Menneskets evolusjon

Menneskets evolusjon

Hjernen og hodeskallen har gjennomgått store endringer i løpet av menneskets utvikling.

Historie

Nøkkelord

Neanderthal, Australopithecus, Homo sapiens, homo habilis, oppreist mann, homo erectus, vis mann, forhistorisk mann, hominoid, utvikling, neurocranium, ansiktsskjelettet, menneskelig, sjimpanse, ape, hjernevolum, historie

Relaterte elementer

Scener

Evolusjon

 • Sjimpanse
 • Australopithecus
 • Homo habilis
 • Homo erectus
 • Neandertaler
 • Homo sapiens
 • 360-400 cm³
 • 500 cm³
 • 700-800 cm³
 • 850-1100 cm³
 • 1400-1450 cm³
 • 1300-1400 cm³

Sjimpanse

 • 360-400 cm³

Australopithecus

 • 500 cm³

Homo habilis

 • 700-800 cm³

Homo erectus

 • 850-1100 cm³

Neandertaler

 • 1400-1450 cm³

Homo sapiens

 • 1300-1400 cm³

Hjerne

Relaterte elementer

Homo erectus

"Det oppreiste menneske" benyttet redskaper og kunne lage ild.

Paleolitisk hule

De første bostedene i menneskehetens historie gir mye informasjon om våre forfedres livsstil.

Utbredelsen av Homo sapiens på Jorden

Det "kloke menneske" har sitt opphav i Afrika og spredte seg derfra til de fleste kontinentene.

Fra steinalder til jernalder

Denne animasjonen viser øksens utvikling gjennom arkeologiske perioder.

Neolittiske bosetninger

Som et resultat av de revolusjonære framskrittene i neolittisk tid, ble menneskelige samfunn etablert i de første varige bosetningene.

Nisje

I økologi er nisje et begrep som beskriver hvordan en art lever.

Noahs Ark

I følge Bibelen ble Noa beordret av Gud til å bygge en stort farkost for å redde familien hans og dyrene fra syndfloden.

Skallen og ryggraden

Hjernen og ryggmargen, de to viktigste delene av sentralnervesystemet, er beskyttet av skallen og ryggraden.

The Cave of Altamira

The world-famous limestone cave with its amazing cave paintings is one of the most important archaeological sites of Palaeolithic art.

Timeline spiral

Place historical events on the time spiral.

Sabeltanntiger

Et stort og utryddet kattedyr navngitt etter formen på sine store hjørnetenner.

Ullhåret mammut

Utdødd snabeldyr nært knyttet til dagens elefanter, ofte jaktet på av forhistoriske mennesker.

Ötzi, ismannen

De mumifiserte levningene av en mann som sannsynligvis levde i kobberalderen ble funnet i en isbre i Alpene.

Added to your cart.