Oksalsyre (etandisyre) (COOH)₂

Oksalsyre (etandisyre) (COOH)₂

Den enkleste dikarboksylsyren.

Kjemi

Nøkkelord

oksalsyre, etandisyre-, karboksylsyre, dikarboksylsyre, karboksylgruppe, oksalater, Wohler, organisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Benzosyre (C₆H₅COOH)

Den enkleste av de aromatiske karboksylsyrene.

Eddiksyre (etansyre) (CH₃COOH)

Et av produktene av oksidasjon av etanol.

Maursyre (metansyre) (HCOOH)

Maursyre er den enkleste karboksylsyren.

Oljesyre (cis-oktadec-9-ensyre) (C₁₇H₃₃COOH)

En umettet monokarboksylsyre. Molekylet har dobbeltbinding i cis-konfigurasjon.

Palmitinsyre (heksadekansyre) (C₁₅H₃₁COOH)

En hvit, voksaktig substans, en karboksylsyre med høyt karbontall.

Stearinsyre (oktadekansyre) (C₁₇H₃₅COOH)

Fast, hvitt stoff, en bestanddel av vegetabilske oljer og animalsk fett.

Molekyler - øvelse V (Okso-forbindelser)

En øvelse om gruppene og strukturen til okso-forbindelser.

Added to your cart.