Hvordan oljebrønner fungerer

Hvordan oljebrønner fungerer

Maskineri som pumper råolje til overflaten

Geografi

Nøkkelord

oljebrønn, petroleum, oljefelt, Oljerigg, pumpe, oljepumpe, råolje formasjon, oljeforekomsten, energikilde, hydrokarbon, fossil, energi, råmateriale, transport, mineralressurs, geografi

Relaterte elementer

Scener

Oljebrønner

 • oljerigg - De brukes til å bore hull så de kan identifisere egenskapene og innholdet i reservoarer på flere tusen meters dyp, i tillegg til å trekke ut innholdet deres.
 • oljepumpe (pumpjack) - Olje skilles ut av den.
 • generator - Den forsyner borestasjonen med elektrisk strøm.
 • Diesel-oljetank - Drivstoff som er nødvendig for driften av generatorene som er lagret i tanker.
 • borestreng - Hul, tykkvegget strålrør, som består av seksjoner som kalles borerør.
 • renne - Brukes til å løfte borerør på oljeplatformen.
 • gjørmetank - Kalles også slamhullet. Borevæsken, eller slammet, som brukes på boreriggen lagres her. Borevæsken pumpes inn i brønnen gjennom slamslangen. Trykket i slammet hindrer borehullet i å kollapse; slammet hjelper også til å hente ut borekaks til overflaten.
 • gjørmepumpe - Den sirkulerer borevæsken (slam) på en oljeplatform.
 • produktcontainer - Den sirkulerer substanser som hentes ut fra brønnen (en miks av olje, vann og gass).
 • sikkerhetsflamme - En sikring, som sørger for trygg brenning av gasser.

Siden råolje vanligvis samler seg mellom granuler av sedimentære bergarter, må det hentes ut derfra. Hvis boring av en oljebrønn er vellykket, vil trykket av naturgassen som er lagret sammen med oljen tvinge oljen til overflaten.
I tilfeller der trykket er lavt, vil en nikkende pumpe pumpe oljen til overflaten. Når brønnen er forlatt, blir den forseglet med et lokk.

Oljerigg

 • boredekk - Borerør samles her når borestrengen trenger dypere og dypere ned.
 • trinsesystem - En høy lastekapasitetskran fungerer med en vertikaldrift trinsesystem. Den brukes til å løfte borerør.
 • gjørmeslange - Den går inne i borestrengen. Borevæsken blir pumpet inn i brønnen gjennom slamslangen. Trykket av slammet hindrer borehullet fra å bryte sammen; slammet tjener også til å hente ut borekaks til overflaten og for å holde borkronen kjølig. Etter behandling blir slammet pumpet tilbake i systemet.
 • utblåsningssikring - Den tjener til å hindre utbrudd og er montert på brønnhodet. Dette tillater brønnen å bli lukket dersom det er nødvendig.
 • førerhytte - Boreriggen drives fra dette rommet.
 • borekrone - En enhet som er festet til enden av borestrengen som knuser fjellet under boring av et brønnhull.

Pumpjack

 • motor - Den driver pumpen.
 • bjelke med hestehode - En stang som beveger seg opp og ned, og driver stempelet.
 • brønnhode - De ekstraherte produktene kommer til overflaten her.
 • oljerør - De ekstraherte produktene blir transportert til overflaten gjennom dette røret.
 • stempel - Det tjener til å pumpe de ekstraherte produktene til overflaten, og den er drevet av hestehodet.

Dannelse av råolje

 • ugjennomtrengelig lag - Et lag av ugjennomtrengelig stein. Naturgass og råolje er fanget under dette laget.
 • porøs reservoarbergart - Det inneholder råolje og naturgass.
 • råolje
 • naturgass - På grunn av sin lavere tetthet, er det plassert ovenfor råolje.
 • havorganismer - Råolje og naturgass dannes når store mengder av slike organismer, hovedsakelig alger, døde av ugunstige forhold og ble begravd under havbunnen. Over millioner av år sank disse sedimentære lagene tusenvis av meter ned. Isolert fra oksygen, ble de til råolje og naturgass på grunn av kombinasjonen av høy temperatur og trykk.

Råolje og naturgass er hydrokarboner, som betyr at de er forbindelser av karbon og hydrogen. Hydrokarboner blir dannet når store mengder av marine organismer, hovedsakelig alger, dør av ugunstige forhold og blir begravd under havbunnen.

På grunn av store bevegelser i jordskorpen sank disse sedimentære lagene tusenvis av meter ned over millioner av år. De var ble isolert fra oksygen, og ble til råolje og naturgass på grunn av kombinasjonen av høy temperatur og trykk.

