Motorveiens utforming og konstruksjon

På motorveien kan vi benytte flere kjørebaner.

Relaterte tillegg

Sikkerhetsutstyr for sykler

Veitrafikkloven inneholder en rekke regler som angår sikkerhetsutstyr for sykler.

Seilskuter

Skonnerter, som først ble bygget i Nederland på 1600-tallet, ble hovedsakelig brukt som...

Søppelbiler

Søppelbiler spiller en viktig rolle for dagliglivet i byer og tettsteder.

Stephensons - The Rocket (1829)

Den engelske ingeniøren George Stephensons lokomotiv ble bygget for en konkurranse for...

Benz Patent Motorwagen (Karl Benz, 1886)

Benz Patent Motorwagen regnes som den første bilen som ble konstruert for å bli drevet...

TGV POS-tog

Dette toget går mellom Paris og sør-Tyskland, normal fart er 320 km/t.

Oljetanker

Oljetankere dukket opp på slutten av 1800-tallet; i dag er de blant de største skipene.

The history of the car

Here are a few interesting facts about the history of the modern car.

Added to your cart.