Nitrogenmonoksid (Nitrogenoksid) (NO)

Nitrogenmonoksid (Nitrogenoksid) (NO)

En fargeløs gass som er tyngre enn luft, et mellomprodukt ved produksjon av salpetersyre.

Kjemi

Nøkkelord

nitrogenmonoksid, molekyl, lyn, salpetersyre, sammensatte, Kovalent binding, Pi-binding, trippelbinding, formel, Uorganisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Scener

Kulepinnemodell

Nitrogenmonoksid (Nitrogenoksid) NO

Informasjon

Molmasse: 30,01 g/mol

Smeltepunkt: -163,6 °C

Kokepunkt: -151,8 °C

Relativ damptetthet (luft=1): 1,04

Egenskaper

Nitrogenmonoksid er en fargeløs, luktfri gass som er tyngre enn luft i romtemperatur. Det er et enslig elektron i molekylet, så den er svært reaktiv. Den reagerer intenst med oksygen og danner nitrogendioksid. Den reagerer også med brennbare, reduserbare stoffer.
Nitrogenmonoksid spiller en viktig rolle for regulering av sirkulasjonssystemet og for funksjonen av enkelte synapser.

Forekomst og produksjon

I industrielle mengder fremstilles den gjennom katalytisk oksidasjon av ammoniakk. I laboratorier produseres nitrogenoksid ved å redusere fortynnet salpetersyre med kobber.

Bruksområder

I medisin blir den brukt for sin karutvidende effekt.

Kalottmodell

Fortellerstemme

Relaterte elementer

Nitrogendioksid (NO₂)

En rødbrun giftig gass, som meget reaktiv på grunn av sitt uparede elektron.

Ammoniumion (NH₄⁺)

Et sammensatt ion som genereres når et proton blir tilsatt et ammoniakkmolekyl.

Karbonmonoksid (CO) (viderekommen)

Fargeløs, luktfri gass, svært giftig for mennesker og dyr i høy konsentrasjon.

Luftforurensning

Denne animasjonen demonstrerer hovedkildene til luftforurensning: jordbruk, industri og urban luftforurensning.

Nitration (NO₃⁻)

Et sammensatt ion, plantenes viktigste nitrogenkilde.

Nitrogen (N₂) (viderekommen)

En fargeløs, luktfri, ikke-reaktiv gass, utgjør 78.1% av jordens atmosfære.

Nitrogenmolekylenes oppbygning

Denne animasjonen illustrerer strukturen av nitrogenmolekyler, med én sigma- og to pi-bindinger som holder atomene sammen.

Nitrogensyklusen

Atmosfærisk nitrogen er bundet av bakterier og brukes av levende organismer i form av forskjellige forbindelser.

Ozonlaget

Ozonlaget filtrerer Solens skadelige UV-stråling, og er derfor avgjørende for livet på Jorden.

Salpetersyre (HNO₃)

En av oksosyrene til nitrogen. En fargeløs forbindelse med en stikkende lukt, et sterkt oksydasjonsmiddel.

Salpetersyrling (HNO₂)

En av oksosyrene til nitrogen. Fargeløs, moderat syre med en stikkende lukt, som bare finnes i vandig oppløsning.

Svoveldioksid (SO₂)

Utslipp av svoveldioksid er den viktigste årsaken til sur nedbør. Det er et mellomprodukt i produksjonen av svovelsyre.

Karbonmonoksid (CO) (begynner)

Fargeløs, luktfri gass, svært giftig for mennesker og dyr i høy konsentrasjon.

Nitrogen (N₂) (begynner)

En fargeløs, luktfri, ikke-reaktiv gass, utgjør 78.1% av jordens atmosfære.

Oksygen (O₂) (viderekommen)

En fargeløs, luktfri gass, en viktig bestanddel av atmosfæren, uunnværlig for å opprettholde liv på jorda.

Added to your cart.