Hvordan fungerer det? - Bilderør-TV (CRT)

Hvordan fungerer det? - Bilderør-TV (CRT)

Denne animasjonen viser hvordan et bilderør-TV fungerer.

Teknologi

Nøkkelord

CRT-TV, fjernsyn, TV, katodestrålerør, diode, TV-tuner, transistor, pixel, oppløsning, bakkebasert kringkasting, Satellite Broadcasting, kabel-tv, TV-stasjon, elektriske signalet, elektro, fjernkontroll, teknologi, fysikk

Relaterte elementer

Scener

Bilderør-TV

 • TV-ramme
 • katode- strålerør
 • fjernkontroll
 • kontrollpanel
 • høyttaler
 • bakdeksel
 • strømforsyning

Konstruksjon

 • TV-tuner
 • transistor - Den brukes til å forsterke signaler.
 • dioder - De brukes til å konvertere vekselstrøm til likestrøm. Katodestrålerøret krever høyspent likestrøm.
 • katode- strålerør
 • elektromagnetiske spoler
 • elektronkanoner
 • kondensator
 • styreelektronikk - Den brukes til å styre elektromagnetene og elektronkanonene.
 • kjøleribbe
 • høyttaler

Katodestrålerør

 • fokuserings- spole - En elektromagnetisk spole som brukes til å fokusere elektronstrålene som utsendes av elektronkanonene.
 • avbøynings- spoler - Elektromagnetiske spoler. Den elektriske strømmen inne i disse spolene skaper et magnetfelt som styrer elektronstrålene slik at de kan skanne fosforlaget som dekker baksiden av skjermen linje for linje.
 • elektronkanoner - De sender ut elektronstråler som treffer fosforlaget bak på skjermen, hvor de skaper fluorescens. Styrken på elektronstrålene, som bøyes av avbøyningsspolene, styres av elektronikken. Når pikslene i fosforlaget treffes av elektronstrålen med riktig styrke skapes et bilde.
 • styre- elektronikk - Den brukes til å styre elektromagnetene og elektronkanonene.

Hvordan det fungerer

 • fosforlag - Det avgir lys (fluorescens) når det blir truffet av en elektronstråle. Lysintensiteten avhenger av styrken på elektronstrålen.
 • elektronstråler - Når de treffer fosforlaget som dekker baksiden av skjermen forårsaker de fluorescens: fosforet avgir lys. Lysintensiteten avhenger av styrken på elektronstrålen. Styrken på elektronstrålene, som bøyes av avbøyningsspolene, styres av elektronikken.
 • elektronkanoner - De avgir elektronstråler som treffer fosforlaget på baksiden av skjermen, hvor de skaper fluorescens. Styrken på elektronstrålene, som bøyes av avbøyningsspolene, styres av elektronikken. Når pikslene i fosforlaget treffes av elektronstrålen med riktig styrke skapes et bilde.
 • fokuserings- spole - En elektromagnetisk spole som brukes til å fokusere elektronstrålene som utsendes av elektronkanonene.
 • avbøynings- spoler - Elektromagnetiske spoler. Den elektriske strømmen inne i disse spolene skaper et magnetfelt som styrer elektronstrålene slik at de kan skanne fosforlaget som dekker baksiden av skjermen linje for linje.
 • elektronstråler - Når de treffer fosforlaget som dekker baksiden av skjermen forårsaker de fluorescens: fosforet avgir lys. Lysintensiteten avhenger av styrken på elektronstrålen. Styrken på elektronstrålene, som bøyes av avbøyningsspolene, styres av elektronikken. I fargeskjermer består hver piksel av tre fosforpunkter, et rødt, et blått og et grønt. Hvert punkt treffes av separate elektronstråler.
 • piksel (3 fosforpunkter) - Den består av tre fosforpunkter, et rødt, et blått og et grønt. Når elektronstrålene treffer disse fosforpunktene avgir de lys (fluorescens). Lysintensiteten og fargen avhenger av styrken på elektronstrålen.

