Liten hesteskonese (flaggermus)

Liten hesteskonese (flaggermus)

Flaggermus bruker ultralyd til å navigere og jakte på byttet sitt.

Biologi

Nøkkelord

flaggermus, hestesko bat, pattedyr, ultralyd, dvale, ekkolokalisering, homologi, Doppler, huleboer, hule, orientering, bølge, lyd, bølgelengde, frekvens, nattlig, rovdyret, dyr, virveldyr, biologi

Relaterte elementer

Scener

Liten hesteskonese

Ekkolokalisering

 • byttedyret nærmer seg
 • byttedyret svever på ett sted
 • byttedyret flyr vekk
 • reflektert lyd i høy tone - På grunn av Dopplereffekten er frekvensen av lydbølger som avgis av byttedyr på vei mot flaggermusen høyere enn den originale frekvensen. Flaggermusen bruker dette for å avgjøre den relative farten til byttedyret.
 • uendret reflektert lyd
 • reflektert lyd i dyp tone - På grunn av Dopplereffekten er frekvensen av lydbølger som avgis av byttedyr på vei bort fra flaggermusen dypere enn den originale frekvensen. Flaggermusen bruker dette for å avgjøre den relative farten til byttedyret.

Dvale

Anatomi

 • kroppslengde: 3.5-4.5 cm
 • vingespenn: 20-25 cm
 • vinge - Et vev av hud mellom forlemmene, baklemmene og halen. Den lille hesteskonesen dekker seg selv med vingene sine mens den sover.
 • store ører - De er ansvarlige for å føle den reflekterte ultralyden, altså er de uunværlige for navigasjon og jakting.

Homologi av vinger og armer

 • menneskearm
 • flaggermusens forben
 • overarmsben
 • underarmsben - Underarmsbenet er på siden av tommelen, spolebenet er på samme siden som lillefingeren.
 • karpalben
 • metakarpalben
 • fingerben

Animasjon

 • ultralyd
 • ultralyden reflekteres
 • byttedyret nærmer seg
 • byttedyret svever på ett sted
 • byttedyret flyr vekk
 • reflektert lyd i høy tone - På grunn av Dopplereffekten er frekvensen av lydbølger som avgis av byttedyr på vei mot flaggermusen høyere enn den originale frekvensen. Flaggermusen bruker dette for å avgjøre den relative farten til byttedyret.
 • uendret reflektert lyd
 • reflektert lyd i dyp tone - På grunn av Dopplereffekten er frekvensen av lydbølger som avgis av byttedyr på vei bort fra flaggermusen dypere enn den originale frekvensen. Flaggermusen bruker dette for å avgjøre den relative farten til byttedyret.
 • menneskearm
 • flaggermusens forben
 • overarmsben
 • underarmsben - Underarmsbenet er på siden av tommelen, spolebenet er på samme siden som lillefingeren.
 • karpalben
 • metakarpalben
 • fingerben

Forteller

Flaggermus er pattedyr som kan fly takket være et vev av hud som strekker seg mellom forlemmene, baklemmene og halen. Den menneskelignende armen og forbena har et felles evolusjonært opphav, men de spiller ulike roller. Med andre ord, de er homologe strukturer.

Det felles evolusjonære opphavet kan også bli observert i benstrukturen. Begge typer lemmer består av en overarm, og lignende ben i underarmen, karpalene, metakarpalene og fingerbena. I løpet av evolusjonen ble metakarpalene og fingerbena i flaggermus avlange, for å kunne støtte hudlappen.

Flaggermus er aktive om natten. De jakter på insekter og fanger byttet sitt med ultralydbølger. De bruker ekko for å lokalisere den nøyaktige posisjonen til byttet. Rekkevidden avklares ved å måle forsinkelsen mellom dyrets egne lydutslipp og eventuelle ekko. Flaggermus er også i stand til å føle bevegelsesretningen; de gjør det med å bruke Dopplereffekten. Denne effekten kan oppleves når en bil passerer oss med høy fart. Når bilen nærmer seg, er lyden i en høyere frekvens; når bilen forsvinner, blir frekvensen redusert.

Lyden av et objekt som nærmer seg har en høyere tone, og dens frekvens er høyere enn et objekt som beveger seg bort. Derfor blir altså ekkoet til et bytte høyere når det nærmer seg flaggermusen. Hvis byttet beveger seg bort fra flaggermusen, blir ekkoet dypere enn den avgitte lyden.

Flaggermus kan også oppdage og lokalisere hindringer med stor presisjon ved å bruke ultralydsorientering. Det er derfor usannsynlig at flaggermus som flyr i en trapp vil treffe oss, hvis vi forholder oss rolige og ikke begynner å bevege oss for mye.

Relaterte elementer

Tumler

Tumlerdelfiner er sjøpattedyr som bruker ultralyd til orientering.

Hvordan fungerer det? - Sonar

Denne animasjonen demonstrerer hvordan sonarer fungerer.

Blåhval

Marine pattedyr, det største dokumenterte dyret som noen gang har eksistert.

Characteristics of sound waves

This animation explains the most important characteristics of waves through sound waves.

Dopplereffekten

Det er et kjent fenomen at lyden av en nærliggende lydkilde er høyere enn den tilbakevendende.

Europeisk muldvarp

Muldvarper er små underjordiske pattedyr med modifiserte, spade-liknende forben.

Quetzalcoatlus, en gigantisk pterosaur

Quetzalcoatlus var en av de største kjente flygende dyrene gjennom tidene.

Types of waves

Waves play an extremely important role in many areas of our lives.

Europeisk oter

Otere er semi-akvatiske rovdyr.

Hjort

Hjort er et partået hovdyr og drøvtyggere. Hjortebukker har spektakulære gevir.

Hund

Hunder er domestiserte underarter til ulver.

Sisel, eller europeisk jordekorn

Underjordisk gnager utbredt i Sentral- og Øst-Europa

Nebbdyr

Et pattedyr med trekk som er typiske for reptiler: det legger egg og har en kloakkåpning.

TGV POS-tog

Dette toget går mellom Paris og sør-Tyskland, normal fart er 320 km/t.

Added to your cart.