Lyn

Et lyn er en plutselig elektrostatisk utladning, fulgt av en lyd kjent som torden.

Relaterte tillegg

The permafrost

The boundary of the permanently frozen region is retracting due to global warming.

Månen

Hvilke hemmeligheter holder månen på, og hvem var de første som besøkte månen? Du finner ut av...

Fjord

En fjord er en lang, smal havrenne med bratte vegger som er skapt i en dal utgravd av...

Isbre (grunnleggende)

En isbre er en stor mengde is som formes av snø og er i konstant, langsom bevegelse.

Oksygenets kretsløp

Oksygenets kretsløp beskriver oksygenets bevegelse i sine tre viktigste reservoarer.

Travertine Terraces

Find out the secret of the unique beauty of travertine terraces.

Jordens magnetfelt

Jordens magnetiske nord- og sydpoler ligger nær de geografiske områdene Nordpolen og...

Snøgrensen

Over snøgrensen smelter ikke snøen, ikke engang på sommeren.

Added to your cart.