Meiose

Våre kjønnsceller er haploide celler som produseres fra diploide celler gjennom meiose, en spesiell type celledeling.

Biologi

Nøkkelord

meiose, celledeling, diploid, kromosom, reductional, haploid, diploid celle, haploid sædcelle, haploid egg, befruktning, kjønnscelle, sædcelle, egg, zygote, DNA, cytologi, biologi

Relaterte tillegg

Scener

Dyrenes generelle livssyklus

Meioseprosessen

Forteller

Under livssyklusen til både mennesker og dyr dannes haploide kjønnsceller fra diploide somatiske celler. Den diploide modercellen inneholder to kopier av hvert kromosom, én fra moren, den andre fra faren.
Den haploide dattercellen som dannes har bare ett sett med kromosomer, og den har halvparten så mange kromosomer som modercellen.
Ved befruktning blir det genetiske materialet fra moren og faren blandet; haploide kjønnsceller sammensmelter for å danne en diploid zygote. De somatiske cellene hos avkommet produseres fra zygoten gjennom en serie med mitoser. Meiose spiller en nøkkelrolle i seksuell reproduksjon.

Meiose har to hovedstadier, som begge består av en profase, en metafase, en anafase og en telofase.
Under profasen i det første stadiet, dannes kromosomer fra kromatin som inneholder DNA og proteiner. Siden meiose innledes av DNA-replikasjon, inneholder kromosomene to kromatider med identisk DNA. Cellen er diploid, og settene med kromosomer fra moren og faren er farget i rødt og blått i animasjonen. Deretter dupliseres sentrosomet og beveger seg mot cellens motsatte poler.

I metafasen blir kjernemembranen brutt ned, og spindelapparatet dannes. Deretter stilles kromosomene opp langs cellens ekvatorialplan og en genetisk overkrysning forekommer; genetisk materiale utveksles tilfeldig mellom homologe kromosomer. Dette har stor påvirkning på mangfoldet av celler som dannes.

I anafasen beveger kromosomer seg mot de motsatte polene i cellen, før cellen i telofasen blir delt og kjernemembranen dannes igjen.

Ved slutten av det første stadiet av meiosen blir antall kromosomer halvert, og to haploide datterceller blir dannet fra den diploide modercellen.

Under meiosens andre stadie foregår celledelingen.
I profasen dupliseres sentrosomet og beveger seg mot de motsatte polene i cellen.

I metafasen blir kjernemembranen brutt ned, og et spindelapparat dannes. Deretter stilles kromosomene opp langs cellens ekvatorialplan.

I anafasen deles kromosomene inn i kromatider. De danner kromosomer med en kromatid, som deretter beveger seg mot de motsatte polene i cellen.

Så, under telofasen blir cellen delt og kjernemembranen dannes igjen.
Gjennom de to stadiene av meiosen blir fire haploide celler dannet fra én diploid celle.

Relaterte tillegg

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer...

Hvilken størrelse har en bakterie?

Denne leksjonen presenterer strukturene og klassifiseringen av bakterier og hvilken rolle...

Mitose

Mitose er prosessen hvor en eukaryot celle deles inn i to celler og antall kromosomer...

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig...

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og...

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom...

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan...

Added to your cart.