Natriumklorid (NaCl)

Natriumklorid (NaCl)

Vanlig salt (eller bordsalt) er en av de viktigste natriumforbindelsene, uunnværlig for levende organismer.

Kjemi

Nøkkelord

natriumklorid, bordsalt, vanlig salt, ionisk forbindelse, ionisk krystallgitter, anion, kasjon, krystall gitter, saltvann, Uorganisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Oppløsning av NaCl

Vanlig salt løses opp i vann: polare vannmolekyler danner et belegg rundt ionene.

Klor (Cl₂)

En gul-grønn giftig gass med en sterk lukt, en av halogenene.

Avsaltning av sjøvann

Avsaltingsprosessen produserer drikkevann fra sjøvann.

Flatesentrert kubisk metallgitter

Det flatesentrerte kubiske metallgitteret tillsater den nærmeste passform for metallatomer.

Berylliumklorid (BeCl₂)

Brukes ved fremstilling av beryllium og som en katalysator.

Sølvbromid (AgBr)

Et hvitt, krystallinsk stoff som brytes ned når det utsettes for lys.

Sølvjodid (AgI)

En lysegul forbindelse dannet i reaksjonen mellom sølvnitrat og kaliumjodid.

Sølvklorid (AgCl)

Et hvitt, krystallinsk stoff som brytes ned når det påvirkes av lys.

Added to your cart.