Lyn

Et lyn er en plutselig elektrostatisk utladning, fulgt av en lyd kjent som torden.

Relaterte tillegg

Høydesoner

I fjellområder varierer klima, jordegenskaper, flora og fauna, i forhold til høyde.

Istid

Den siste istid sluttet for ca 13 000 år siden.

Jordtyper - Ungarn (kart)

Denne animasjonen viser jordtypene som finnes i Ungarn.

Folding (grunnleggende)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på...

Underjordiske vannkilder

Grunnvann og markvann er ulike typer av underjordiske vannkilder.

Terminologi innen fysisk geografi

Denne animasjonen demonstrerer de viktigste terrengkjennetegn, overflatevann og deres...

Travertine Terraces

Find out the secret of the unique beauty of travertine terraces.

Havlag

Fysiske egenskaper, samt flora og fauna i havet, endrer seg med dybden.

Added to your cart.