Interessante astronomiske fakta

Interessante astronomiske fakta

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om astronomi.

Geografi

Nøkkelord

astronomi, Solsystemet, romforskning, Måne, Sol, Jord, Jupiter, Saturn, Jupiters måne, Pluto, banefart, omløpstid, forhold, planet, dvergplanet, omløpstid rundt sola, geografi

Relaterte elementer

Spørsmål

 • Hvor mange ganger større er Solens diameter i forhold til Jordens?
 • Hva er Jordens diameter?
 • Hva er Solens diameter?
 • Hva er den gjennomsnittlige avstanden mellom Månen og Jorden?
 • Hvor stor er diameteren til Månens bane, i forhold til Solens diameter?
 • Hva er den gjennomsnittlige omløpshastigheten til Jorden?
 • Hvor stor er Jupiters diameter?
 • Hva er den store røde flekken?
 • Europa er månen til hvilken planet?
 • Hvilken er den største planeten i Solsystemet?
 • Hvilken planet har lavere tetthet enn vann?
 • Hva er Plutos diameter?
 • Hvor stor er diameteren til Pluto, sammenlignet med Jordens?
 • Er det sant at Solens diameter er ti ganger større enn Jordens?
 • Er det sant at diameteren til Månens bane er større enn Solens?
 • Er det sant at Jordens gjennomsnittlige omløpshastighet er hundre ganger større enn toppfarten til et jetfly?
 • Er det sant at forholdet mellom Jupiters og Jordens volum er 1:100?
 • Er det sant at Jorden ville passe inn i Jupiters store røde flekk?
 • Er det sant at Europa er en måne av Venus?
 • Er det sant at det er mer vann på Europa enn på Jorden?
 • Er det sant at Saturns gjennomsnittlige tetthet er den laveste i Solsystemet?
 • Er det sant at Plutos diameter er mindre enn den lengste mulige rette linjen på tvers av Australia?

Scener

Måne-Jord-banen og Solen

 • Solen - Dens diameter er 1 392 000 km, rundt 109 ganger så stor som Jordens.
 • Jorden - Dens diameter er 12 756 km.
 • Månen - Dens diameter er 3475 km.
 • Månens omløpsbane - Den gjennomsnittlige avstanden mellom Månen og Jorden er 384 000 km. For øyeblikket er dette det fjerneste punktet fra Jorden som noensinne er nådd av mennesker.
 • Menneskehetens grenser - Månens omløpsbane er det fjerneste punktet fra Jorden som noensinne er nådd av mennesker.

Jorden er den tredje planeten fra Solen i Solsystemet. Den er den femte største av planetene, med en diameter på 12 756 km.

Jordens eneste naturlige satellitt er Månen. Månen er 363 104 km fra Jorden ved perigeum (det nærmeste punktet til Jorden), og 405 696 km ved apogeum (det fjerneste punktet fra Jorden). Dens omløpstid er 27,3 dager. Månen beveger seg bort fra Jorden med en hastighet på rundt 4 cm i året.

Solens diameter er 1 392 000 km, rundt 109 ganger Jordens. For å demonstrere Solens imponerende størrelse kan vi sammenligne med Månens bane, som er 768 000 km. Dette er bare 55% av Solens diameter. Hvis vi legger Jorden i sentrum av Solen, vil Månen teoretisk sett ikke nå 60 prosent av Solens radius, selv ved apogeum.

Jordens omløpshastighet

 • Jorden
 • Jordens omløpsbane - Jordens gjennomsnittlige omløpshastighet er 29,8 km/s, eller 107 280 km/t.
 • jetfly - Dens hastighet er rundt 1000 km/t.
 • Jorden som et romfartøy - Jordens gjennomsnittlige omløpshastighet er hundre ganger større enn toppfarten til et jetfly.

Jorden er den tredje planeten fra Solen i Solsystemet. Mens Jorden går én runde rundt Solen, roterer den omtrent 365,25 ganger rundt sin egen akse. Denne tidsperioden tilsvarer ett år. Jordens orbitale hastighet er 29,8 km/s, det vil si 107 280 km/t.

