Hvordan fungerer det? - Elektronmikroskop

Hvordan fungerer det? - Elektronmikroskop

Denne animasjonen demonstrerer strukturen og funksjonen av elektronmikroskoper.

Teknologi

Nøkkelord

elektronmikroskop, Mikroskop, nanometer rekkevidde, forstørrelses kapasitet, elektronkanon, elektro, elektron, detektor, prøve, oppløsning, bølgelengde, stoff, seksjon, magnetfelt, virus, bakterien, forstørrelse, oppfinnelse, oppfinnelser, teknologi, biologi

Relaterte tillegg

Spørsmål

Scener

Elektronmikroskop

Et mikroskop er et instrument som brukes for å se objekter som er for små for det nakne øyet å kunne se. Oppløsningen til et mikroskop begrenser forstørrelseskapasiteten. For optiske mikroskoper er grensen for oppløsning omtrent 0,2 mikron. Dette betyr at det er umulig å se fortskjell på to objekter som er nærmere hverandre enn 0,2 mikron. Når bølgelengden minsker, øker oppløsningen. Bølgelengden for synlig lys er mellom 0,4 og 0,8 nanometer. Elektronmikroskoper bruker elektronstråler, med en bølgelengde som er mye mindre enn bølgelengden til synlig lys. Derfor er det i stand til å gi tusen ganger bedre oppløsning på 0,2 nm. Avstanden er ikke så mye lenger enn diameteren til et hydrogenatom, derfor kan elektronmikroskoper til og med brukes til å se små molekyler. Det første elektronmikroskopet ble bygget av Ernst Ruska og Max Knoll i 1931.

Skanning- elektronmikroskop

Skanningelektronmikroskoper lager 3D-bilderoverflaten av prøven. Elektronstrålen skanner overflaten på prøven via lysbrytningspiralen.
Elektronene som når overflaten kan bli reflektert, eller kan forårsake utslipp av sekundære elektroner. Kvantiteten av disse kommer an på vinkelenelektronstrålen og overflaten. Detektoren måler kvantiteten av reflekterte og sekundære elektroner. Bildet lages utifra denne informasjonen på en datamaskin.

Transmisjon- elektronmikroskop

I elektronmikroskoper skyter en elektronkanon ut elektronstråler, som er fokusert på emnet med elektromagnetiske linser. I transmisjonselektronmikroskoper går strålen gjennom prøven og lager et bilde ved hjelp av elektromagnetiske linser. Prøven blir farget av tungmetallsalter: forskjellige deler av prøven binder tungmetallioner i forskjellig grad. Tungmetallioner sprer elektronstrålene og derfor lager de mørke områder på bildet.

Fortelling

Bilder

Relaterte tillegg

Hvordan virker det? - Rulletrapp

Denne animasjonen viser hvordan en rulletrapp fungerer.

Hvordan fungerer det? - Digitalkamera

Denne animasjonen demonstrerer digitalkameraets struktur og funksjon.

Datalagringens utvikling

Kapasiteten til datalagringsenheter har økt i en utrolig fart gjennom de siste tiårene.

Daguerrotypi

Den første kommersielt vellykkede teknikken for fotografi ble oppfunnet av franske Louis...

Hvordan fungerer det? - Vaskemaskin

Denne animasjonen demonstrerer hvordan en vaskemaskin fungerer.

Hvordan fungerer det? - Kulepenn

Oppfinnelsen av kulepennen gjorde skriving mye enklere.

Hvordan fungerer det? - Computertomografi-skanner

Denne animasjonen demonstrerer strukturen og driften av CT-skannere.

Kretskort

Denne animasjonen demonstrerer strukturen av små, masseproduserte kretskort.

Added to your cart.