Middelaldersk kolonisert bro (London Bridge, 16. århundre)

Middelaldersk kolonisert bro (London Bridge, 16. århundre)

I Tudortiden ble det bygget omtrent 200 bygninger på broer som gikk over Themsen.

Historie

Nøkkelord

bebodd bro, Thames, bolig, Middelaldersk, bro, transport, England, vindebro, Storbritannia, London, Middelalderen, Huset Tudor, kapell, handel, vannmølle, vannhjul, bue, butikker, Gatehouse, innebygd, livsstil, moderne historie, 16. århundre, historie

Relaterte elementer

Spørsmål

 • I hvilket århundre begynte byggingen av London Bridge?
 • I hvilket århundre sto den gamle London Bridge ferdig?
 • Hva var den gamle broens bredde?
 • Over hvilken elv ble London Bridge bygget?
 • Når ble den gamle London Bridge revet ned?
 • Hvor mange hvelvinger ble broen støttet av?
 • Hva slags industrianlegg ble bygget på den gamle London Bridge?
 • Hva slags bygning lå på midten av broen?
 • Hvilken av disse fasilitetene fantes ikke på broen?
 • Hvor mange porthus var det på broen på begynnelsen av 1600-tallet?
 • Hva ble IKKE bygget på broen?
 • Er det sant at man kunne nå klosteret fra elven også?
 • Hva var bredden på veien på broen?
 • Hvem var kapellet på broen dedikert til?
 • Er det sant at hvelvingene under broen var uregelmessige?
 • Hvorfor tok det så lang tid å krysse broen?
 • Er det sant at det også var en vingebro over broen?
 • Hvor lang var den gamle broen?
 • Hvor mange bygninger var bygget på broen i Tudortiden?
 • I hvilken retning gikk broen?
 • Hvilken av disse tingene ble ikke solgt på den gamle broen?
 • Hva brukte verksteder for å reklamere for produktene sine?
 • Hva slags mølle fantes på broen?
 • Hvem ville du helt sikkert IKKE ha møtt på broen i det 15. århundret?
 • Hvem ville du helt sikkert IKKE ha møtt på broen i det 15. århundret?
 • Hva var den største faren som truet broen?
 • Broen var til for "vise menn å krysse over, og for tosker å krysse under." Hva viser dette ordtaket til?
 • Hvor mange kjørefelt var veien delt inn i?

Scener

Kolonisert bro

Struktur

 • hvelving
 • søyle
 • stær
 • hus
 • butikker, verksted
 • kjøpmannstelt
 • broens bredde 8 m
 • veiens bredde 4 m

Sett fra Themsen

Animasjon

Sett i fugleperspektiv

 • nordbredden (venstre)
 • sørbredden (høyre)
 • brohode
 • Themsen
 • kapell - Sankt Tomas-kapellet Bygningen var to etasjer høy og var tilgjengelig både fra broen og fra elven. I 1548 ble det konvertert til en bolig, og siden et varehus.
 • porthus
 • vindebro
 • White Tower - Ved å bestille konstruksjonen av White Tower grunnla Vilhelm Erobreren bygningskomplekset Tower of London.

Vannmølle

Kapell

Corps de garde

Forteller

Byggingen av London Bridge begynte i 1176, under Henry den 2. sitt herredømme. Bygningsarbeidet tok lang tid og kostnadene var ekstremt høye. Den sto ferdig i 1209, under Kong Johan Lackland. ( "Uten Land") sitt herredømme. Den ferdige broen var et unikt arkitektonisk mesterverk på den tiden. Broen ble tett bebodd, med over hundre hus og butikker bygd oppå den; broen var et eget distrikt i London i Middelalderen.

Broen målte omtrent 8 meter i bredden og 250-300 meter i lengden. I midten var det en 2 meter bred vei, som knyttet elvebreddene til Themsen sammen. Søylene på broen var knyttet sammen av spektakulære hvelvinger. Fundamentet til brohodene sto ikke på elvebredden, men i elveleiet.

Porthus ble bygget på broens hoder og i midten. På de to endene var det vindebroer av tre. På den sørlige delen av broen var hodene til henrettede forrædere på spyd et alarmerende syn. I Tudortiden var det nesten 200 bygninger på broen. På grunn av den økende trafikken ble veien utvidet og delt inn i to kjørefelt. Brann oppsto ofte på broen, da takene var av tømmer.

Mot slutten av 1700-tallet ble det nødvendig å erstatte den nesten 600 år gamle broen. Den nye jernstrukturen ble åpnet i 1831. Det samme året ble den gamle broen revet ned, og i dag kan man kun se noen få deler av den i noen av Londons parker.

Relaterte elementer

Clothing (Western Europe, 10-12th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Clothing (Western Europe, 13th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Clothing (Western Europe, 14th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Clothing (Western Europe, 15th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Clothing (Western Europe, 5-10th century)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Leonardo da Vincis verksted (Firenze, 1500-tallet)

Besøk verkstedet til renessansens universalgeni og se hans viktigste oppfinnelser og kunstverk.

Middelalderby

Middelalderhus ble bygget av stein eller murstein, og var flere etasjer høye.

Middelaldersk borgtårn

Borgtårn var typiske bygninger i middelalderen, også bygget uavhengig fra slott.

Svartedauden (Europa, 1347-1353)

Bakteriesykdommen kjent som byllepest er en av de dødeligste infeksjonssykdommene i menneskehetens historie.

Tower of London (16. århundre)

Den spennende historien om dette historiske slottet strekker seg over nesten tusen år.

Typer broer

Forskjellige typer broer inkluderer bjelke-, bue-, henge-, fritt frambygg- og skråkabelbroer.

Venezia i middelalderen

Middelalderens Venezia kan takke sin blomstrende maritime handelsvirksomhet for sin rikdom.

Chain Bridge (Budapest)

The Széchényi Chain Bridge, named after István Széchenyi, was the first permanent bridge across the Danube between Pest and Buda.

Golden Gate Bridge (San Francisco, 1937)

Hengebroen som strekker seg over sundet mellom San Francisco-bukten og Stillehavet ble åpnet i 1937.

Gutenbergs trykkeri (Mainz, 15. århundre)

Life Magazine plukket ut Gutenbergs oppfinnelse av en mekanisk bevegelig boktrykking som den viktigste hendelsen i det andre årtusen.

Medieval town in Central Europe

Narrow streets and colourful houses gave medieval towns a special atmosphere.

Persisk flytebro (5. århundre f.Kr.)

Kong Dareios, så vel som Xerxes, bygde flytebroer over Bosporos for den persiske hæren.

Termisk ekspansjon av broer

Lengden på broers rammeverk endres ved temperaturendringer.

Cromwells jernsider (1600-tallet)

Jernsidene var medlemmer av det parlamentariske kavaleriet som ble dannet av Oliver Cromwell under den engelske borgerkrigen.

Globe Theatre (London, 17. århundre)

En av regissørene ved dette runde, åpne renessanse-teateret i London, var William Shakespeare.

Middelaldersk smie

Smeders arbeid - et av de første yrkene i historien - ble enda viktigere i middelalderen.

Added to your cart.