranvinger som brukes for å fly.

Relaterte elementer

De ulike formene for metamorfose.

Basert på livssyklusen kan insekter grupperes i tre kategorier: ametaboløse, hemimetaboløse eller holometaboløse insekter.

Hjortebille

Ved å bruke hjortebillen som et eksempel kan vi demonstrere hvordan insekters muskler fungerer, deres flyvemekanisme og hvordan de formerer seg.

Europeisk honningbie

Honningbier produserer en søt og næringsrik substans, honning.

Langhalet døgnflue

Larver av denne typen døgnfluer tilbringer de første tre årene av sitt liv i vann, deres voksne liv varer bare en dag, som de bruker for parring.

Rød skogsmaur

En maurkoloni består av en dronning, hanner og arbeidere.

Stor kålsommerfugl

Den store kålsommerfuglen er en vanlig sommerfuglart, og ved hjelp av denne vil vi demonstrere anatomien til sommerfugler.

Bjørnedyr (tardigrader)

Bjørnedyr kan overleve i ekstreme miljøer, de kan til og med overleve i det ytre rom.

Edderkoppsilke, spindelvev

Selv om tettheten til edderkoppsilke er lavere enn nylonfibre, er fibrene sterkere enn stål.

Edelkreps

En stor ferskvannskreps som er spesielt utbredt i Europa.

Hjørneedderkopp (Loxosceles laeta)

Det giftige bittet til Loxosceles laeta utgjør en alvorlig trussel for menneskelig helse.

Korsedderkopp

Animasjonen viser edderkoppens kroppsbygning med en utbredt europeisk edderkopp som eksempel.

Mangfoldet av lyssensitive organer

Flere analoge typer øyne har utviklet seg uavhengig av hverandre gjennom konvergent evolusjon.

Meksikansk rødknetarantell

En av de mest kjente edderkoppartene, holdes ofte som husdyr. Bittet dens er ikke dødelig for mennesker.

Added to your cart.