På grunn av høyt trykk og lav tetthet på dypet, begynte råolje og naturgass å migrere oppover før de ble fanget under ugjennomtrengelig lag. Det samlet seg her i reservoarer som inneholder porøse eller oppsprukne fjellformasjoner.

Stedet hvor råolje og naturgass akkumuleres kalles en felle. Tettheten av råolje og naturgass er mindre enn den for vann. Av denne grunn finnes vann på bunnen, råolje i midten og naturgassen ved toppen av fellen.

Animasjon

 • oljerigg - De brukes til å bore hull så de kan identifisere egenskapene og innholdet i reservoarer på flere tusen meters dyp, i tillegg til å trekke ut innholdet deres.
 • oljepumpe (pumpjack) - Olje skilles ut av den.
 • generator - Den forsyner borestasjonen med elektrisk strøm.
 • Diesel-oljetank - Drivstoff som er nødvendig for driften av generatorene som er lagret i tanker.
 • borestreng - Hul, tykkvegget strålrør, som består av seksjoner som kalles borerør.
 • renne - Brukes til å løfte borerør på oljeplatformen.
 • gjørmetank - Kalles også slamhullet. Borevæsken, eller slammet, som brukes på boreriggen lagres her. Borevæsken pumpes inn i brønnen gjennom slamslangen. Trykket i slammet hindrer borehullet i å kollapse; slammet hjelper også til å hente ut borekaks til overflaten.
 • gjørmepumpe - Den sirkulerer borevæsken (slam) på en oljeplatform.
 • produktcontainer - Den sirkulerer substanser som hentes ut fra brønnen (en miks av olje, vann og gass).
 • sikkerhetsflamme - En sikring, som sørger for trygg brenning av gasser.
 • boredekk - Borerør samles her når borestrengen trenger dypere og dypere ned.
 • trinsesystem - En høy lastekapasitetskran fungerer med en vertikaldrift trinsesystem. Den brukes til å løfte borerør.
 • gjørmeslange - Den går inne i borestrengen. Borevæsken blir pumpet inn i brønnen gjennom slamslangen. Trykket av slammet hindrer borehullet fra å bryte sammen; slammet tjener også til å hente ut borekaks til overflaten og for å holde borkronen kjølig. Etter behandling blir slammet pumpet tilbake i systemet.
 • utblåsningssikring - Den tjener til å hindre utbrudd og er montert på brønnhodet. Dette tillater brønnen å bli lukket dersom det er nødvendig.
 • førerhytte - Boreriggen drives fra dette rommet.
 • borekrone - En enhet som er festet til enden av borestrengen som knuser fjellet under boring av et brønnhull.
 • motor - Den driver pumpen.
 • bjelke med hestehode - En stang som beveger seg opp og ned, og driver stempelet.
 • brønnhode - De ekstraherte produktene kommer til overflaten her.
 • oljerør - De ekstraherte produktene blir transportert til overflaten gjennom dette røret.
 • stempel - Det tjener til å pumpe de ekstraherte produktene til overflaten, og den er drevet av hestehodet.
 • ugjennomtrengelig lag - Et lag av ugjennomtrengelig stein. Naturgass og råolje er fanget under dette laget.
 • porøs reservoarbergart - Det inneholder råolje og naturgass.
 • råolje
 • naturgass - På grunn av sin lavere tetthet, er det plassert ovenfor råolje.
 • havorganismer - Råolje og naturgass dannes når store mengder av slike organismer, hovedsakelig alger, døde av ugunstige forhold og ble begravd under havbunnen. Over millioner av år sank disse sedimentære lagene tusenvis av meter ned. Isolert fra oksygen, ble de til råolje og naturgass på grunn av kombinasjonen av høy temperatur og trykk.

Forteller

Råolje og naturgass er hydrokarboner, som betyr at de er forbindelser av karbon og hydrogen. Hydrokarboner blir dannet når store mengder av marine organismer, hovedsakelig alger, dør av ugunstige forhold og blir begravd under havbunnen.På grunn av store bevegelser i jordskorpen sank disse sedimentære lagene tusenvis av meter ned over millioner av år. De var ble isolert fra oksygen, og ble til råolje og naturgass på grunn av kombinasjonen av høy temperatur og trykk.

På grunn av høyt trykk og lav tetthet på dypet, begynte råolje og naturgass å migrere oppover før de ble fanget under ugjennomtrengelig lag. Det samlet seg her i reservoarer som inneholder porøse eller oppsprukne fjellformasjoner. Stedet hvor råolje og naturgass akkumuleres kalles en felle. Tettheten av råolje og naturgass er mindre enn den for vann. Av denne grunn finnes vann på bunnen, råolje i midten og naturgassen ved toppen av fellen.

