Måneformørkelse

Måneformørkelser skjer når månen passerer gjennom jordens skygge.

Relaterte tillegg

Cassini-Huygens misjonen (1997-2017)

Cassini-romskipet utforsket Saturn og dets måner i nesten 20 år.

Interessante astronomiske fakta

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om astronomi.

Det geografiske koordinatsystemet

Ved hjelp av det geografiske koordinatsystemet kan vi angi den eksakte plasseringen for...

Pluto-Charon-systemet

Plutos største måne heter Charon.

Tidssoner

Jorden er delt inn i 24 tidssoner. Standardtid er tiden som brukes i tidssoner.

Planeter, størrelser

De indre planetene i Solsystemet er terrestriske planeter, mens de ytre planetene er...

ISS (den internasjonale romstasjonen)

Den internasjonale romstasjonen er en beboelig romstasjon bygget i samarbeid mellom 16 land.

Dawn-oppdraget

Ved å studere Ceres og Vesta kan vi lære mer om solsystemets tidlige historie og hvordan...

Added to your cart.