Hammurabis lover

Hammurabis lover

Hammurabis lover er symbolet på den mesopotamiske sivilisasjonen; de består av 282 lover som er innrisset i en stele av basalt.

Billedkunst

Nøkkelord

Hammurabi, lovkodeks, stele, Mesopotamia, Babylon, akkadisk, kileskrift, babylonske rike, lov, høyre, arkeologi, beslutning, Konge, Religion, imperium, hersker, gamle nære østen, status, Virgo, Louvre, antikken, Text memorial, basalt, lettelse, Gud, historie, samfunn, skriving

Relaterte elementer

Spørsmål

 • I hvilken bystat regjerte Hammurabi?
 • Hva slags stein var stelen laget av?
 • Når regjerte Hammurabi?
 • I hvilket skriftsystem ble Hammurabis lover hugget i stein?
 • På hvilket språk ble Hammurabis lover skrevet?
 • I hvilken retning ble akkadisk kileskrift skrevet?
 • I hvilken by er Hammurabis lover utstilt?
 • På hvilket museum er Hammurabis lover utstilt?
 • Hvor mange lover inneholder Hammurabis lovsamling?
 • Hvilken av figurene i relieffet på toppen av stelen forestiller Hammurabi?
 • Hvilken av figurene i relieffet på toppen av stelen forestiller Hammurabi?
 • Hvem er figurert i relieffet på toppen av stelen sammen med Hammurabi?
 • Hva var Shamash guden for?
 • Hvor høy er stelen med Hammurabis lover?
 • Er det sant at det eksisterte en rekke kopier av Hammurabis lover på brente leirtavler?
 • Hvilken hersker levde før Hammurabi?
 • Hvilket prinsipp fulgte Hammurabis lover?
 • Når ble Hammurabis lover funnet?
 • Under utgravningene av hvilken by fra antikken ble Hammurabis lover funnet?
 • Er det sant at dommene var uavhengig av den skyldiges sosiale status?
 • Når ble Hammurabis lover opprettet?
 • Hva er det Hammurabi gjør foran Shamash?
 • Hva slags objekt holder Shamash?
 • Hva symboliserer målestaven i hånden til Shamash?
 • Hva sitter Shamash på?
 • Hvilket konsept er IKKE inkludert i Hammurabis lover?
 • Er det sant at Hammurabis lover er den eldste lovsamlingen?
 • Hvilket konsept er IKKE inkludert i Hammurabis lover?
 • Hvilket skriftsystem var forløperen til den sumeriske kileskriften?
 • Hvilken språkfamilie er akkadisk en del av?

Scener

Stele

 • stele - En steinplate dekorert med utskårne eller graverte symboler og figurer. Hammurabis lover var laget av basalt.
 • relieff - Stelen har et relieff på toppen, som forestiller Hammurabi som står foran Shamash.
 • lover - Lovsamlingen inneholder 282 lover av Hammurabi, skåret i akkadiske kileskrift.

Stele

Stelen med Hammurabis lover ble funnet i 1901 av en fransk arkeologisk ekspedisjon under utgravingene av den gamle byen Susa, som ligger i dagens Iran. Den ble trolig brakt dit som tyvegods. I dag er den utstilt i Louvre i Paris, Frankrike.

På toppen av den 2,25 m høye stelen av basalt var et relieff, og på bunnen var Hammurabis lovsamling. Dette er en av de eldste lovsamlingene i historien; flere kopier av den eksisterte selv på tiden da den ble laget, for eksempel på brente leirtavler. Den ble skrevet i akkadisk kileskrift. Teksten kan deles inn i tre deler. Prologen lovpriser Hammurabi og Marduk, Babylons skytsgud. Babylonerne trodde at bare gudene hadde rett til å lage lover. Kongene ba til dem for visdom, slik at de kunne være rettferdige ledere for sitt folk. Den neste delen er samlingen med 282 lover, organisert i kapitler. Epilogen inneholder en rekke velsignelser og forbannelser.

Lovene er en blanding av mesopotamiske lover og stammelover. Talionprinsippet (eller gjengjeldelsesloven), allment kjent som “øye-for-øye”-prinsippet er et eksempel på stammelover.

Det er imidlertid viktig å nevne at alvorlighetsgraden av straffen var avhengig av den skyldiges sosiale klasse og den fornærmede part. Det var ulike lover som omhandlet alle deler av hverdagslivet. Noen av disse områdene var strafferett, forvaltningsrett, familierett og forretningsjus. Flere elementer av Hammurabis lover er fortsatt i bruk i dagens rettssystemer.

Ordlyden i lovene er veldig presis og selve språket er forenklet slik at alle kan forstå det. Det kan anses som et uavhengig, didaktisk verk som også er et av de viktigste verkene fra antikkens Mesopotamia, sammen med eposet Gilgamesj.

