Hvordan puster fisken?

Hvordan puster fisken?

Blodårene i fiskens gjeller absorberer oksygen og slipper ut karbondioksid.

Biologi

Nøkkelord

fisk, åndedrett, gjelle, gassutveksling, utpust, innånding, oksygen, karbondioksid, operculum, kapillær, dyr, virveldyr, biologi

Relaterte elementer

Scener

Pustebevegelser

 • Innpust - Gjellelokket løftes, derfor senkes trykket i gjellehulen og vann strømmer inn til den gjennom den åpne munnen. Membranen er lukket, slik at vannet ikke kan komme inn i gjellehulen bak gjellelokket.
 • Utpust - Gjellelokket lukkes, derfor øker trykket i gjellehulen. Membranen åpnes, munnen er lukket, derfor strømmer vannet ut fra gjellehulen bak gjellelokket.

Innpust:
- munnen er åpen
- gjellelokket løftes
- gjellemembranen er lukket

Derfor blir trykket i gjellehulen redusert og vann strømmer inn til den gjennom munnen.

Utpust:
- munnen er lukket
- gjellelokket lukkes
- gjellemembranen er åpen

Derfor blir trykket i gjellehulen økt og vann strømmer ut bak gjellelokket.

Gjellelokkets bevegelse sørger for den nødvendige trykkendringen for inn- og utstrømning av vann. Den synkroniserte bevegelsen mellom membranen og munnen gjør at vannet strømmer i bare én retning.

Gjelle

 • gjelle - Fiskens pusteorgan kan absorbere oksygen fra vannet. Den består av primære lameller, som holder den sekundære lamellen; denne strukturen øker fiskens pusteflate, slik at gassutvekslingen blir mer effektiv.

Gjellens anatomi

 • gjellebue - Blodårene som forsyner gjellen går her. Arterier, her indikert med blå farge, frakter blod rikt på karbondioksid fra kroppen til gjellene. Vener, indikert med rød farge, frakter blod rikt på oksygen fra gjellene til kroppen.
 • primær lamell
 • sekundær lamell - De inneholder kapillærer hvor blodets karbondioksid slippes ut i vannet, mens oksygen absorberes fra vannet.
 • oksygenrikt vann - Det kommer inn i gjellehulen gjennom munnen.
 • karbondioksidrikt vann - Det strømmer ut fra gjellehulen bak gjellelokket.

Gassutveksling

Blodet i gjellenes blodårer og vannet beveger seg i motsatte retninger. Derfor er det delvis oksygenrike blodet i kontakt med vannet som har høyest oksygeninnhold, og kan absorbere mer oksygen fra dette.

Blodet som allerede har lavt oksygennivå er dermed i kontakt med vann som fortsatt er rikt på oksygen.

Dersom blodet og vannet hadde strømmet i samme retning, ville oksygenkonsentrasjonen i vannet og blodet blitt identisk ved den første delen av blodåren, og blodet ville kunne frakte mye mindre oksygen. Grunnen til dette er at vannet som allerede har lavt oksygennivå ikke ville kunne frakte mer oksygen til blodet som allerede har lite oksygen.

Dette motstrømsprinsippet finnes i flere vitale funksjoner, som i urin- og lymfeproduksjon. Det samme prinsippet brukes i nyreerstatningsterapi.

Respirasjon

 • Gjellelokk (operculum) - Når det løftes, senkes trykket i gjellehulen og vann strømmer inn gjennom den åpne munnen. Når det lukkes, øker trykket i gjellehulen, som gjør at vannet strømmer ut under gjellelokket.
 • Gjellemembran - Den fungerer som en ventil. Den hindrer at vannet kommer inn i gjellehulen bak gjellelokket, det kan kun komme inn gjennom munnen.
 • munn - Gjellelokket løftes og munnen er åpen under innpust: vann strømmer inn i gjellehulen gjennom munnen. Under utpust er munnen lukket, derfor strømmer vann ut bak gjellelokket.

