Konformasjoner av etan

Staggered-konformasjon av etan er mer stabil enn eclipsed-konformasjon.

Relaterte tillegg

Smart modelleire

Vi ser nærmere på elastomers spennende egenskapene.

Bøying av vannstråle (observasjon).

Et overraskende fenomen oppstår når vi holder en statisk ladet linjal nær vann som strømmer fra...

Faseoverganger

En faseovergang er et stoffs transformasjon fra en aggregattilstand til en annen.

Effekten av konsentrasjon på kjemisk likevekt

Undersøker fargen kobolt (II) klorid i vann og saltsyre.

Kjedereaksjon

Energien som frigjøres under kjernefysisk fisjon kan anvendes til sivile eller militære...

Brennende hjerte

Vi brenner ut et hjerte av papir ved hjelp av oksygenet som produseres når kaliumnitratet brytes...

Eksoterm reaksjon (observasjon)

Ved oppvarming reagerer pulverisert svovel med pulverisert sink, som frigjør varme.

Added to your cart.