Klorofyll

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer lysenergi, og spiller derfor en nøkkelrolle i fotosyntesen.

Biologi

Nøkkelord

klorofyll, grønt pigment, klorofyll a, klorofyll b, fotosyntese, porfyrin ring, pigment, kloroplast, pyrrol ring, magnesiumion, biologi, biokjemi, kjemi

Relaterte elementer

Fotosyntese

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Blomst

Animasjonene viser strukturen av en typisk blomst.

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Euglena viridis

Encellet eukaryotealge som lever i ferskvann, i stand til å ta til seg næring autotrofisk og heterotrofisk.

Fotosyntese (grunnleggende)

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Pyrrol (C₄H₅N)

En heterosyklisk organisk forbindelse.

Sammenlikning av enfrøbladede og tofrøbladede planter

De to gruppene av blomsterplanter er enfrøbladede og tofrøbladede planter.

Added to your cart.