Konformasjoner av etan

Konformasjoner av etan

Staggered-konformasjon av etan er mer stabil enn eclipsed-konformasjon.

Kjemi

Nøkkelord

etan, etan molekyl, konformasjon, rotasjon rundt bond, alkane, hydrokarbon, Eclipsed konformasjon, forskjøvet konformasjon, Organisk kjemi, molekyl, kjemi

Relaterte tillegg

Scener

Eclipsed-konformasjon

Staggered-konformasjon

Kalottmodell

Relaterte tillegg

Dannelse av hydrogenmolekyler

Hydrogenatomer inne i hydrogenmolekyler holdes sammen av en kovalent binding.

Molekyler - øvelse VI (Karbohydrater)

En øvelse om grupper og strukturer av mono-, di- og polysakkarider.

Nitrogenmolekylenes oppbygning

Denne animasjonen illustrerer strukturen av nitrogenmolekyler, med én sigma- og to...

Effekten av konsentrasjon på kjemisk likevekt (observasjon)

Undersøker fargen kobolt (II) klorid i vann og saltsyre.

Smart modelleire

Vi ser nærmere på elastomers spennende egenskapene.

Blandingsstoffer, separerende blandinger 2 (observasjon)

Separerer blandinger hvis et av stoffene oppløses i vann.

Blandingsstoffer, separerende blandinger 2

Separerer blandinger hvis et av stoffene oppløses i vann.

Bøying av vannstråle (observasjon).

Et overraskende fenomen oppstår når vi holder en statisk ladet linjal nær vann som strømmer fra...

Added to your cart.