Til sammenligning er toppfarten til et jetfly 1000 km/t, så Jorden beveger seg hundre ganger raskere. Hvis de reiste rundt i samme bane, ville Jorden fullføre den hundre ganger mens jetflyet bare ville fullføre én.

Sammenligning: Jupiter vs Jorden

 • 1321 jordkloder = 1 Jupiter

Jupiter er den femte planeten fra Solen og den andre planeten på yttersiden av Jorden. Den er den største planeten i Solsystemet, med en diameter på 142 984 km. Planeten har to og en halv ganger så stor masse som alle de andre planetene tilsammen.

Jorden er den tredje planeten fra Solen i Solsystemet. Den er den femte største av planetene, med en diameter på 12 756 km.

En sammenligning av størrelse mellom Jorden og Jupiter: diameteren til Jupiter er 11 ganger større enn Jordens. Forskjellen mellom planetenes volum er enda mer overraskende: det ville kreve 1 321 jordkloder for å fylle Jupiter.

Jupiters Store røde flekk

 • Jupiter - Den største planeten i Solsystemet, med en diameter på 142 984 km.
 • Jorden - Dens diameter er 12 756 km, rundt 9 prosent av Jupiters.
 • Store røde flekken - En antisyklonisk storm på Jupiter; den er rundt 16 000 km bred.

Jupiter er en gasskjempe, den har ikke noen solid overflate. Dens atmosfære består av skyer organisert i soner og belter med raskt strømmende sonale vinder (100 m/s). Planetens striper varierer i farge, og vindene i de forskjellige beltene og sonene har ulike hastigheter, noe som skaper virvler. Den store røde flekken er et stort antisyklonisk stormsystem (selv Jorden ville få plass innenfor). Den ble observert så tidlig som for 300 år siden.

Flytende vann på månen Europa

 • Jorden
 • Jordens vannmengde - Den inneholder 1,4 x 10¹⁸ m³ vann.
 • Europa - En av Jupiters største måner. Det er et flytende hav under dens tykke ytre islag.
 • Flytende vann på Europa - Den inneholder rundt 3 x 10¹⁸ m³ vann.
 • Vannmengde - Vannmengden på Europa er to ganger så stor som Jordens vannmengde. Det er muligheter for eksisterende liv hvor flytende vann finnes.

Galileo Galilei var den første som observerte Jupiter gjennom sitt teleskop. Han oppdaget også Jupiters fire største måner, som nå blir kalt de galileiske måner, til ære for oppdageren. Disse kalles Io, Ganymedes, Europa og Callisto.

Overflaten på Europa er dekket med tykk, jevn is med sprekker som strekker seg over hele overflaten. Det er trolig et flytende hav under islaget. Ifølge beregninger er vannmengden på Europa (3x10¹⁸ m³) rundt to ganger så stor som vannmengden på Jorden (1,4x10¹⁸ m³).

Saturns tetthet

 • Saturn - Den nest største og minst tette planeten i Solsystemet. Med en gjennomsnittlig tetthet på 0,687 g/cm³ har den lavere tetthet enn vann.
 • Relativ tetthet - Saturns gjennomsnittlige tetthet er lavere enn vann. Hvis det fantes et stort nok hav, ville den flyte på det, men selvfølgelig bare i teorien.

Saturn er den nest største planeten i Solsystemet. Den er en gasskjempe (eller joviansk planet). Med en diameter på 120 536 km er den nesten ti ganger større enn Jorden.

Saturn er den mest oblate planeten, grunnet dens høye rotasjonshastighet og lave tetthet. Den er den minst tette planeten i Solsystemet, den eneste med en tetthet som er lavere enn tettheten hos vann (0,69 g/cm³).

Sammenligning: Pluto vs Australia

 • Pluto - Dens diameter er 2 372 km, rundt 0,19 ganger så stor som Jordens.
 • Australia - Dens største bredde mellom øst og vest er 4100 km.
 • Dvergplaneten - Plutos diameter er knapt mer enn halvparten av den lengste mulige rette linjen på tvers av Australia.

Pluto ble frem til 2006 regnet som den minste planeten i Solsystemet; den har imidlertid blitt rekategorisert som den største dvergplaneten. Dens diameter er mindre enn Månens (2 372 km).

