Heksagonalt metallisk gitter

Heksagonalt metallisk gitter

Metaller som danner heksagonale metalliske gitre er stive og vanskelig å maskinere.

Kjemi

Nøkkelord

sekskantet metallisk gitter, sekskantede, metall gitter, metallisk bonding, elementærcelle, gitterstruktur, koordinasjonstall, metaller, magnesium, nikkel, sink, kobolt, ubøyelig, Uorganisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Scener

Ball

Heksagonalt gitter

Egenskaper

Et solid sett av metallatomkjerner som er bundet av metallbindinger kalles et metallisk gitter. Metallatomkjernene blir holdt sammen av fritt bevegelige delokaliserte elektroner. Med unntak av kvikksølv, er metaller solide; de leder strøm og varmer godt. Bearbeidbarheten av metaller avhenger av typen krystallstrukturen de inneholder.

En av de mest tettpakkede gitrene er det heksagonale gitteret. Koordinasjonstallet er 12: det valgte atomet har 6 tilstøtende atomer på samme avstand, 3 atomer ovenfor og 3 nedenfor, litt lenger unna. Atomene som koordinerer det sentrale atomet er lokalisert i tre plan.

Metaller som krystalliserer i et heksagonalt gitter er hardere, stivere og mer vanskelig å behandle. Metaller med denne type gitter omfatter beryllium, magnesium, kadmium, kobolt, nikkel og sink.

Gitterstrukture (kalottmodell)

Elementærcelle

Gitterstruktur

Elementærcelle (kalottmodell)

Fortellerstemme

Relaterte elementer

Flatesentrert kubisk metallgitter

Det flatesentrerte kubiske metallgitteret tillsater den nærmeste passform for metallatomer.

Metaller

Metallatomer danner en vanlig gitterstruktur.

Romsentrert kubisk gitter

Den minst tettpakkede krystallstrukturen.

Aluminiumsverk

I aluminiumsverk fremstilles aluminium fra alumina gjennom elektrolyse.

Diamant

Krystallinsk allotrop av elementært karbon, det hardeste kjente naturlige stoffet.

Fulleren (C₆₀)

Et krystallinsk allotrop av karbon som ble oppdaget på slutten av 1980-tallet.

Grafitt

En av de krystallinske allotropene av elementært karbon.

Termisk ekspansjon av broer

Lengden på broers rammeverk endres ved temperaturendringer.

Eiffeltårnet (Paris, 1889)

Stålkonstruksjonen av gitterverk, reist for Verdensutstillingen i 1889, ble symbolet på Frankrikes hovedstad.

Jernmetallurgi (middels)

Råjern fremstilles av jernmalm i jernsmelteverk.

p-V-T-diagram for ideelle gasser

Forholdet mellom trykk, volum og temperatur hos ideelle gasser blir beskrevet av gasslovene.

Tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem

Et tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem med illustrasjoner og øvelser som utvikler romoppfattelsen.

Added to your cart.