Havn

Havn

Havner tilbyr nødvendig infrastruktur og viktige tjenester for industri og sjøfart.

Geografi

Nøkkelord

havn, transport, vann transport, Fraktkostnader, vannscooter, logistikk, handel, Industri, infrastruktur, tjeneste, passasjertrafikk, plikt, fri port, container terminal, kart, kart kunnskap, Earth kloden, Jord, samfunnsgeografi, samfunn, geografi

Relaterte elementer

Scener

Havn

 • tørrhavn
 • godshavn
 • passasjerhavn
 • oljehavn
 • tollfritt lager
 • containerterminal
 • fyrtårn
 • kontrolltårn
 • molo

Havneområde: en økonomisk sone i forbindelse med et kystområde, hvor alle bygninger og samfunnsøkonomiske aktiviteter er direkte eller indirekte relatert til transport av gods og passasjerer.

Typiske tjenester og industrier ved havner:

1. havnetjenester (lagring av innkommende og utgående varer i lagerbygninger, og distribusjon av disse);

2. driftstjenester for havner (lasting og lossing, pakking, skipsreparasjon, tollvesen, økonomiske tjenester, forsikring, transport, sikkerhet, catering, informasjonstjenester);

3. havneindustrier som behandler innkommende bulkvarer og gods fra fastlandet for eksport (metallurgi, petrokjemisk industri, treindustri, tekstilindustri, næringsmiddelindustri);

4. industrier knyttet til maritime aktiviteter (f.eks skipsbygging).

Oljehavn

 • oljetankskip
 • oljetanker
 • oljepumpe

Passasjerhavn

 • passasjerskip
 • kontrolltårn
 • parkeringsplass
 • kontorbygning

Containerhavn

 • kran
 • skinner
 • containere
 • kjølecontainere
 • containerskip

Animasjon

 • godshavn
 • tollfritt lager
 • containerterminal
 • oljetanker
 • kran
 • skinner
 • containere
 • passasjerskip
 • kontrolltårn
 • parkeringsplass
 • kontorbygning

Største havner

 • Ningbo
 • Shanghai
 • Singapore
 • Rotterdam, Antwerp
 • Guangzhou
 • Tianjin
 • Port Hedland
 • Houston
 • New Orleans
 • Busan
 • Nagoya
 • Port Klang
 • Kapp det gode håp
 • Malakkastredet
 • Panamakanalen
 • Kapp Horn
 • Suezkanalen
 • Gibraltarstredet

Forteller

Havner er viktige knutepunkter for sjøtransport; logistiske, industrielle og kommersielle sentre. Vi kan skille mellom godstransport og passasjertransport, som krever ulike havnefasiliteter og som også er fysisk atskilt fra hverandre.

Passasjerhavner finnes sentralt i store byer eller i turistområder. Disse havnene har fasiliteter som restauranter, hoteller og banker, for å tilfredsstille passasjerenes behov.
Hovedfunksjonen i en kommersiell havn er lasting og lossing av skip, og om nødvendig, lagring av gods. Større havner har i dag komplekse funksjoner, som for eksempel fortolling, klassifisering av varer, administrasjon, vedlikehold og skipsreparasjon.
En havn trenger gode transportforbindelser, et internt jernbanesystem og lastemaskiner. Gods kan lastes direkte fra skipet til godstogene med kraner.
Containerne oppbevares i containerterminaler. Visse produkter må oppbevares under spesielle forhold: hvete og korn i siloer og olje i spesialtanker.

Bulkprodukter lagres og transporteres løst og upakket. Dette gjelder produkter som kornblandinger, oljefrø, dyrefôr og sukker. De innkommende bulkvarenes vekt og kvalitet kontrolleres ved havnene.

Frihavner er havner hvor behandling og lagring av gods foregår uten tollkontroll.

Relaterte elementer

Containerskip

Kommersielle havsruter med containerskip danner et globalt nettverk.

Fyr

Fyr blir brukt som navigeringshjelp i kystnære farvann.

Flyplass

Flyplasser gir infrastruktur og tjenester som er nødvendige for luftfart.

Havlag

Fysiske egenskaper, samt flora og fauna i havet, endrer seg med dybden.

Industriområde

Industriområder tilrettelegger infrastruktur og tjenester for bedrifter.

Luftputefartøy, mark III SR N4

Luftputefartøy er i stand til å bevege seg over vannflaten med høy hastighet.

Oljetanker

Oljetankere dukket opp på slutten av 1800-tallet; i dag er de blant de største skipene.

Ragusa (Croatia, 16th century)

Today called Dubrovnik, this Croatian city is known for its spectacular architecture and beautiful location.

RMS Queen Mary 2 (2003)

Det største cruiseskipet da det ble bygget.

Suezkanalen

Suezkanalen er en kunstig vannvei som forbinder Rødehavet og Middelhavet.

The Panama Canal

The Panama Canal is an artificial waterway created to shorten shipping routes between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean.

Transportnett

Animasjonen presenterer de viktigste transportrutene gjennom luft, sjø, og land, samt knutepunkter.

Added to your cart.