Avstanden mellom Australias østligste punkt, Cape Byron, New South Wales, og vestligste punkt, Steep Point, Western Australia, er 4 100 km. Med andre ord, den lengste mulige linjen på tvers av Australia er 170% av Plutos diameter.

Relaterte elementer

Interessante geografiske fakta – Samfunnsgeografi

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om samfunnsgeografi.

Interessante geografiske fakta - Fysisk geografi

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om fysisk geografi.

Jorden

Jorden er en steinplanet med en fast jordskorpe og en atmosfære som inneholder oksygen.

Jupiter

Jupiter er den største planeten i Solsystemet, dens masse utgjør to og en halv ganger mer enn alle de andre planetene tilsammen.

Melkeveien

Vår galakse har en diameter på omtrent 100 000 lysår; den har mer enn 100 milliarder stjerner, og en av dem er Solen.

Planeter, størrelser

De indre planetene i Solsystemet er terrestriske planeter, mens de ytre planetene er gasskjemper.

Solen

Solens diameter er omtrent 109 ganger så stor som Jordens. Det meste av dens masse består av hydrogen.

Solsystem, planetbaner

Banene til de 8 planetene i vårt solsystem er elliptiske.

Dannelsen av jorden og månen

Denne animasjonen viser hvordan jorden og månen ble dannet.

Galileo Galileis verksted

Galileo Galileis vitenskapelige prestasjoner bidro sterkt til utviklingen innen fysikk og astronomi.

Gravitational waves (LIGO)

Massive accelerating or orbiting bodies cause ripples in spacetime. These are called gravitational waves.

Kometer

Kometer er spektakulære himmellegemer som kretser rundt solen.

Utviklingen av celestial mekanikk

Animasjonen viser studiene til astronomer og fysikere med verker som har forandret vårt syn på universet.

Voyager-romsondene

Voyager-romsondene var de første menneskelagde objektene som forlot Solsystemet. De samler inn data om det ytre rom og bærer med seg informasjon om...

Cassini-Huygens misjonen (1997-2017)

Cassini-romskipet utforsket Saturn og dets måner i nesten 20 år.

Dawn-oppdraget

Ved å studere Ceres og Vesta kan vi lære mer om solsystemets tidlige historie og hvordan steinete planeter blir til.

Keplers lover for planetenes bevegelse

De tre viktigste lovene som beskriver planetenes bevegelse, ble formulert av Johannes Kepler.

Månelandingen: 20. juli 1969

Neil Armstrong, et av medlemmene av mannskapet på Apollo 11, var den første mannen på månen.

New Horizons-oppdraget

New Horizons-romsonden ble lansert i 2006, og hadde som formål å studere Pluto og Kuiperbeltet.

Sputnik 1 (1957)

Den sovjetiske satellitten var det første romfartøyet som ble sendt ut i verdensrommet (i oktober 1957).

Tidsmåling

De første kalenderne og instrumentene for måling av tid ble allerede tatt i bruk av urgamle østlige sivilisasjoner.

Typer stjerner

Denne animasjonen viser hvordan stjerner utvikler seg for gjennomsnittlige og massive stjerner.

Vårt astronomiske nabolag

En demonstrasjon av nære planeter, stjerner og galakser.

Fusjonsreaktor

Kjernefysisk fusjon vil sørge for en miljøvennlig og praktisk talt ubegrenset energikilde.

Hubble-teleskopet

Hubble-teleskopet kretser rundt utsiden av Jordens atmosfære.

ISS (den internasjonale romstasjonen)

Den internasjonale romstasjonen er en beboelig romstasjon bygget i samarbeid mellom 16 land.

Jurij Gagarins reise ut i verdensrommet (1961)

12 april 1961 ble Jurij Gagarin det første mennesket i verdensrommet.

Månen

Månen er jordens eneste satellitt

Mars Exploration Program

Romsonder og Mars-rovere undersøker strukturen på Mars og mulige spor av liv.

Pluto-Charon-systemet

Plutos største måne heter Charon.

Romferge

Romferger er bemannede, gjenbrukbare romskip operert av NASA.

Typer av satellitter

Satellitter som kretser rundt Jorden kan brukes til sivile eller militære formål.

Added to your cart.