Livssyklusen til virveldyr

Livssyklusen til virveldyr

Livssyklusen til virveldyr starter med produksjon av kjønnscellene til et individ, og ender med produksjon av kjønnscellene til neste generasjons individ.

Biologi

Nøkkelord

virveldyr, Livssyklus, utvikling, ontogeny, reptil, amfibier, fugl, pattedyr, fisker, karpe, kenguru, buorm, trost, hjort, kylling, Hybridfrosk, nidicolous, morkake, voksen, pungdyr, precocial, ovule, embryo, rumpetroll, gjelle, lunge, befruktning, paring, egg, fugl egg, bryst, morsmelk, Morkake, foster, inkubasjon, rede, morula, steke, dyr, ryggrad, biologi

Relaterte elementer

Scener

Voksne dyr

 • Fisk
 • Amfibier
 • Reptiler (krypdyr)
 • Reirflykter fugler (precocial)
 • Reirfaste fugler (altricial)
 • Pungdyr
 • Placentale pattedyr

Fisk

 • rogn - En masse av ubefruktede egg sluppet av en hunn karpe. Overflaten er klissete, og massen kan derfor klebe seg til akvatisk vegetasjon.
 • nyklekket - Det utvikler seg fra det befruktede egget. Til å begynne med tar det næringsstoffer fra plommesekken som befinner seg under magen.
 • fiskeunge - En ung fisk som er i stand til å spise på egen hånd.
 • voksen karpe - En fullvoksen hunn karpe kan legge 150.000 til 200.000 egg per kilo kroppsvekt. I løpet av yngletiden, vil hunnen og hannen svømme nær hverandre og slippe sine egg og sperm, henholdsvis, i vannet.

De fleste fiskearter er delt i to kjønn ('gonochoric'), men generelt sett er det kun en liten forskjell mellom hann og hunn individer. Gytingen hos fisk er avhengig av vanntemperatur.

Prosessen starter med at både hunnen og hannen slipper kjønnscellene sine ut i vannet. Hannen bruker ytre befruktning til å befrukte eggene som er lagt av hunnen.

De fleste fisker har en enkel livssyklus, det vil si at de ikke går igjennom metamorfose. Avkommet likner på de voksne, men de er mindre og svakere.

Amfibier

 • rogn
 • embryo
 • nyklekket
 • rumpetroll
 • bakbena utvikles
 • frambena utvikles
 • halen forsvinner
 • fullvoksen frosk

Amfibier har en spektakulær parringsatferd, og bruker for det meste ytre befruktning.

Amfibier utvikles ved metamorfose. Larve som klekkes fra befruktede egg kalles rumpetroll; de gjennomgår store endringer før de når voksen form. Fiskelignende rumpetroll puster via gjeller. Ettersom de vokser, vil bena gradvis utvikles, mens gjellene og halen forsvinner.

Reptiler (krypdyr)

 • egg
 • nyklekket
 • slangeunge
 • voksen slange

Reptiler (evt. krypdyr) bruker intern befruktning; det vil si at i løpet av parringen vil hannen slippe sine kjønnsceller inne i hunnens kropp. Det befruktede egget vil snart omgis med en næringsrik plommemasse og et mykt skall.

De fleste reptiler legger eggene sine på bakken, og den ideelle inkubasjons-temperaturen for eggene tilføres av solstråling.

Reptiler har en enkel livssyklus, det vil si at de ikke går gjennom metamorfose. Utviklingen deres er ikke avhengig av tilstedeværelse av vann.

Reirflykter fugler (precocial)

 • egg - Den har en lys farge, og veier omtrent 50–60 g.
 • kylling - Den klekkes etter 21 dager med inkubasjon, og er dekket med dunfjær.
 • hane og høne - Hannen kalles en hane, og hunnen en høne. Hannen er større enn hunnen, og har en fargerik fjærdrakt og en stor, rød hanekam. Hunnen har en mindre fargerik fjærdrakt, for det meste brun, og en mindre kam. Eggceller er i stadig utvikling i hønens kropp. De utvikler seg til egg selv om de ikke befruktes. Men det kan kun utvikles kyllinger fra befruktede egg.

De fleste fuglerarter er delt i to kjønn ('gonochoric'). Kjønnsdimorfi er vanligvis til stede: hannen har typisk en fargerik fjærdrakt, mens hunnens fjærdrakt er mye kjedeligere i fargen.

Fugler bruker intern befruktning, det vil si at under parring vil hannen slippe kjønnscellene sine inne i hunnens kropp gjennom kloakkåpningen. Det befruktede egget vil snart omgis med en næringsrik plommemasse og et forkalket skall. Den ideelle inkubasjons-temperaturen for eggene tilføres fra kroppsvarmen til en rugende forelder.

Fugler har en enkel livssyklus, det vil si at de ikke går igjennom metamorfose.

Avkommet til reirflykter ('precocial') fugler er godt nok utviklet til at det kan følge sine foreldre like etter klekking.

