Karbonsyre (H₂CO₃)

Karbonsyre (H₂CO₃)

Fargeløs, luktfri væske som fremstilles ved å oppløse karbondioksid i vann.

Kjemi

Nøkkelord

karbonsyre, kullsyrevann, svak syre, diprotisk syre, karbondioksid, vann, karbonater, -hydrogenkarbonater, kullsyre, mineralvann, labil, sur, boble, Uorganisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Scener

Kulepinnemodell

Karbonsyre H₂CO₃

Informasjon

Molar masse: 62.03 g/mol

Tetthet: 1.0000 g/cm³

Egenskaper

Kullsyre eksisterer bare som en vandig oppløsning. Det er en fargeløs, luktfri, svak syre. Når den utsettes for luft i lengre tid eller til varme, brytes den ned til karbondioksyd og vann. Saltene dens kalles karbonater, mens syresaltene kalles hydrogenkarbonater.

Forekomst og produksjon

I naturen fremstilles karbonsyre ved oppløsning av atmosfærisk karbondioksid i vann. Dette spiller en viktig rolle i forvitringsprosesser og i etableringen av jord. Saltene er utbredt i de mest vanlige karbonater som kalk og dolomitt. I industrien, blir det produsert ved å oppløse karbondioksid i vann.

Bruksområder

Karbonsyre blir tilsatt mineralvann og brus.

Kalottmodell

Fortellerstemme

Relaterte elementer

Kalsiumkarbonat (CaCO₃)

Kalkstein er et utbredt og variert brukt materiale.

Karbonation (CO₃²⁻)

Et sammensatt ion som er produsert fra karbonsyre ved å frigi protoner.

Karbondioksid (CO₂) (begynner)

Fargeløs, luktfri, tyngre-enn-luft gass. Nødvendig for plantenes fotosyntese.

Karbondioksid (CO₂) (viderekommen)

Fargeløs, luktfri, tyngre-enn-luft gass. Nødvendig for plantenes fotosyntese.

Karbonkretsløpet

Under fotosyntese bindes karbon i organiske stoffer, mens når man puster, slippes det ut i atmosfæren.

Karbonmonoksid (CO) (begynner)

Fargeløs, luktfri gass, svært giftig for mennesker og dyr i høy konsentrasjon.

Karbonmonoksid (CO) (viderekommen)

Fargeløs, luktfri gass, svært giftig for mennesker og dyr i høy konsentrasjon.

Vann (H₂O)

Vann er en meget stabil forbindelse av hydrogen og oksygen, vital for alle kjente former for liv. I naturen forekommer det i flytende, fast og gassformet...

Karstområde (middels)

I karstområder forekommer ofte doliner og dryppsteiner.

Salpetersyre (HNO₃)

En av oksosyrene til nitrogen. En fargeløs forbindelse med en stikkende lukt, et sterkt oksydasjonsmiddel.

Salpetersyrling (HNO₂)

En av oksosyrene til nitrogen. Fargeløs, moderat syre med en stikkende lukt, som bare finnes i vandig oppløsning.

Added to your cart.