Kortikal organisering av tale

Kortikal organisering av tale

For å produsere tale kreves det synkronisert funksjon av flere kortikale sentre.

Biologi

Nøkkelord

tale, tale motor cortex, tale prosessering cortex, auditiv cortex, Broca, Wernicke, oppfatning, visuelle cortex, hjerne, cerebral cortex, motor cortex, afasi, menneskelig, biologi

Relaterte elementer

Spørsmål

 • Pasienten blir bedt om å reise seg. Han kan stå opp, men han er ikke i stand til å gjenta forespørselen. Det er ingen lammelser involvert.\nSkade på hvilket kortikalt senter kan være årsaken til dette?
 • Pasienten kan ikke se teksten plassert foran seg.\nSkade på hvilket kortikalt senter kan være årsaken til dette?
 • Pasienten blir bedt om å uttale ordet "skru". Han har problemer med å gjøre det, og det uttalte ordet er vanskelig å forstå. Den ene siden av kroppen hans (inkludert ansiktet) er lammet.\nSkade på hvilket kortikalt senter kan være årsaken til dette?
 • Pasienten blir bedt om å reise seg ved en skriftlig forespørsel. Han er i stand til å gjøre det uten problemer, men har problemer med å lese forespørselen. (Det er ingen lammelser involvert, og pasientens syn er perfekt.)\nSkade på hvilket kortikalt senter kan være årsaken til dette?
 • Pasienten kan ikke forstå muntlig forespørsel.\nSkade på hvilket kortikalt senter kan være årsaken til dette?
 • Pasienten blir bedt om å reise seg. Han kan ikke reise seg, men er i stand til å fortelle hva han mener å gjøre.\nSkade på hvilket kortikalt senter kan være årsaken til dette?
 • Pasienten blir bedt om å plukke opp en blyant fra flere gjenstander som er plassert foran ham. Pasientens syn, hørsel og muskeltonus er perfekt, men han kan ikke utføre forespørselen.\nSkade på hvilket kortikalt senter kan være årsaken til dette?
 • Pasienten kan ikke uttale ordene som han tenker på, han må forklare dem.\nSkade på hvilket kortikalt senter kan være årsaken til dette?
 • Pasienten kan ikke høre den muntlige forespørselen.\nSkade på hvilket kortikalt senter kan være årsaken til dette?
 • Etter å ha lidd et hjerneslag, har pasienten problemer med å uttale enkelte ord, selvom det ikke er noen lammelser involvert.\nSkade på hvilket kortikalt senter kan være årsaken til dette?

Scener

Kortikale sentre

 • språksenter - Også kjent som Brocas senter. Dette hjernesenteret planlegger bevegelser som er nødvendig for å artikulere meningsfylte ord, og beordrer den somatiske motoriske hjernebarken til å utføre disse. Skade på dette senteret fører til at pasienten kan forstå tale og utføre ordre, men har problemer med å uttale ord (eller ikke er i stand til å gjøre det).
 • somatisk motorisk hjernebark - Denne delen er ansvarlig for å bevege somatisk tverrstripet muskulatur som er involvert i taleproduksjon.
 • sensorisk talesenter - Også kjent som Wernickes senter. Det er involvert i forståelsen av skriftlige og muntlige ord. Alvorlig skade på dette senteret hindrer pasienten fra å forstå betydningen av ord, noe som gjør pasienten ute av stand til å utføre ordre.
 • hørselssenter
 • synssenter

Repetesjon av ord som høres

 • språksenter - Også kjent som Brocas senter. Dette hjernesenteret planlegger bevegelser som er nødvendig for å artikulere meningsfylte ord, og beordrer den somatiske motoriske hjernebarken til å utføre disse. Skade på dette senteret fører til at pasienten kan forstå tale og utføre ordre, men har problemer med å uttale ord (eller ikke er i stand til å gjøre det).
 • somatisk motorisk hjernebark - Denne delen er ansvarlig for å bevege somatisk tverrstripet muskulatur som er involvert i taleproduksjon.
 • sensorisk talesenter - Også kjent som Wernickes senter. Det er involvert i forståelsen av skriftlige og muntlige ord. Alvorlig skade på dette senteret hindrer pasienten fra å forstå betydningen av ord, noe som gjør pasienten ute av stand til å utføre ordre.
 • hørselssenter

