Oksygenets kretsløp

Oksygenets kretsløp

Oksygenets kretsløp beskriver oksygenets bevegelse i sine tre viktigste reservoarer.

Geografi

Nøkkelord

oksygen, syklus, vulkansk aktivitet, åndedrett, forbrenning, energiproduksjon, brenning, fotosyntese, karbondioksid, ozon, kjemisk bundet oksygen, atmosfære, UV, spalter, plante, dyr, biologi, geografi

Relaterte elementer

Scener

Oksygenets kretsløp

 • dyr
 • planter
 • UV-stråling
 • karbondioksid
 • atmosfærisk oksygen
 • mennesker
 • vulkansk aktivitet
 • oksygen som er kjemisk bundet i sedimenter
 • råtnende organismer: bakterier, sopp, ormer
 • ozon

Utslipp

 • planter
 • fotosyntese
 • atmosfærisk oksygen

Binding

 • dyr
 • atmosfærisk oksygen
 • åndedrett
 • brenning av karbohydrater
 • karbondioksid
 • energiproduksjon
 • mennesker
 • oksidering av vulkanske asker
 • forbrenning

Kretsløp

Menneskelig aktivitet

 • atmosfærisk oksygen
 • energiproduksjon
 • mennesker
 • brenning av karbohydrater
 • karbondioksid

Animasjon

 • dyr
 • planter
 • UV-stråling
 • karbondioksid
 • atmosfærisk oksygen
 • mennesker
 • vulkansk aktivitet
 • ozon
 • fotosyntese
 • forbrenning
 • dekomponering
 • åndedrett
 • atmosfærisk oksygen
 • energiproduksjon
 • mennesker
 • brenning av karbohydrater
 • karbondioksid

Forteller

Luften inneholder 21% oksygen, både i form av oksygenmolekyler og ozon. Ozon produseres fra oksygenmolekylene, ved virkningen av UV-stråling.
Oksygen er ikke bare innholdet i luften, men også i overflatevann, som inneholder dobbelt så mye oksygen som atmosfæren. Det er også til stede i betydelige mengder i jordskorpen, både i bundet og fri form. Oksygen er viktig for både dyr og mennesker; det er en av betingelsene for liv.

Oksygen er også nødvendig for forbrenning og nedbryting av organiske stoffer; det blir brukt i industri og transport i stadig økende mengder.
En stor mengde karbondioksid kan bli sluppet ut i atmosfæren på grunn av vulkansk aktivitet, men også i bundet form fra overflatevann. Karbondioksid i atmosfæren har økt med 40% i løpet av de siste 100 år, hovedsakelig som følge av menneskelig aktivitet.

Forbrenningen og bruken av oksygen produserer karbondioksid, som returnerer opp i luften og inn i vannet. Den eneste måten å erstatte forbrukt oksygen er ved fotosyntese, der oksygen blir fremstilt fra karbondioksid. Planter, grønne alger, som lever i vann, og cyanobakterier er alle i stand til fotosyntese.

Relaterte elementer

Ozonlaget

Ozonlaget filtrerer Solens skadelige UV-stråling, og er derfor avgjørende for livet på Jorden.

Fosforets kretsløp

Fosforets kretsløp beskriver stoffets bevegelse gjennom litosfæren, hydrosfæren og biosfæren.

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det ut i atmosfæren.

Nitrogensyklusen

Atmosfærisk nitrogen er bundet av bakterier og brukes av levende organismer i form av forskjellige forbindelser.

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Fotosyntese

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Fotosyntese (grunnleggende)

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Ozon (O₃)

En allotrop av oksygen, bestående av 3 oksygenatomer.

Oksygen (O₂) (viderekommen)

En fargeløs, luktfri gass, en viktig bestanddel av atmosfæren, uunnværlig for å opprettholde liv på jorda.

Skogsjikt

De ulike typene skogsjikt kan variere.

Added to your cart.