Histidin

Histidin

En av de 20 aminosyrene som utgjør proteiner.

Kjemi

Nøkkelord

histidin, hans, aminosyre, protein, peptid, polypeptid, polar sidekjede, zwitterioniske struktur, peptidbinding, amidbinding, aminosyresekvensen, molekyl, Organisk kjemi, kjemi, biologi, biokjemi

Relaterte elementer

Scener

Zwitterion

Histidin (C₆H₉N₃O₂)

Informasjon

Molmasse: 155,15 g/mol

Smeltepunkt: 282 °C

Kokepunkt: 458 °C

Tetthet: 1,423 g/cm³

Egenskaper

Histidin er en semi-essensiell aminosyre. Den er et fargeløst, krystallinsk stoff som er godt løselig i vann, svakt løselig i etanol og uløselig i eter. Det er en viktig bestanddel i hemoglobin. Dekarboksylering av histidin resulterer i histamin.

Forekomst og produksjon

Histidin forekommer i fri form i planter, men finnes i store mengder i bundet form i proteiner som kasein, fibrin, keratin og proteinene vi finner i eggehviter. Syntese og nedbrytning av histidin er komplekse prosesser.

Bruksområder

Histidin er en byggestein av proteiner.

Zwitterion - Kalottmodell

Molekyl

Molekyl - Kalottmodell

Fortellerstemme

Relaterte elementer

Aminosyrer

Aminosyrer er proteinets monomerer.

Added to your cart.