Uttalelse av ord som leses

 • språksenter - Også kjent som Brocas senter. Dette hjernesenteret planlegger bevegelser som er nødvendig for å artikulere meningsfylte ord, og beordrer den somatiske motoriske hjernebarken til å utføre disse. Skade på dette senteret fører til at pasienten kan forstå tale og utføre ordre, men har problemer med å uttale ord (eller ikke er i stand til å gjøre det).
 • somatisk motorisk hjernebark - Denne delen er ansvarlig for å bevege somatisk tverrstripet muskulatur som er involvert i taleproduksjon.
 • sensorisk talesenter - Også kjent som Wernickes senter. Det er involvert i forståelsen av skriftlige og muntlige ord. Alvorlig skade på dette senteret hindrer pasienten fra å forstå betydningen av ord, noe som gjør pasienten ute av stand til å utføre ordre.
 • synssenter
 • eple

Animasjon

 • språksenter - Også kjent som Brocas senter. Dette hjernesenteret planlegger bevegelser som er nødvendig for å artikulere meningsfylte ord, og beordrer den somatiske motoriske hjernebarken til å utføre disse. Skade på dette senteret fører til at pasienten kan forstå tale og utføre ordre, men har problemer med å uttale ord (eller ikke er i stand til å gjøre det).
 • somatisk motorisk hjernebark - Denne delen er ansvarlig for å bevege somatisk tverrstripet muskulatur som er involvert i taleproduksjon.
 • sensorisk talesenter - Også kjent som Wernickes senter. Det er involvert i forståelsen av skriftlige og muntlige ord. Alvorlig skade på dette senteret hindrer pasienten fra å forstå betydningen av ord, noe som gjør pasienten ute av stand til å utføre ordre.
 • hørselssenter
 • synssenter
 • eple

Forteller

Når vi snakker, er det en mengde muskler som tandem-opererer på en svært synkronisert måte. Språksenteret i hjernen, eller Brocas sentrum, spiller en vesentlig rolle i planlegging og kontrollering av språk. Senteret befinner seg i vanligvis i den venstre hjernehalvdel. Dette hjernesentreret planlegger nødvendige bevegelser for å artikulere meningsfulle ord, og beordrer den somatiske delen av den motoriske hjernebarken til å utføre disse; den somatiske motoriske hjernebarken er ansvarlig for å bevege somatisk tverrstripet muskulatur som er involvert i taleproduksjonen.

Informasjon fra uttalte ord når først frem til hørselssenteret, og så til det sensoriske talesenteret, Wernickes senter. Wernickes senter ligger i venstre hjernehalvdel, og er involvert i oppfattelsen av skriftlige og uttalte ord. Fra her vil informasjon bevege seg videre til språksenteret, som planlegger taleproduksjon og kontrollerer den somatiske motoriske hjernebarken.

Når vi leser vil informasjonen først nå synssenteret av hjernen. Fra her vil informasjonen sendes til det sensoriske talesenteret, og videre vil informasjonen ankomme den somatiske motoriske hjernebarken.

Hjerneskade (som slag osv.) kan forårsake taleforstyrrelser, eller afasi. Dersom en pasient med afasi er i stand til å utføre en gitt oppgave, men ikke kan repetere det han/hun er ment å gjøre, er det pasientens språksenter som er skadet, og ikke pasientens talesenter. Dersom pasienten ikke kan forstå, eller utføre muntlige oppfordringer, er det sannsynligvis pasientens sensoriske talesenter som er skadet.

Relaterte elementer

Deler av menneskehjernen

Hoveddelene av menneskehjernen er hjernestammen, lillehjernen, diencephalon og storehjernen (telencephalon), som er delt inn i hjernelapper.

Menneskehjernen

Hjernens viktigste deler er hjernestammen, lillehjernen, midthjernen og storhjernen.

Nerveceller, nervevev

Nerveceller er spesialiserte på å sende elektriske signaler.

Synaptisk overføring

Nerveceller overfører elektriske signaler via kjemiske og elektriske synapser.

Øret og hørselmekanismen

Ørene omdanner luftvibrasjoner til elektriske signaler som deretter blir behandlet av hjernen.

Stemmeproduksjon

Når vi produserer lyd, strømmer luft ut av lungene og vibrerer i stemmebåndene.

Ventrikkelsystem og hovedbasalgangliene

Denne animasjon demonstrerer den interne strukturen i hjernen.

Nervesystemet

Sentralnervesystemet består av hjernen og ryggmargen, det perifere nervesystemet består av nerver og ganglier.

Ryggmargens anatomi

Ryggmargen er en del av det sentrale nervesystemet som ligger inne i ryggraden som ryggnervene springer ut fra.

Added to your cart.