Kalsiumkarbonat (CaCO₃)

Kalkstein er et utbredt og variert brukt materiale.

Relaterte tillegg

Karbonation (CO₃²⁻)

Et sammensatt ion som er produsert fra karbonsyre ved å frigi protoner.

Kobbersulfat (CuSO₄)

En forbindelse av svovel som ofte blir brukt som et insektsmiddel.

Klor (Cl₂)

En gul-grønn giftig gass med en sterk lukt, en av halogenene.

Reaksjonen mellom aluminium og jod.

Aluminium reagerer med job katalysert av et par dråper vann.

Hydrogensulfid (H₂S)

En fargeløs, giftig gass med den karakteristiske lukten av råtne egg. Forekommer i...

Fysiske og kjemiske endringer. Reaksjonen mellom jern og svovel

Når to stoffer oppvarmes, kombineres de for å danne en forbindelse.

Hydrogenklorid (HCl)

En fargeløs gass med en stikkende lukt, dens oppløsning i vann kalles saltsyre.

Added to your cart.