Livet på gården (Ungarn)

Livet på gården (Ungarn)

Gårdsdrift består av spesielle jordbruksaktiviteter.

Geografi

Nøkkelord

gård, jordbruk, oppgjør, spredt bosetting, stabil, kornloft, stabbur, bolig, geografi

Relaterte elementer

Gård (Ungarn, 19. århundre)

Små gårder som vanligvis lå nær grensen til landsbyer, bebodd av bønder.

Gårds- og landsbystrukturer

Strukturen og tettheten i gårder og landsbyer avhenger av regionens geografiske egenskaper.

Administrative divisions of Hungary

This animation presents the regions, counties and cities of Hungary.

Farmhouse in Central Europe (19th century)

Central European farmhouses in the 19th century had characteristic interior and exterior.

Isolert bosetning (skogvokterbolig)

Skogvoktere tilpasset sin livsstil til omgivelsene i skogen.

Jordbruksteknikker

Jordbruksteknikker utviklet seg med utviklingen av menneskelig sivilisasjon i middelalderen og moderne tid.

Middelaldersk gårdshus

Våningshus i middelalderen var enkle, enetasjes strukturer bygget av jord, leire og tre.

Plassering av opprinnelsen til husdyr og avlinger

Domestiserte dyr og avlinger stammer fra forskjellige deler av verden.

Hvordan fungerer det? - Skurtresker

Skurtreskere er maskiner som høster og tresker kornavlinger.

Added to your cart.