Jordtyper - Ungarn (kart)

Jordtyper - Ungarn (kart)

Denne animasjonen viser jordtypene som finnes i Ungarn.

Geografi

Nøkkelord

jordtyper, Ungarn, jord, Brun skogsjord, blek skogsjord, Sandjord, myrd jord, Svartjord, alluvial jord, eng jord, Saltholdig jord, Rustbrun jord, kart, natur, geografi

Relaterte elementer

Typer jord (jordprofiler)

Denne animasjonen demonstrerer forskjellige typer jord.

Jordforurensning

Denne animasjonen viser hovedkildene til jordforurensning.

National Parks of Hungary

There are ten national parks in Hungary.

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Administrative divisions of Hungary

This animation presents the regions, counties and cities of Hungary.

Nitrogensyklusen

Atmosfærisk nitrogen er bundet av bakterier og brukes av levende organismer i form av forskjellige forbindelser.

Added to your cart.