Kanaltunnelen

Kanaltunnelen

Kanaltunnelen er en 50,5 km lang jernbanetunnel mellom Storbritannia og Frankrike, som går under Den engelske kanal.

Geografi

Nøkkelord

Kanaltunnelen, Storbritannia, Frankrike, engelsk kanal, jernbane, tog, tunnel, kanal, skytteltog, godstog, Historien om jernbanetransport, passasje, offentlig transport, transportmidler, ingeniør, guidet linjen, transport, transporthistorie, teknologi, geografi

Relaterte elementer

Scener

Kanaltunnelen

 • Storbritannia
 • Folkestone
 • Dover
 • Frankrike
 • Calais
 • La Manche
 • London

Kanaltunnelen, ofte kalt Chunnel, er en 50,5 km lang jernbanetunnel under Den engelske kanal ved Doverstredet, som har forbundet Folkestone, nær Dover, med Coquelles, nær Calais i Frankrike siden 1994.
Den er verdens tredje lengste tunnel (Seikantunnelen i Japan er lengre, men dens undersjøiske del er kortere), og den innehar rekorden for den lengste undersjøiske delen (38 km).

Tre tunneler ble boret gjennom kalk- og mergelstein (én for hver retning, samt en servicetunnel). Eurostar sine tog kobler Paris og Brussel sammen med London gjennom Kanaltunnelen. Mens de er på overflaten kjører høyhastighetstogene i 300 km/t. I tunnelen er det en fartsgrense på 160 km/t, dermed tar det 35 minutter å krysse tunnelen.

Lastebiler transporteres i åpne transportvogner, mens sjåførene befinner seg i togenes spisevogner. Biler transporteres under stredet i dobbeltdekkede vogner, mens busser står i enkeltdekkede transportvogner.

Tverrsnitt

 • Storbritannia
 • kalkstein - Hard, sedimentær og gjennomtrengelig bergart.
 • kalkmergel - Motstandsdyktig, fleksibel og praktisk talt ugjennomtrengelig bergart.
 • tunnel
 • leirestein
 • Frankrike

Struktur

 • togtunnel - Brukes av tog.
 • servicetunnel - Brukes av servicevogner.
 • krysspassasje - En passasje mellom hovedtunnelene og servicetunnelen; vanntette dører forbinder den med hovedtunnelene hver 375 meter.

Tunnelboremaskin

Togtyper

Animasjon

 • Storbritannia
 • Folkestone
 • Dover
 • Frankrike
 • Calais
 • La Manche
 • London
 • Storbritannia
 • kalkstein - Hard, sedimentær og gjennomtrengelig bergart.
 • kalkmergel - Motstandsdyktig, fleksibel og praktisk talt ugjennomtrengelig bergart.
 • tunnel
 • leirestein
 • Frankrike
 • togtunnel - Brukes av tog.
 • servicetunnel - Brukes av servicevogner.
 • krysspassasje - En passasje mellom hovedtunnelene og servicetunnelen; vanntette dører forbinder den med hovedtunnelene hver 375 meter.

Forteller

Kanaltunnelen, ofte kalt Chunnel, er en 50,5 km lang jernbanetunnel under Den engelske kanal ved Doverstredet, som har forbundet Sørøst-England med Nord-Frankrike siden 1994. Den er den tredje største tunnelen i verden og innehar rekorden for den lengste undersjøiske delen: seksjonen under havet er 38 km lang.

Byggingen startet i 1988 og ble ferdigstilt i 1994, den ble offisielt åpnet i juni 1994. Elleve tunnelboremaskiner jobbet fra begge sider av kanalen, og boret gjennom kalkmergel for å konstruere tunnelen.

Kanalen består faktisk av 3 parallelle tunneler: to jernbanetunneler og en servicetunnel i midten, med krysspassasjer hver 375 meter.
Disse er laget for at vedlikeholdsarbeidere og nødhjelp skal komme til, noe som var nødvendig i november 1996, da et tog som fraktet lastebiler tok fyr.

Fire typer togvogner bruker Kanaltunnelen. Eurostars høyhastighets passasjertog, basert på TGV-teknologi, sammenkobler London med Paris og Brussel.

Skytteltogene transporter kjøretøy og deres passasjerer. Det er spesielle skytteltog for lastebiler, og et for biler, motorsykler og busser. En fjerde togtype transporterer gods. Skytteltogene starter nær tunnelens innganger.

Togene kan nå en hastighet300 km/t, mens fartsgrensen i tunnelen er 160 km/t. Et tog kjører gjennom tunnelen på omtrent 35 minutter. Reisen mellom Brussel og London tar omtrent 2 timer, mens det er 2 timer 15 minutter mellom Paris og London.

Relaterte elementer

Eiffeltårnet (Paris, 1889)

Stålkonstruksjonen av gitterverk, reist for Verdensutstillingen i 1889, ble symbolet på Frankrikes hovedstad.

Kolonisering og avkolonisering

Kolonimaktenes farger ble strøket av kartet av nasjonene som kjempet for å få tilbake sin uavhengighet.

Maglevtog

Et av de mest moderne transportmidler er Maglev, som er i stand til å reise med hastigheter på over 400 km/t.

Oljetanker

Oljetankere dukket opp på slutten av 1800-tallet; i dag er de blant de største skipene.

Stonehenge (Storbritannia, Bronsealderen)

Det verdensberømte monumentet i England utgjør fortsatt et mysterium for arkeologer.

TGV POS-tog

Dette toget går mellom Paris og sør-Tyskland, normal fart er 320 km/t.

The Panama Canal

The Panama Canal is an artificial waterway created to shorten shipping routes between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean.

Transportnett

Animasjonen presenterer de viktigste transportrutene gjennom luft, sjø, og land, samt knutepunkter.

Containerskip

Kommersielle havsruter med containerskip danner et globalt nettverk.

T-bane

Den raskeste skinnebaserte transporten i byområder.

Utviklingen av godstransport

Denne animasjonen demonstrerer utviklingen av godstransport, fra hestetrukne kjerrer til moderne lastebiler.

Veitransport, lastebiler

Tunge lastebiler har stor betydning for veitransporten

BR Standard Class 3 2-6-2T damplokomotiv

En type damplokomotiv som ble benyttet av British Railways og ble produsert på 1950-tallet.

Elektrisk overflatetransport

Trolleybusser og trikker er miljøvennlige typer offentlig transport

MÁV M61 dieselmotor (1963)

De legendariske M61-klassens lokomotiver i det Ungarnske Statsbaner ble kalt NOHAB.

Added to your cart.