Relieff

 • Hammurabi - Kongen av Babylonia, grunnleggeren av det babylonske riket. Han regjerte sannsynligvis fra 1792 f.Kr. til 1750 f.Kr.
 • Shamash - Han var solguden i antikkens nære østen. Han var anerkjent som rettferdighetens gud i Babylonia og Assyria. Ifølge inskripsjonene gav han Hammurabi lovene.
 • portrett - De er avbildet med benene, armene og hodet sett fra siden, mens overkroppen ses forfra.

Relieffet

Hammurabi var konge av Babylonia fra 1792 f.Kr. til 1750 f.Kr. Den gamle bystaten lå på bredden til elven Eufrat i Mesopotamia. Hans lange regjeringstid var preget av byggeprosjekter (f.eks templer, kanaler og reising av bymuren) og vellykkede militære erobringer som gjorde at han kunne etablere et sterkt imperium.

Shamash var den akkadiske motparten til den sumeriske solguden Utu. I Babylonia og Assyria var Shamash rettferdighetens gud. Denne guddommen var kjent som dommeren over både guder og mennesker. Han er også omtalt i eposet Gilgamesj. I mytologi og kunst ble han vanligvis assosiert med en løve. Sentrene for hans kult var Sippar og Larsa.

Relieffet på toppen av stelen forestiller Shamash og Hammurabi som står foran ham. Shamash holder en meterstav og en ring som symboliserer kongemakt. Den sittende solguden ser høyere ut enn den stående Hammurabi, noe som understreker maktforholdet mellom dem. Hammurabi ber til Shamash om visdom og rettferdighet, siden lover, ifølge babylonerne, bare kunne lages av gudene.

Som en statue

 • karakteristisk skjegg - Det lange, unike skjegget var et symbol på makt. Ifølge historiske kilder stelte akkadiske menn skjegget sitt ved å bruke olje og krølle det for å lage lokker.
 • ring - Den er et symbol på makt. Meterstaven symboliserte retten til å bygge staten og lage lover.
 • meterstav - Den er et symbol på makt. Meterstaven symboliserte retten til å bygge staten og lage lover.
 • krone - Shamashs krone består av fire par med horn.
 • flammer - Disse kommer ut fra skuldrene til Shamash og symboliserer hans guddommelige makt og skaperkraft.
 • trone - Holdningen til Shamash representerer maktforholdet mellom ham og Hammurabi; han er imidlertid ikke mye høyere enn kongen, noe som antyder at Hammurabi også hadde betydelig makt. Hans håndgest og det faktum at han kunne stå foran Shamash beviser også dette.
 • plattform - Føttene til Shamash er plassert på en plattform med tre trinn. Dette kan tyde på at Shamash og Hammurabi møttes på et fjell.

Animasjon

 • Hammurabi - Kongen av Babylonia, grunnleggeren av det babylonske riket. Han regjerte sannsynligvis fra 1792 f.Kr. til 1750 f.Kr.
 • Shamash - Han var solguden i antikkens nære østen. Han var anerkjent som rettferdighetens gud i Babylonia og Assyria. Ifølge inskripsjonene gav han Hammurabi lovene.
 • portrett - De er avbildet med benene, armene og hodet sett fra siden, mens overkroppen ses forfra.

Forteller

Stelen av Hammurabis lovkode er en 2,25 m høy basaltplate. Den ble funnet i 1901 av en fransk arkeologisk ekspedisjon under utgravingen av den gamle byen Susa som ligger i dagens Iran. Den er i dag utstilt i Louvre i Paris.

På toppen av stelen finner man et relieff som skildrer guddom Shamash sttende på en trone med Hammurabi stående foran ham. Under relieffen er koden for Hammurabi, en av de eldste lovkodene i historien, skåret ut i stein i akkadiske kileskrift. Prolougen roser Hammurabi og guden Marduk, neste del er en samling av 282 lover, og en epilog som inneholder en rekke velsignelser og forbannelser.

Relaterte elementer

Babylon (det 6. århundre f.kr.)

Oldtidsbyen Babylon ble bygget på bredden til elven Eufrat i Mesopotamia.

Legendariske imperier fra antikken

Mange legendariske imperier har blitt bygget (og ødelagt) gjennom historiens løp.

Bystaten Ur (2000-tallet f.Kr)

Oldtidsbyen som lå nær elven Eufrat var et viktig senter for sumerisk kultur.

Mesopotamiske oppfinnelser (3. årtusen f.Kr.)

Disse redskapene, revolusjonerende i sin enkelhet, er fortsatt i bruk i dag.

Rosettasteinen

Rosettasteinen bidro til å løse hieroglyfenes mysterium.

Ziggurat (Ur, 2000-tallet f.Kr.)

Ziggurater var typiske trappepyramider som ble brukt som templer i antikkens Mesopotamia.

Antikkens Syv Underverker

I dag er kun ett av antikkens syv underverker intakt: Kheopspyramiden.

Arkeologisk utgraving (grophus)

Store byggeplasser gir arkeologer på jakt etter artefakter mye arbeid.

Added to your cart.