Reirfaste fugler (altricial)

 • egg - De er blågrønne med brunrøde flekker, og veier omtrent 6–7 g.
 • dununge - Foreldrene mater den med larver, insekter og meitemark.
 • ung svarttrost - Den begynner å mate seg selv etter 2–3 uker etter og ha forlatt redet. Frem til da, mates den av foreldrene.
 • hann og hunn - Svarttrost hannen har en svart fjærdrakt og oransje nebb, mens hunnen har en brunlig grå fjærdrakt. Hannen tar størst rolle i å følge opp fuglungene. Vanlige svarttrost kan få opp til tre kull i året.

De fleste fuglerarter er delt i to kjønn ('gonochoric'). Kjønnsdimorfi er vanligvis til stede: hannen har typisk en fargerik fjærdrakt, mens hunnens fjærdrakt er mye kjedeligere i fargen.

Fugler bruker intern befruktning, det vil si at under parring vil hannen slippe kjønnscellene sine inne i hunnens kropp gjennom kloakkåpningen. Det befruktede egget vil snart omgis med en næringsrik plommemasse og et forkalket skall. Den ideelle inkubasjons-temperaturen for eggene tilføres fra kroppsvarmen til en rugende forelder.

Fugler har en enkel livssyklus, det vil si at de ikke går igjennom metamorfose.

Når avkommet til reirfaste ('altricial') fugler klekkes, er det under-utviklet. Fuglungen er ikke i stand til å mate seg selv før det har gått lang tid.

Pungdyr

 • morbærstadiet (morula) - Avkommet utvikler seg i morens livmor i 32–36 dager.
 • nyfødt kenguru - En embryo-aktig, umoden kengurubaby veier bare noen få gram. Den klatrer inn i sin mors pose uten hjelp rett etter fødselen.
 • spedbarns-kenguru (joey)
 • kenguruunge - Kenguruungen vokser opp i mors pose i et par måneder. Den forlater posen oftere og oftere ettersom den vokser. Når den er rundt 10 måneder gammel, er den blitt selvstendig.
 • voksen hann og hunn - Hannen er mye større enn hunnen. Hunnen blir kjønnsmoden etter 18 måneder.

Pattedyr er oppkalt etter melkekjertlene, som er modifiserte svettekjertler. Ungene til pattedyr mates med melk som produseres i morens melkekjertler.

Avkom til pungdyr utvikler seg i morens livmor for kun en kort tidsperiode, og de er svært under-utviklet ved fødselen. De tilbringer den første fasen av livet sitt i moren sin pose.

Placentale pattedyr

 • morbærstadiet (morula) - Avkommet utvikler seg i 8 måneder i morens livmor.
 • embryo - Avkommet utvikler seg i 8 måneder i morens livmor.
 • dåkalv - En nyfødt dåkalv veier 7–15 kg, og den kan gå kort tid etter at den er født.
 • hannhjort og hind - Hunnhjorten kalles hind. Kun hannhjorten har gevir. Geviret vokser og kan bli svært stort.

Pattedyr er oppkalt etter melkekjertlene, som er modifiserte svettekjertler. Ungene til pattedyr mates med melk som produseres i morens melkekjertler.

Avkom til placentale pattedyr utvikler seg i morens livmor over en lang tidsperiode, og de er forholdsvis utviklet når de blir født. Placentale pattedyr er oppkalt etter morkaken (placenta) som gir næring til fosteret.

Relaterte elementer

Axolotl

The axolotl, also known as Mexican salamander, is an amphibian species that keeps its gills even in adulthood.

Buorm

En type orm med karakteristiske flekker i nakken.

Darwins legendariske reise

Darwins legendariske reise ombord på HMS Beagle spilte en avgjørende rolle i utviklingen av Evolusjonsteorien.

Grå kjempekenguru

Et av de største pungdyrene.

Hjernens utvikling hos virveldyr

Under virveldyrenes evolusjon har hjerneområdenes relative utvikling forandret seg.

Hjort

Hjort er et partået hovdyr og drøvtyggere. Hjortebukker har spektakulære gevir.

Hoggorm

En giftig slangeart som er utbredt i Europa. Bittet dens er sjeldent dødelig for mennesker.

Husdyr

Denne animasjonen presenterer dyr som ofte holdes som husdyr, og de vanligste delene av kjøttet deres.

Hvordan puster fisken?

Blodårene i fiskens gjeller absorberer oksygen og slipper ut karbondioksid.

Hybridfrosk

Denne animasjonen viser anatomien til amfibier med en utbredt froskeart som eksempel.

Kaie

Kaieflokker finnes ofte i byer. Konrad Lorenz analyserte den komplekse sosiale oppførselen til disse dyrene.

Karpe

Planteetende ferskvannsfisk som brukes i matlaging i mange deler av verden.

Mangfoldet av lyssensitive organer

Flere analoge typer øyne har utviklet seg uavhengig av hverandre gjennom konvergent evolusjon.

Pattedyrs tannsett

Tannsettet på forskjellige arter av pattedyr reflekterer matvanene deres.

Ryggmargens anatomi

Ryggmargen er en del av det sentrale nervesystemet som ligger inne i ryggraden som ryggnervene springer ut fra.

Sivhauk

Sivhauken er en rovfugl som finnes over nesten hele verden.

Svarttrost

Denne animasjonen viser fuglers bein og egg gjennom eksempelet av svarttrosten.

Added to your cart.