Karstområde (grunnleggende)

Karstområde (grunnleggende)

I karstområder forekommer ofte doliner og dryppsteiner.

Geografi

Nøkkelord

kalksteinsgrottene, karst, Karst formasjoner, karstområd, kalkstein fjell, kalksteinsgrotte, hule, Karst våren, dripstone, doline, karrenfeld, Synkehull, stein, nedbør, terreng forme, natur, geografi

Relaterte elementer

Scener

Karstformasjoner på overflaten

Definisjon av begreper:

Karstområde: et område som er formet av oppløsningen av løselig fjellgrunn, vanligvis karbonatstein.

Karstdannelse: prosesser som foregår i områder som hovedsakelig består av løselig kalkstein med frakturer og sprekker. Disse prosessene kommer av den oppløsende effekten hos overflatevann og underjordisk vann, eller den eroderende effekten til vann som siver inn i fjellet.

Karstformasjoner: formasjoner på overflaten og under jorden hvor karstdannelse har funnet sted.

Doline: en naturlig, rund eller uregelmessig formet forsenkning i Jordens overflate, som vanligvis forekommer på kalksteinplatåer.

Synkehull: en naturlig åpning i overflaten som finnes i karstområder. Den runde, traktlignende forsenkningen blir stadig dypere på grunn av vann som siver inn i fjellet.

Grotte: et naturlig hulrom i fjellet, som er stort nok til at et menneske kan komme seg inn.

Dryppstein: Når kalsiumholdig vann renner gjennom sprekker og kommer inn i en grotte nedenfor avsettes kalkstein, dermed dannes dryppsteiner.

Den grunnleggende prosessen med karstdannelse er oppløsningen av kalkstein.

Underjordiske karstformasjoner

Vann i kalksteinsfjell

Animasjon

Forteller

Sur nedbør løser opp kalkstein og siver dypt ned gjennom frakturene og sprekkene i steinen. Denne prosessen skaper karakteristiske landskap: synkehull, doliner og karrenfelt dannes. Siden jord blir vasket bort av regn, er kalksteinen ofte utildekket.

Sammenhengende bekker med vann finnes vanligvis ikke i karstområder, siden vannet siver ned gjennom synkehull og fortsetter som underjordiske bekker.
Når det kommer under overflaten, danner surt vann grotter og passasjer. Disse kan bestå av 2 til 5 nivåer, sammenbundet med kanaler. Når en underjordisk bekk samler opp en stor mengde vann, danner den en underjordisk innsjø.

Kalkstein avsettes og danner dryppsteiner når kalsiumholdig vann siver gjennom sprekker og ned til en grotte nedenfor. Dryppsteiner kan oppstå i flere former: som stalaktitter, hengende fra taket; som stalagmitter, stående på gulvet; eller som stalagnater, eller søyler. Når en underjordisk bekk når overflaten ved grensen til karstområdet, kalles det en karstkilde.

Relaterte elementer

Underjordiske vannkilder

Grunnvann og markvann er ulike typer av underjordiske vannkilder.

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Avsaltning av sjøvann

Avsaltingsprosessen produserer drikkevann fra sjøvann.

Karstområde (middels)

I karstområder forekommer ofte doliner og dryppsteiner.

National Parks of Hungary

There are ten national parks in Hungary.

Chichen Itza (1100-tallet)

Den legendariske byen fra det maya-toltekiske riket lå i det som i dag er Mexico.

Terminologi innen fysisk geografi

Denne animasjonen demonstrerer de viktigste terrengkjennetegn, overflatevann og deres relevante symboler.

Vannets kretsløp (grunnleggende)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Added to your cart.