Hvordan fungerer det? - Skurtresker

Hvordan fungerer det? - Skurtresker

Skurtreskere er maskiner som høster og tresker kornavlinger.

Teknologi

Nøkkelord

skurtresker, landbruksmaskin, innhøsting, høsting, roterende hjul, oppbevaringsrom, slageren, sil, jordbruk, Jordbruk, mais plante, teknologi

Relaterte elementer

Scener

Relaterte elementer

Jordforurensning

Denne animasjonen viser hovedkildene til jordforurensning.

Kornslag

Kornslag er gressarter som dyrkes for sine spiselige frø.

Presisjonsjordbruk

Denne animasjonen demonstrerer bruken av moderne teknologi i jordbruket.

Typer jord (jordprofiler)

Denne animasjonen demonstrerer forskjellige typer jord.

Treskemaskin (19. århundre)

Treskemaskiner brukes til å skille kornet fra aksene.

Vindmølle

Maskiner som konverterer vindenergi til andre nyttige former for energi var i bruk allerede i middelalderen.

Dieselmotor

Den tyske ingeniøren Rudolf Diesel tok patent på dieselmotoren i 1893.

Hestevandring

Maskiner drevet av dyr (eller mennesker) ble hovedsakelig brukt i møller, for maling av korn.

Hvordan fungerer det? - Tårnkran

Tårnkraner er maskindrevne konstruksjoner som brukes til å løfte laster på opptil flere tonn.

Hvordan virker det? - Rulletrapp

Denne animasjonen viser hvordan en rulletrapp fungerer.

Kornlager i Indusdalen

De gamle inderne bygget store, naturlig ventilerte lagerbygninger.

Livet på gården (Ungarn)

Gårdsdrift består av spesielle jordbruksaktiviteter.

Added to your cart.