Keiserpingvin

Keiserpingvin

Pingviner er fugler som lever på Antarktis og er tilpasset kalde temperaturer, og kan svømme.

Biologi

Nøkkelord

Pingvin, pingvinkolonien, keiserpingvin, Antarktis, sydpol, hekkeplass, akvatisk livsstil, virveldyr, fugler, rovdyret, dyr, biologi

Relaterte elementer

Scener

Pingvinkoloni

Keiserpingvin

Nyklekket pingvinbarn

I hekkesesongen

Pingvin som ruger

 • vekt: 20-40 kg
 • lengde: 90-110 cm
 • egg
 • flipper: en vinge som er tilpasset padling
 • nebb
 • gul flekk
 • halefjær som bidrar til å støtte kroppen

I havet

Sirkulær bevegelse av beina

 • varmeoverføring
 • varmt arterieblod
 • nedkjølt veneblod
 • nedkjølt arterieblod - Temperaturen til arterieblodet som strømmer inn til benet er til å begynne med omtrent 40°C. Hvis dette varme blodet kom inn i føttene, som ikke er isolert med noe fett eller fjær, ville det miste mye av varmen. Varmetap unngås fordi blodårene som frakter varmt blod mot føttene går langs årer som frakter kjølig blod opp fra føttene. Det kalde blodet som strømmer inn i hjertet absorberer varme fra arterieblodet og varmes opp, mens arterieblodet som strømmer mot føttene kjøles ned, og slik reduseres varmetapet.
 • varmt veneblod

Relaterte elementer

Isfugl

De karakteristiske fargene på isfuglen hjelper den med å fange sitt bytte.

Sivhauk

Sivhauken er en rovfugl som finnes over nesten hele verden.

Stokkand

Denne animasjonen viser fuglenes anatomi med stokkanden som eksempel.

Svarttrost

Denne animasjonen viser fuglers bein og egg gjennom eksempelet av svarttrosten.

Tartarfalk

Tartarfalken er en stor rovfugl som er utbredt i Europa og Asia.

Urfugler

Urfugler viser trekk fra både fugler og reptiler. Den er sannsynligvis fuglenes stamfar.

Fjærtyper

Animasjonen viser de viktigste fjærtypene og deres finstruktur.

Kaie

Kaieflokker finnes ofte i byer. Konrad Lorenz analyserte den komplekse sosiale oppførselen til disse dyrene.

Rødnebbterne

Rødnebbternen er kjent for sin lange forflytningsdistanse: den flyr fra Arktis til Antarktis og tilbake igjen hvert år.

Tradisjonell eskimo-livsstil

Igloer var de vanligste boligtypene som ble bygget av eskimoer i den arktiske sonen.

Added to your cart.