Oase

Oase

Oaser er områder i ørkener hvor det er tilgang på vann.

Geografi

Nøkkelord

oase, ørken, Sahara, akvifer, artesisk fontene, jordbruk, vannes oppdrett, oppgjør, kilde, geografi

Relaterte elementer

Scener

Oase

 • kanal
 • kornfelt
 • daddelplantasje
 • landsby med bygninger av leirestein
 • drueplantasje
 • vannledning
 • bananplantasje

Oaser er områder i ørkener eller semiørkener hvor et utspring, en permanent strøm av vann fra omkringliggende fjell, eller grunnvann samlet i bassenger gir tilstrekkelig med vann til at vegetasjon kan vokse. Dette gjør at folk kan bosette seg der og dyrke jorden. Oasens flora og fauna er rikere og mer variert enn ørkenens flora og fauna.

Typer av oaser etter beliggenhet:

Oaser ved elvebredder: Oppstått langs elver som krysser ørkenen. Vann heves fra elven til land ved hjelp av brønner og vannhjul.

Oaser ved innsjøer: Oppstått på områder hvor vinderosjon skaper fordypninger ned på nivå med grunnvannsspeilet. Vannet flommer til overflaten og skaper en innsjø i bassenget. Vann heves fra innsjøen til land ved hjelp av brønner og vannhjul.

Oaser ved kildevann, og ved naturlige akvifer: Oppstått på områder hvor en akvifer naturlig når overflaten, vanligvis ved foten av et fjell. Vann føres til land av kanaler.

Oaser ved kildevann, og ved artesisk akvifer: Kan oppstå hvor som helst med grunnvann eller en akvifer som har en tilgjengelig dybde; vann heves ved å bore brønner.

Oaser ved kildevann, qanat-oaser: Oppstått på områder hvor grunnvann føres til bosetninger og irrigerte åkere gjennom et underjordisk kanalsystem, ofte fra en avstand på flere kilometer.

Oasejordbruk er en type irrigert landbruk, som produserer for livsopphold eller for markedene. Det er basert på intensivt landbruk, territoriet begrenser seg til irrigasjonsomfanget. Det krever mye arbeidskraft, som er allment tilgjengelig, og planter som dyrkes på platåer er vanskelig å dyrke ved hjelp av maskiner.

Bosetning

 • artesisk brønn
 • innsjø
 • kanal

Daddel- plantasje

 • regn
 • grunnvann
 • artesisk brønn
 • oase
 • akvitard

Banan- plantasje

 • regn
 • grunnvann
 • artesisk brønn
 • oase
 • akvitard

Kornfelt

 • regn
 • grunnvann
 • artesisk brønn
 • oase
 • akvitard

Drue- plantasje

 • regn
 • grunnvann
 • artesisk brønn
 • oase
 • akvitard

Oasens ulike lag

 • lag med korn og grønnsaker
 • lag med druer
 • lag med frukt- og banantrær
 • lag med daddelpalmer

Oasens tverrsnitt

 • regn
 • grunnvann
 • artesisk brønn
 • oase
 • akvitard

Animasjon

 • kanal
 • kornfelt
 • daddelplantasje
 • landsby med bygninger av leirestein
 • drueplantasje
 • vannledning
 • bananplantasje
 • lag med korn og grønnsaker
 • lag med druer
 • lag med frukt- og banantrær
 • lag med daddelpalmer
 • regn
 • grunnvann
 • artesisk brønn
 • oase
 • akvitard

Forteller

Oaser er områder i ørkener eller semiørkener hvor det finnes en vannkilde. Siden det finnes vann skiller oasene seg ut fra det omkringliggende bredere geo-økologiske miljøet. Dette har ført til at folk kan bosette seg her og at et variert dyre- og planteliv har oppstått.

