NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig i anabole prosesser, begge fungerer som hydrogenbærere.

Biologi

Nøkkelord

NAD, NADP, NADPH, nikotinamid dinucleotide, nikotinamid dinucleotide fosfat, nukleotid, elektronoverføring, hydrogen transport, katabolsk prosess, katabolisme, anabolisme, koenzym, nikotinamid, adenin, fosfat, ribose, biologi, biokjemi, kjemi

Relaterte elementer

Scener

NAD⁺

NAD⁺,
Nikotinamid adenin
dinukleotid
(C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂)

Informasjon

Molar masse: 663,43 g/mol

Flytepunkt: 160 ° C

Egenskaper

Nikotinamid adenin dinukleotid, kjent som NAD⁺, består av to nukleotider der det ene inneholder en adenin base, og det andre har nikotinamid.

I pulverisert form er det hvitt, hygroskopisk og lett løselig i vann.

NAD⁺ er et koenzym i metabolske prosesser. Det er ansvarlig for å transportere hydrogen i energifrigjørende, katabole prosesser. Det reduseres lett; det fungerer som en hydrogenakseptor i reaksjoner.

Forekomst og fremstilling

Det finnes i alle levende celler. Det forekommer for det meste i animalsk mat; plantebasert mat inneholder det i relativt små mengder.

Bruk

NAD⁺ blir brukt i biokjemiske og kliniske laboratorium, ved enzymatisk analyse. I redusert form, kjent som NADH, blir det brukt i kosttilskudd.

NAD⁺ (kalottmodell)

NADP⁺

NADP⁺,
Nikotinamid adenin
dinukleotid fosfat
(C₂₁H₂₉N₇O₁₇P₃)

Informasjon

Molar masse: 744,41 g/mol

Egenskaper

Nikotinamid adenin dinukleotid fosfat, kjent som NADP⁺, skiller seg bare fra NAD⁺ ved at molekylet har en ekstra fosfatgruppe. NADP⁺ er også et hydrogen-transporterende koenzym; men det er involvert i anabole prosesser: det frakter hydrogen som er nødvendig i reduksjon reaksjoner.

Forekomst og fremstilling

Det finnes i alle levende celler. Det forekommer for det meste i animalsk mat; plantebasert mat inneholder det i relativt små mengder.

Bruk

NAD⁺ blir brukt i biokjemiske og kliniske laboratorium, ved enzymatisk analyse. I redusert form, kjent som NADH, blir det brukt i kosttilskudd.

NADP⁺ (kalottmodell)

NADPH

NADPH (C₂₁H₃₀N₇O₁₇P₃)

Informasjon

Molar masse: 745,44 g/mol

Egenskaper

NADPH er den reduserte formen av NADP⁺; dens biologiske funksjon er transport av hydrogen. I pulverform er det hvitt, hygroskopisk og lett løselig i vann.

Med kun få unntak, er NADPH involvert i anabole prosesser.

Forekomst og fremstilling

Det finnes i alle levende celler. Det forekommer for det meste i animalsk mat; plantebasert mat inneholder det i relativt små mengder.

Bruk

Det blir brukt i kosttilskudd.

NADPH (kalottmodell)

Forteller

Relaterte elementer

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan reguleres.

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Et krystallinsk stoff som finnes i nukleinsyrer, koenzymer, nukleotider og nukleosider.

Fosforsyre (H₃PO₄)

Det blir brukt som et tilsetningsstoff i mat, samt som kalk- og rustfjerner.

Purin (C₅H₄N₄)

En heterosyklisk, aromatisk og organisk forbindelse, dens derivater omfatter guanin og adenin.

D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Ribose-versjonen med åpen kjede, som forekommer naturlig i nukleinsyrer, koenzymer, nukleotider og nukleosider.

Fosfation (PO₄³⁻)

Et sammensatt ion formet når et fosforsyremolekyl frigjør et proton.

Added to your cart.