Animasjon

 • gjellebue - Blodårene som forsyner gjellen går her. Arterier, her indikert med blå farge, frakter blod rikt på karbondioksid fra kroppen til gjellene. Vener, indikert med rød farge, frakter blod rikt på oksygen fra gjellene til kroppen.
 • primær lamell
 • sekundær lamell - De inneholder kapillærer hvor blodets karbondioksid slippes ut i vannet, mens oksygen absorberes fra vannet.
 • oksygenrikt vann - Det kommer inn i gjellehulen gjennom munnen.
 • karbondioksidrikt vann - Det strømmer ut fra gjellehulen bak gjellelokket.
 • gjelle - Fiskens pusteorgan kan absorbere oksygen fra vannet. Den består av primære lameller, som holder den sekundære lamellen; denne strukturen øker fiskens pusteflate, slik at gassutvekslingen blir mer effektiv.
 • Innpust - Gjellelokket løftes, derfor senkes trykket i gjellehulen og vann strømmer inn til den gjennom den åpne munnen. Membranen er lukket, slik at vannet ikke kan komme inn i gjellehulen bak gjellelokket.
 • Utpust - Gjellelokket lukkes, derfor øker trykket i gjellehulen. Membranen åpnes, munnen er lukket, derfor strømmer vannet ut fra gjellehulen bak gjellelokket.

Forteller

Gjellelokket løftes når fisken åpner munnen under innpust. Derfor blir trykket i gjellehulen redusert og vann strømmer inn til den gjennom munnen. Vann kan bare komme inn i gjellehulen gjennom munnen, siden gjellemembranen fungerer som en ventil som hindrer at vannet kommer inn under gjellelokket.

Munnen er lukket og gjellelokket lukkes under utpust. Dette fører til en økning i trykket i gjellehulen, som gjør at vannet strømmer ut gjennom den åpne gjellemembranen.

Det vil si, under innpust åpnes munnen, gjellelokket løftes og gjellemembranen er lukket; under utpust er munnen lukket, gjellelokket lukkes og gjellemembranen åpnes.

Gjellen er fiskens pusteorgan. Gjellebuen er den primære lamellen som holder den sekundære lamellen. Denne strukturen øker fiskens pusteflate, slik at gassutvekslingen blir mer effektiv.

Den sekundære lamellen inneholder kapillærer. Nivået av karbondioksid i vannet som kommer inn i gjellen er lavere enn det i blodet, mens oksygennivået er høyere. Derfor foregår gassutveksling; blodet frigir karbondioksid og absorberer oksygen.

Motstrømsprinsippet spiller en viktig rolle for gassutveksling. Blod og vann strømmer i motsatte retninger, derfor er det delvis oksygenrike blodet i kontakt med vannet som har høyest oksygeninnhold, og kan absorbere mer oksygen fra dette. På den annen side, blod som allerede har frigitt en prosentandel av sitt karbondioksid er i kontakt med vannet som har lavest nivå av karbondioksid, som det overfører mer karbondioksid til.

Fisk bruker også huden som et supplerende pusteorgan.

Relaterte elementer

Karpe

Planteetende ferskvannsfisk som brukes i matlaging i mange deler av verden.

Respirasjonssystemet

Respirasjonssystemet er ansvarlig for inntak av oksygen og utslipp av karbondioksid.

Ferskvannsfisk

Mange ferskvannsfisker er også populære som mat.

Livssyklusen til virveldyr

Livssyklusen til virveldyr starter med produksjon av kjønnscellene til et individ, og ender med produksjon av kjønnscellene til neste generasjons individ.

Hai

En type fisk som kan karakteriseres av sitt bruskskjelett, blant de mest kjente artene har vi den hvithai og hammerhai.

Forhistoriske panserhaier

En utdødd fiskeart som hadde et tykt "panser" som beskyttet hodet.

Røykingens skadelige effekt på lungene

Røyking forårsaker alvorlige skader på respirasjonssystemet og kan forårsake KOLS eller lungekreft.

Added to your cart.