Nærbilde

 • fokuserings- spole - En elektromagnetisk spole som brukes til å fokusere elektronstrålene som utsendes av elektronkanonene.
 • avbøynings- spoler - Elektromagnetiske spoler. Den elektriske strømmen inne i disse spolene skaper et magnetfelt som styrer elektronstrålene slik at de kan skanne fosforlaget som dekker baksiden av skjermen linje for linje.
 • elektronkanoner - De sender ut elektronstråler som treffer fosforlaget bak på skjermen, hvor de skaper fluorescens. Styrken på elektronstrålene, som bøyes av avbøyningsspolene, styres av elektronikken. Når pikslene i fosforlaget treffes av elektronstrålen med riktig styrke skapes et bilde.
 • styre- elektronikk - Den brukes til å styre elektromagnetene og elektronkanonene.

Forteller

Et katodestrålerør (eller CRT, fra begrepet Cathode Ray Tube) er et vakuumrør som består av en elektronkanon og en skjerm. Baksiden av skjermen er foret med et fosforlag. Når en elektronstråle treffer dette laget forårsaker den fluorescens, det vil si, fosforlaget avgir lys. Intensiteten av lyset som sendes ut fra et gitt punkt avhenger av styrken på elektronstrålen.

Det er elektronkanonen som utsender elektronstrålen. Den elektriske strømmen inne i avbøyningsspolen skaper et magnetfelt som styrer elektronstrålene slik at de kan skanne fosforlaget som dekker baksiden av skjermen linje for linje. Styrken på elektronstrålene endrer seg stadig, dermed endres også lysstyrken som avgis av pikslene, noe som resulterer i et bilde.

Fosforlaget i skjermen består av piksler. I CRT fargeskjermer består hver piksel av tre fosforceller. Disse avgir blått, rødt eller grønt lys når de blir truffet av elektronstråler. Hver fosforcelle treffes av separate elektronstråler, det er derfor tre elektronkanoner kreves i farge-TV med bilderør.

Bildefrekvensen refererer til frekvensen per sekundelektronstrålene som skanner skjermen. På TV-apparater er frekvensen 50 Hz, mens for dataskjermer er den vanligvis 60-130 Hz.

Relaterte elementer

TV-apparatenes utvikling

Fjernsynet, som ble oppfunnet tidlig på 1900-tallet, ble en av de grunnleggende formene for underholdning.

Elektriske lyskilder i hjemmet

Denne animasjonen viser kjennetegnene til lyskilder i hjemmet, fra tradisjonelle lyspærer til LED-lys.

Hvordan fungerer det? - Kulepenn

Oppfinnelsen av kulepennen gjorde skriving mye enklere.

Hvordan fungerer det? - LCD-skjerm

En flytende-krystall-skjerm benytter flytende krystallers lysmodulerende egenskaper.

Hvordan fungerer det? - Optiske diskstasjoner

Denne animasjonen viser de optiske enhetenes struktur og funksjon.

Hvordan fungerer det? - Radio

Denne animasjonen viser hvordan en radio fungerer.

Hvordan virker det? - Plasma-skjerm-TV

Denne animasjonen viser hvordan en plasma-skjerm-TV fungerer.

Kino (USA, 1930-årene)

Et stort antall kinoer ble bygget i store byer i USA på 1910-tallet.

Bærbar datamaskin, periferienheter

En rekke periferienheter kan bli brukt med bærbare datamaskiner.

Hvordan fungerer det? - Digitalkamera

Denne animasjonen demonstrerer digitalkameraets struktur og funksjon.

Hvordan fungerer det? - Laserskriver

Denne animasjonen demonstrerer hvordan laserskrivere fungerer.

Daguerrotypi

Den første kommersielt vellykkede teknikken for fotografi ble oppfunnet av franske Louis Daguerre.

Stasjonær datamaskin

Denne animasjonen viser strukturen og de viktigste enhetene på stasjonære datamaskiner.

Added to your cart.