Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose, en spesiell type celledeling.

Relaterte tillegg

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig...

Bakterier (avansert)

Bakterier er encellede organismer som ikke har noen kjerner og som er noen få mikrometer...

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og...

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom...

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer...

Strukturen til prokaryotiske og eukaryote celler

Det er to grunnleggende celletyper: prokaryotiske og eukaryote celler.

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan...

Added to your cart.