Det første trinnet i utforsking av et oljereservoar er å utpeke stedet hvor leteboring skal gjennomføres; dette er gjort med geografisk kartlegging og geofysiske målinger. Boreriggen blir deretter satt opp for å fastslå de faktiske egenskapene og innholdet av lagene tusenvis av meter ned under overflaten.

Borerigger er kraftige kraner med trinsesystemer. De må bygges høyt for å være i stand til å skru sammen slagrørene i borehullet. Borevæske blir pumpet inn i brønnen gjennom slamslangen for å holde borkronen kjølig, for å bære borekaks til overflaten og for å hindre borehullet fra å kollapse.
Etter tilstrekkelig behandling, blir borevæske (eller slam) resirkulert i systemet. Sikringsventiler er montert på brønnhodet for å hindre utbrudd; dette gjør det mulig å stenge brønnen dersom det er nødvendig.

Borestrenger blir rotert av motorer på overflaten. Borkronen finnes ved enden av borestrengen og bryter opp steinformasjoner, slik at strengen kan trenge dypere inn. Drilling er fullført etter at dybden av brønnen blir fastsatt, basert på den informasjon som erverves. For å bestemme utstrekningen av oljereservoaret, er det nødvendig å utføre ytterligere leteboring. De antatte dimensjonene av oljebrønner blir beregnet på denne måten. Dersom utvinning av olje anses som økonomisk, blir en oljerigg montert over borebrønnene og produksjonen kan begynne.

I den innledende fasen av produksjonen, er selve trykket av naturgassen under tilstrekkelig til å presse oljen til overflaten. Denne fremgangsmåten er imidlertid bare nok til å trekke ut 10-20% av oljereservoarer. Etter at trykket synker, blir nikkende pumper (eller pumpjacks) brukt til å pumpe olje til overflaten.

Pumpjacken er stempelpumpen på en oljerigg. Stempelpumpen drives med en rekke stenger på hestehodet. Stempelet pumper oljen til overflaten.

Oljerigger produserer vanligvis olje, vann og gass; disse materialene blir skilt fra hverandre etter at de er brakt til overflaten.

Relaterte elementer

Oljeplattform

En lang borestreng sentralt i boretårnet penetrerer havbunnen til den når det laget som inneholder olje.

Oljeraffineri

Noen av produktene fra oljeraffinering er dieselolje, bensin og smøremidler.

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Gruvedrift under den industrielle revolusjonen

På slutten av 1700-tallet fikk gruvedriften et oppsving på grunn av det store behovet for råmaterialer i den dynamisk voksende industrien.

Luftforurensning

Denne animasjonen demonstrerer hovedkildene til luftforurensning: jordbruk, industri og urban luftforurensning.

Elektrisitetsforsynings-nettverk

Formålet til et elektrisitetsforsynings-nettverk er å forsyne forbrukere med elektrisitet.

Hus uten utslipp av karbondioksid

Design og konstruksjon av moderne hus spiller en viktig rolle for å beskytte miljøet.

Oljetanker

Oljetankere dukket opp på slutten av 1800-tallet; i dag er de blant de største skipene.

Skifergass

Denne animasjonen forklarer teknologien for utvinning av skifergass.

Torsjonsvekter

En kraft kan måles ved å måle vridningen av tråden i en torsjonsvekt.

Utnyttelse av naturgass, Norge

Troll A er en platform for gassproduksjon, den størse oljeplattformen som noensinne er bygget: den ruger omtrent 170 meter over vannet, veier 656 000 tonn,...

Varmekraftverk (drivstoff av hydrokarboner)

Varmekraftverk omdanner energi som frigjøres ved forbrenning av fossilt brensel eller fornybare ressurser til elektrisitet.

Dagbrudd

I motsetning til i underjordiske gruver blir lagene som dekker kullet i dagbruddet fjernet, slik at kullet kan utvinnes på overflaten.

Dieselmotor

Den tyske ingeniøren Rudolf Diesel tok patent på dieselmotoren i 1893.

Firetaktsmotor – Ottomotor

Denne animasjonen demonstrerer den typen motor som er vanligst i biler.

Miljøvennlige biler

Ved å kombinere en konvensjonell forbrenningsmotor med et elektrisk fremdriftssystem kan man redusere utslippene.

Totaktsmotor

En totaktsmotor er en intern forbrenningsmotor som har en syklus med bare to takter.

Underjordisk kullgruve

I motsetning til dagbrudd, blir ikke jordlagene som dekker kullreservene fjernet i underjordiske gruver, kullet utvinnes i gruvesjakter.

Wankelmotor

En type rotasjonsmotor med høy effektivitet.

Sugepumper og direkte aksjon pumper

Direkte aksjon pumper og sugepumper er blant de enkleste vann pumpene.

Added to your cart.