Limbiske system

Limbiske system

Det limbiske system spiller en viktig rolle i forhold til utvikling av følelser og læring.

Biologi

Nøkkelord

det limbiske systemet, følelser, instinktiv atferd, oppførsel, erindring, Memory, korttidshukommelse, langtidshukommelsen, tilpasning, motivasjon, følelse av glede, aggressivitet, kjønnsidentitet, frykt, utbrudd, olfactory vei, Cortex entorrhinicus, amygdala, hippocampus, fornix, hypothalamus, hjerne, ryggmarg, belønning, cerebral cortex, menneskelig, biologi

Relaterte elementer

Scener

Hjerne

Det limbiske system

Det limbiske system er den delen av hjernen som spiller en viktig rolle i forhold til utvkikling av følelser og minner. Det limbiske system består av deler av hjernebarken (cerebral cortex) og visse subkortikale områder. Det limbiske systemet kan deles inn i en ytre og en indre krets.

Den ytre kretsen er ansvarlig for å regulere følelser og indre lyster; sammen med hypothalamus utgjør dette senteret for regulering av vegetative funksjoner. Vegetative funksjoner er viktige for utviklingen av følelser.

Den indre kretsen er uunnværlig for å lagre minner. En del av denne kretsen er hippocampus. Dersom hippocampus skades, kan det føre til manglende evne for å lagre ny informasjon i langtidshukommelsen (samtidig som en ikke mister minner som var dannet før skaden). Dette området er ansvarlig for å flytte minner fra korttidshukommelsen over til langtidshukommelsen.

Limbiske system

 • Luktebanen - Luktecellene er forbundet til det limbiske system, og forskjellige lukter kan derfor utløse sterke følelser, samt hjelpe å tilbakekalle visse minner.
 • Gyrus cinguli - Sammen med parahippocampal gyrus, spiller den en viktig rolle i dannelsen av følelser og atferd.
 • Parahippocampal gyrus - Sammen med gyrus cinguli, spiller den en viktig rolle i dannelsen av følelser og atferd. Den er spesielt viktig for dannelsen av sinne og frykt.
 • Amygdala - Spiller en viktig rolle i utviklingen av visse følelser og minnefunksjoner, samt i utviklingen av sosiale relasjoner, seksuell og aggressiv atferd, og sannsynligvis for seksuell identitet (heterofili/homofili).
 • Hippocampus - Spiller en viktig rolle ved læring. Dersom den blir skadet, kan det føre til manglende evne til å lagre nye langtidsminner.
 • Fornix - Det transporterer nerveimpulser til hypothalamus (og til de mammillære legemene innen hypothalamus).
 • Hypothalamus - De to mammillære legemene som fornix transporterer informasjonen til, befinner seg her. Hypothalamus spiller en viktig rolle i utviklingen av visse følelser (impulser, sinne, frykt), og er senteret for hormonsystemet. Hypofysen, hjernevedhenget, er festet like under hypothalamus.

Animasjon

 • Luktebanen - Luktecellene er forbundet til det limbiske system, og forskjellige lukter kan derfor utløse sterke følelser, samt hjelpe å tilbakekalle visse minner.
 • Gyrus cinguli - Sammen med parahippocampal gyrus, spiller den en viktig rolle i dannelsen av følelser og atferd.
 • Parahippocampal gyrus - Sammen med gyrus cinguli, spiller den en viktig rolle i dannelsen av følelser og atferd. Den er spesielt viktig for dannelsen av sinne og frykt.
 • Amygdala - Spiller en viktig rolle i utviklingen av visse følelser og minnefunksjoner, samt i utviklingen av sosiale relasjoner, seksuell og aggressiv atferd, og sannsynligvis for seksuell identitet (heterofili/homofili).
 • Hippocampus - Spiller en viktig rolle ved læring. Dersom den blir skadet, kan det føre til manglende evne til å lagre nye langtidsminner.
 • Fornix - Det transporterer nerveimpulser til hypothalamus (og til de mammillære legemene innen hypothalamus).
 • Hypothalamus - De to mammillære legemene som fornix transporterer informasjonen til, befinner seg her. Hypothalamus spiller en viktig rolle i utviklingen av visse følelser (impulser, sinne, frykt), og er senteret for hormonsystemet. Hypofysen, hjernevedhenget, er festet like under hypothalamus.

Forteller

Det limbiske system består av deler av hjernebarken (cerebral cortex) og visse subkortikale områder. Dette er det regulerende senter for følelser, motivasjon og vegetative funksjoner; det spiller også en viktig rolle for dannelse av minner.

Det limbiske system kan deles inn i en ytre og indre krets.

Den indre kretsen er uunnværlig for å lagre minner. Amygdala er en del av denne kretsen, og svært sentral i forhold til å utviklingen av aggressiv atferd, frykt, seksuell atferd og seksuell identitet. Dersom amygdala blir alvorlig skadet kan det føre til tap av frykt, noe som reduserer sjansene for å overleve. Stimulering av amygdala hos dyr forårsaket raseri angrep, samt en økning av seksuell aktivitet og aggresjon.

Hippocampus er en annen del av den indre kretsen. Dersom hippocampus skades, kan det føre til manglende evne for å lagre ny informasjon i langtidshukommelsen (samtidig som en ikke mister minner som var dannet før skaden). Dette området er ansvarlig for å flytte minner fra korttidshukommelsen over til langtidshukommelsen.

Informasjon transporteres fra hippocampus til hypothalamus av en bunt med aksoner, kalt fornix, i hjernen. Hypotalamus spiller en sentral rolle i koordineringen av homeostase, det vil si, den dynamiske stabiliteten av de indre forholdene i kroppen. Hypothalamus spiller også en viktig rolle i forhold til regulering av følelser og vegetative funksjoner, samt i utviklingen av motivasjoner som sult og tørst.

Den ytre kretsen består av parahippocampal gyrus og gyrus cinguli. Den ytre kretsen er ansvarlig for å regulere følelser og atferd. Siden det limbiske system er direkte forbundet til luktecellene, kan lukt generere intense følelser, samt hjelpe å tilbakekalle minner.

Relaterte elementer

Binyrene

Binyrene er ansvarlige for å opprettholde homeostase og gi et raskt svar i stressende situasjoner.

Deler av menneskehjernen

Hoveddelene av menneskehjernen er hjernestammen, lillehjernen, diencephalon og storehjernen (telencephalon), som er delt inn i hjernelapper.

Det endokrine systemet

Det endokrine systemets kjertler utskiller hormoner til blodet.

Menneskehjernen

Hjernens viktigste deler er hjernestammen, lillehjernen, midthjernen og storhjernen.

Nerveceller, nervevev

Nerveceller er spesialiserte på å sende elektriske signaler.

Nervesystemet

Sentralnervesystemet består av hjernen og ryggmargen, det perifere nervesystemet består av nerver og ganglier.

Skallen og ryggraden

Hjernen og ryggmargen, de to viktigste delene av sentralnervesystemet, er beskyttet av skallen og ryggraden.

Added to your cart.