Mitose

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer forblir uforandret.

Biologi

Nøkkelord

mitose, celledeling, division of the nucleus, kromosom, kromatin, diploid celle, diploid, inter, somatiske celler, kromatider, cent, DNA, cytologi, biologi

Relaterte elementer

Scener

Kromosomer

 • morens kromosomoppsetning - De somatiske cellene våre er diploide, de har to fulle kromosomoppsetninger. En kommer fra moren, den andre fra faren. Våre kjønnsceller er haploide, de har bare ett sett med kromosomer. Menneskets haploide kromosomoppsetninger inneholder 23 kromosomer. Somatiske celler inneholder 2 x 23 = 46 kromosomer, mens kjønnsceller inneholder 23.
 • farens kromosomoppsetning - De somatiske cellene våre er diploide, de har to fulle kromosomoppsetninger. En kommer fra moren, den andre fra faren. Våre kjønnsceller er haploide, de har bare ett sett med kromosomer. Menneskets haploide kromosomoppsetninger inneholder 23 kromosomer. Somatiske celler inneholder 2 x 23 = 46 kromosomer, mens kjønnsceller inneholder 23.
 • sentromer - Den forbinder de to søsterkromatidene, og består av proteiner.
 • kromatider - De to kromatidenes DNA er identisk. Under mitose brytes bindingen deres og kromosomer med ett kromatid dannes, som havner i de to cellene som oppstår. Før neste celledeling vil DNA-innholdet bli replikert, og dermed vil kromosomene ha to kromatider igjen.
 • en diploid celle med to kromatider i kromosomene
 • to diploide celler med ett kromatid i kromosomene
 • celle med delte kromosomer
 • DNA-replikasjon i interfasen
 • celle med doblede kromosomer
 • mitose

Mitose

 • mitose
 • sentrosom - Det kontrollerer kromosomenes bevegelse under celledelingen. Det består av to ortogonalt arrangerte proteinkomplekser, korte mikrotubuli.
 • kromatin - Det består av DNA og proteiner, kromosomer dannes (kondenseres) fra det.
 • spindelapparat - Det består av mikrotubuli som forbinder kromosomenes sentrosomer og sentromer.
 • en diploid celle med to kromatider i kromosomene
 • diploid celle med ett kromatid i kromosomene
 • celle med delte kromosomer
 • DNA-replikasjon i interfasen
 • celle med doblede kromosomer

Animasjon

 • morens kromosomoppsetning - De somatiske cellene våre er diploide, de har to fulle kromosomoppsetninger. En kommer fra moren, den andre fra faren. Våre kjønnsceller er haploide, de har bare ett sett med kromosomer. Menneskets haploide kromosomoppsetninger inneholder 23 kromosomer. Somatiske celler inneholder 2 x 23 = 46 kromosomer, mens kjønnsceller inneholder 23.
 • farens kromosomoppsetning - De somatiske cellene våre er diploide, de har to fulle kromosomoppsetninger. En kommer fra moren, den andre fra faren. Våre kjønnsceller er haploide, de har bare ett sett med kromosomer. Menneskets haploide kromosomoppsetninger inneholder 23 kromosomer. Somatiske celler inneholder 2 x 23 = 46 kromosomer, mens kjønnsceller inneholder 23.
 • sentromer - Den forbinder de to søsterkromatidene, og består av proteiner.
 • kromatider - De to kromatidenes DNA er identisk. Under mitose brytes bindingen deres og kromosomer med ett kromatid dannes, som havner i de to cellene som oppstår. Før neste celledeling vil DNA-innholdet bli replikert, og dermed vil kromosomene ha to kromatider igjen.
 • en diploid celle med to kromatider i kromosomene
 • to diploide celler med ett kromatid i kromosomene
 • celle med delte kromosomer
 • DNA-replikasjon i interfasen
 • celle med doblede kromosomer
 • mitose
 • sentrosom - Det kontrollerer kromosomenes bevegelse under celledelingen. Det består av to ortogonalt arrangerte proteinkomplekser, korte mikrotubuli.
 • kromatin - Det består av DNA og proteiner, kromosomer dannes (kondenseres) fra det.
 • spindelapparat - Det består av mikrotubuli som forbinder kromosomenes sentrosomer og sentromer.
 • en diploid celle med to kromatider i kromosomene
 • diploid celle med ett kromatid i kromosomene
 • celle med delte kromosomer
 • DNA-replikasjon i interfasen
 • celle med doblede kromosomer

Forteller

De somatiske cellene våre er diploide, de inneholder to kopier av hvert kromosom, én fra moren, den andre fra faren. Disse kromosomene har to kromatider, siden deres DNA replikeres før celledelingen. De to kromatidenes DNA er identisk. Når en diploid celle deles ved mitose, blir dattercellene også diploide, men deres kromosomer har bare ett kromatid. Disse kromatidene bryter opp og DNAet replikeres før neste mitose. Kromosomene i cellen vil ha to kromatider, og celledelingen starter om igjen. Under prosessen reduseres ikke antall kromosomer, i motsetning til ved meiose der haploide kjønnsceller dannes fra diploide celler.

Mitose består av fire faser. Den første fasen er profasen: her dannes kromosomer fra kromatin som inneholder DNA og proteiner. Sentrosomet dupliseres og beveger seg mot cellens motsatte poler. I metafasen blir kjernemembranen brutt ned, og spindelapparatet dannes. Deretter stilles kromosomene opp langs cellens ekvatorialplan. I anafasen deles kromosomene inn i kromatider. De danner kromosomer med ett kromatid, som deretter beveger seg mot de motsatte polene i cellen. Under telofasen blir cellen delt og kjernemembranen dannes igjen, før kromosomene bryter opp. Det vil si, under mitose dannes to diploide celler fra én diploid celle.

Enkelte celler i kroppen, som nerveceller, er ikke i stand til å deles. Andre kan være i stand til å deles flere ganger gjennom våre liv.

Cellesyklusen er en finstemt prosess, forstyrrelser kan føre til ukontrollert cellevekst og utvikling av svulster.

Relaterte elementer

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose, en spesiell type celledeling.

Det genetiske materialets organisering

Eukaryoteceller med kjerner på bare noen få mikrometer kan inneholde nesten 2 meter med sammentvunnet DNA.

Svangerskapsutvikling

Denne animasjonen demonstrerer utviklingen av menneskeembryoet og fosteret.

DNA

Bærer av genetisk informasjon i celler.

Mose og bregners livssyklus

Denne animasjonen sammenlikner livssyklusen til mose og bregner, og hjelper oss til å generelt forstå planters livssyklus.

Added to your cart.