Hvordan fungerer det? - Filmprojektor

Hvordan fungerer det? - Filmprojektor

Denne animasjonen viser design og funksjon hos en tradisjonell filmprojektor som brukes i kinosaler.

Teknologi

Nøkkelord

film projektor, kino, film, film projeksjon, projeksjon boks, filmrull, optikk, Ramme, film drivmekanisme, digitalt, analog, stereo lydspor, Media, teknologi

Relaterte elementer

Scener

Maskinrom

  • analog projektor - Den projiserer 24 bilder per sekund, som ikke oppfattes av hjernen vår som enkeltbilder. Denne serien av stillbilder som vises i stor hastighet smelter sammen med hverandre. Dette er det grunnleggende prinsippet i filmteknologien.
  • digital projektor - Den benytter seg av LCD-teknologi. Fordelen er at gjengivelsen av filmen er enkel og ingen ømfintlige filmruller kreves. Utbredelsen av denne type projektorer er langsom, fordi driftskostnadene er relativt høye og en pikselfeil i projektoren vil være synlig gjennom hele filmen.

Projektor

  • filmrull - Filmprojektoren projiserer 24 bilder per sekund. Disse 24 bildene er alle på én 0,5m lang filmremse. Lengden på filmremsen til en 2 timer lang film er omtrent 3,5 km. Tidligere var så lange filmremser fordelt på flere filmruller. For å sikre kontinuitet under projisering ble to filmprojektorer brukt vekselvis. I dag er ikke bruk av store filmruller lenger noe problem, og én projektor er dermed nok.
  • drivmekanisme
  • linse

Funksjon

  • roterende lukker - Filmen beveges bilde for bilde i stedet for å beveges kontinuerlig. Den roterende lukkeren gjør at de individuelle bildene ikke belyses mens de er i bevegelse. Siden stillbildenes bevegelse ikke kan sees vil ikke bildet på lerretet bli uskarpt.
  • film - Filmprojektoren projiserer 24 bilder per sekund. Hvis bevegelsen av filmen og belysningen hadde vært sammenhengende, hadde bildet på skjermen blir uskarpt. Derfor beveges filmen bilde for bilde, og bildene blir ikke belyst mens de er i bevegelse.

Film

  • bilde - Filmprojektoren projiserer 24 bilder per sekund, som ikke oppfattes som stillbilder av hjernen vår. Denne serien av stillbilder som vises i stor hastighet smelter sammen med hverandre. Dette er det grunnleggende prinsippet i filmteknologien.
  • perforering - Den benyttes for å bevege filmen fremover.
  • stereo- lydspor - Lydsignalene kan spilles inn og reproduseres på lydsporet optisk eller magnetisk. Moderne filmer har digitale lydspor i stedet for analoge.

Animasjon

Forteller

Filmprojektoren projiserer 24 bilder per sekund, men de oppfattes ikke som enkeltbilder av hjernen vår. De projiserte stillbildene smelter sammen med hverandre. Dette er det grunnleggende prinsippet i filmteknologien. Hvis bevegelsen av filmen og belysningen hadde vært sammenhengende, hadde bildet på skjermen blir uskarpt. Derfor beveges filmen bilde for bilde, og bildene blir ikke belyst mens de er i bevegelse. Siden man ikke kan se de individuelle bildenes bevegelse, blir bildet på lerretet heller ikke uskarpt.

En filmprojektor projiserer 24 bilder per sekund. Disse 24 bildene er alle på én 0,5m lang filmremse. Lengden på filmremsen til en 2 timer lang film er omtrent 3,5 km. Tidligere var så lange filmremser fordelt på flere filmruller. For å sikre kontinuitet under projisering ble to filmprojektorer brukt vekselvis. I dag er ikke bruk av store filmruller lenger noe problem, og én projektor er dermed nok.

Perforeringene på kantene av filmremsen brukes for å drive filmen fremover. Lydsignalene kan spilles inn og reproduseres på lydsporet optisk eller magnetisk. Moderne filmer har digitale lydspor i stedet for analoge.

En av ulempene med analoge filmprojektorer er at filmen er sårbar. Reproduksjon av filmen er også mer komplisert enn ved bruk av digital teknologi. Digitale LCD-projektorer blir mer og mer utbredt. I tillegg til de mange fordelene har disse også noen ulemper. Driftskostnadene er relativt høye, og dersom det er en pikselfeil på projektoren, kan denne sees gjennom hele filmen. Derfor bruker de fleste kinoer fortsatt analoge projektorer.

Relaterte elementer

Daguerrotypi

Den første kommersielt vellykkede teknikken for fotografi ble oppfunnet av franske Louis Daguerre.

Hvordan fungerer det? - Digitalkamera

Denne animasjonen demonstrerer digitalkameraets struktur og funksjon.

Hvordan fungerer det? - Elektronmikroskop

Denne animasjonen demonstrerer strukturen og funksjonen av elektronmikroskoper.

Hvordan fungerer det? - Kulepenn

Oppfinnelsen av kulepennen gjorde skriving mye enklere.

Hvordan fungerer det? - Optiske diskstasjoner

Denne animasjonen viser de optiske enhetenes struktur og funksjon.

Kino (USA, 1930-årene)

Et stort antall kinoer ble bygget i store byer i USA på 1910-tallet.

Mangfoldet av lyssensitive organer

Flere analoge typer øyne har utviklet seg uavhengig av hverandre gjennom konvergent evolusjon.

Sølvbromid (AgBr)

Et hvitt, krystallinsk stoff som brytes ned når det utsettes for lys.

Synsmekanismen

Kurvaturen i øyets linse forandres når vi ser på et fjernt eller nært objekt, for å sikre et skarpt bilde.

Fyr

Fyr blir brukt som navigeringshjelp i kystnære farvann.

Transparens

Denne animasjonen forklarer transparens og opasitet, prinsippet med radiografi og materialers lysabsorberende egenskaper.

Added to your cart.