Vann leveres gjennom et utspring, en permanent strøm som kommer fra omkringliggende fjell, eller fra grunnvann oppsamlet i bassenger.
Regnvann samles opp mellom ugjennomtrengelige lag med stein, slik at akvifer dannes. Det er ganske vanlig at den opprinnelige vannkilden ligger langt unna oasen. Ved å bore gjennom det øvre ugjennomtrengelige laget, skapes artesiske brønner, som forsyner innbyggerne med den nødvendige mengden vann.

Oaser har bestemte strukturer. I sentrum av oasene er kilden til det livgivende vannet. Rundt sentrum er det boliger og dyreinnhegninger. De ytre delene av oasene er dekket av dyrket land.
Gjennom vannkanalene kommer vannet til fjerne områder, noe som sterkt forenkler muligheten for irrigasjon. Oaser er vanligvis omgitt av vegger, som er satt opp for å forhindre at sanden som kommer med vinden samler seg opp der.

Oasejordbruk er en spesiell form for irrigert jordbruk. Landbruk er veldig intensivt her, på grunn av det begrensede området. Floraen, som består av klimabestemte planter, er ganske lagdelt. Det nederste laget med vegetasjon er representert av korn og grønnsaker, det midterste laget av plantasjer med druer, bananer og frukttrær, og det øvre laget med dadler.

Selv om oaser finnes i mange deler av verden, er det tradisjonelt sett den afrikanske Saharaørkenen som er det mest representative området når det gjelder oaser. Likevel viser satellittbilder at den dominerende fargen i området er gul, de grønne områdene med oaser skiller seg ut.

Relaterte elementer

Beduinleir

Beduinenes seminomadiske livsstil var tilpasset klima- og miljøforholdene i ørkenen.

De egyptiske pyramidene (Giza, 26. århundre f.Kr.)

Giza nekropolis er det eneste av de gamle underverkene som fremdeles er intakt.

Dromedar

Dromedaren, også kjent som arabisk kamel, er et høyt verdsatt og uunnværlig dyr for ørkenbeboere.

Eoliske landformer i ørkenområder

Vind, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av ørkenområder.

Gårds- og landsbystrukturer

Strukturen og tettheten i gårder og landsbyer avhenger av regionens geografiske egenskaper.

Høvdingen av zulustammen

Afrikanske stammer har sine egne distinkte kulturer.

Landsby med én gate og lineær struktur

Landsbyer som er etablert i daler og åser besto vanligvis av hus som var bygget langs smale landområder.

Landsbyer

Landsbyene var de første bosetningene menneskene skapte.

Nødlanding i Sahara (Den lille prinsen)

Historien om pilotens nødlanding fortelles i den berømte boka Den lille prinsen, skrevet av Antoine de Saint-Exupéry.

Presisjonsjordbruk

Denne animasjonen demonstrerer bruken av moderne teknologi i jordbruket.

Tykkhalet skorpion

Den tykkhalede skorpionen er en av verdens farligste skorpioner.

Verdens severdigheter

Et spill om severdigheter rundt om i verden.

Jordbruk i Nildalen i antikken

Antikkens Egypt ble kalt "Nilens gave", siden elven spilte en viktig rolle for fremveksten av den egyptiske sivilisasjonen.

Afrikansk landsby (Sudan)

Afrikanske landsbyer tilpasser seg det naturlige miljøet godt og reflekteres av kulturen i de lokale stammene.

Arabisk vannpumpe fra Middelalderen (Al-Jazari, 13. århundre)

Den geniale vannpumpen, designet av Al-Jazari, er et flott eksempel på de arabiske ingeniørenes kreativitet i Middelalderen.

Jordforurensning

Denne animasjonen viser hovedkildene til jordforurensning.

Meteorologiske instrumenter (grunnleggende)

Denne animasjonen demonstrerer instrumenter som brukes for å studere atmosfæriske fenomener.

Tradisjonell eskimo-livsstil

Igloer var de vanligste boligtypene som ble bygget av eskimoer i den arktiske sonen.

Added to your cart.