Motorsykkel

Motorsykkel

Denne animasjonen viser en motorsykkels sammensetning.

Teknologi

Nøkkelord

motorsykkel, motor, Beskyttende klær, motorsykkel hansker, hjelm, motorsykkel støvler, clutch hendel, gasskontroll, foran bremsehendelen, knebeskyttere, ryggbeskytter, tenningslåsen, bakspeilet, bensintank, blinklys, moped, scooter, frontlys, transport, teknologi

Relaterte elementer

Spørsmål

  • Hvem bygget den første motorsykkelen?
  • Når ble den første motorsykkelen bygget?
  • Er det sant at utgangseffekten hos motorsykler er designet for sikkerhet på veien?
  • Er det sant at motorsyklister er mer utsatt for fare på veiene enn bilførere?
  • Er det sant at sportsmotorsyklenes maksimale potensial kun kan utnyttes til fulle på racerbaner?
  • I hvilket land produseres flest sportsmotorsykler?
  • Hvilken motorsykkelprodusent er den mest fremgangsrike i MotoGP-historien?
  • Hvem er den mest fremgangsrike motorsykkelraceren fra tidlig 2000-tall?
  • Er det sant at bruk av hjelm IKKE er obligatorisk i tettbebygde strøk?
  • Er det sant at festestroppene til hjelmen alltid må festes?

Scener

Relaterte elementer

Buss

Busser spiller en viktig rolle i offentlig transport.

Elektrisk overflatetransport

Trolleybusser og trikker er miljøvennlige typer offentlig transport

Firetaktsmotor – Ottomotor

Denne animasjonen demonstrerer den typen motor som er vanligst i biler.

Konstruksjon av biler

Disse animasjonene viser utvendig og innvendig konstruksjon av biler, samt hvordan de drives.

Sikkerhetsutstyr for sykler

Veitrafikkloven inneholder en rekke regler som angår sikkerhetsutstyr for sykler.

Sykkelens utvikling

Utviklingen av sykkelen, som først ble ansett som et leketøy, gjenspeiler den teknologiske utviklingen gjennom de siste tre århundrene.

T-bane

Den raskeste skinnebaserte transporten i byområder.

Totaktsmotor

En totaktsmotor er en intern forbrenningsmotor som har en syklus med bare to takter.

Utvikling av biler

Biler har utviklet seg mye siden slutten av det 19. århundre.

Hungarian police patrol car

This animation demonstrates the equipment of a police patrol car.

Miljøvennlige biler

Ved å kombinere en konvensjonell forbrenningsmotor med et elektrisk fremdriftssystem kan man redusere utslippene.

Ambulanse

Denne animasjonen demonstrerer det viktigste utstyret i en ambulanse.

Wankelmotor

En type rotasjonsmotor med høy effektivitet.

Added to your cart.