Kaie

Kaie

Kaieflokker finnes ofte i byer. Konrad Lorenz analyserte den komplekse sosiale oppførselen til disse dyrene.

Biologi

Nøkkelord

Kaie, Kråkefugler, rede, nidicolous, fjær, nebb, dyr, virveldyr, fugler, fugl, altetende, biologi

Relaterte elementer

Scener

Kaie

Anatomi

  • Kroppslengde: 30-40 cm
  • Vingespenn:65-75 cm
  • Kroppsvekt: 200-250 g

Reir

  • unge - De er flygedyktige 28-35 dager etter at de klekkes. De voksne mater dem i 4 uker til etter at de er blitt flygedyktige.
  • egg - Hunner legger vanligvis 4-5 blå-grønne egg med brune flekker som de ruger på. Ungene klekkes etter 17-18 dager.
  • reir - Kaier er monogame. De bygger reir i hulrom på trær, klipper eller bygninger av pinner, hår, ull, gress og andre materialer.

Animasjon

Forteller

Kaien er en altetende fugl som hovedsakelig livnærer seg på leddyr, mark, frukt og bær. I likhet med skjærer liker kaien å plukke opp skinnende gjenstander. Flokker av kaier er ofte funnet i byer. Konrad Lorenz, den Nobelprisvinnende etologen (atferdsbiologen), analyserte den komplekse sosiale oppførselen til disse dyrene. De har en lineær hierarkisk gruppestruktur.

De er monogame og bygger reir i hulrom på trær, klipper eller bygninger av pinner, hår, ull, gress og andre materialer. Hunner legger vanligvis 4-5 blå-grønne egg med brune flekker som de ruger på. Ungene klekkes etter 17-18 dager. De er flygedyktige 28-35 dager etter at de klekkes. De voksne mater dem i 4 uker til etter det.

Relaterte elementer

Fjærtyper

Animasjonen viser de viktigste fjærtypene og deres finstruktur.

Isfugl

De karakteristiske fargene på isfuglen hjelper den med å fange sitt bytte.

Livssyklusen til virveldyr

Livssyklusen til virveldyr starter med produksjon av kjønnscellene til et individ, og ender med produksjon av kjønnscellene til neste generasjons individ.

Rødnebbterne

Rødnebbternen er kjent for sin lange forflytningsdistanse: den flyr fra Arktis til Antarktis og tilbake igjen hvert år.

Sivhauk

Sivhauken er en rovfugl som finnes over nesten hele verden.

Stokkand

Denne animasjonen viser fuglenes anatomi med stokkanden som eksempel.

Svarttrost

Denne animasjonen viser fuglers bein og egg gjennom eksempelet av svarttrosten.

Tartarfalk

Tartarfalken er en stor rovfugl som er utbredt i Europa og Asia.

Urfugler

Urfugler viser trekk fra både fugler og reptiler. Den er sannsynligvis fuglenes stamfar.

Keiserpingvin

Pingviner er fugler som lever på Antarktis og er tilpasset kalde temperaturer, og kan svømme.

Added to your cart.