Konformasjoner av etan

Staggered-konformasjon av etan er mer stabil enn eclipsed-konformasjon.

Relaterte tillegg

Overflatespenningen til væsker (observasjon)

Vi gjør en observasjon om et knivblad kan flyte på overflaten av forskjellige væsker.

Blekning av bringebærsaft

Vi tester ut overflatebindingens egenskaper ved å absorbere bringebærsaft med aktivt karbon.

Reaksjonen mellom ammoniakk og hydrogenklorid

Ammoniumklorid er et resultat av reaksjonen mellom ammoniakk og hydrogenklorid

Endoterm reaksjon

Bariumhydroksid reagerer med ammoniumnitrat og absorberer varmen fra omgivelsene.

Effekten av trykkendring på kjemisk likevekt (observasjon)

Undersøkelse av oppløst karbondioksid i en flaske karbonisert vann.

Like oppløser like (observasjon).

Ikke-polare stoffer oppløses i ikke-polare løsningsmidler mens polare stoffer oppløses i polare...

Elektronkonfigurasjon hos kalsium

Denne animasjonen viser kalsiumatomenes elektronkonfigurasjon.

Added to your cart.