Gutenbergs trykkeri (Mainz, 15. århundre)

Life Magazine plukket ut Gutenbergs oppfinnelse av en mekanisk bevegelig boktrykking som den viktigste hendelsen i det andre årtusen.

Relaterte tillegg

Ungarske bosetninger i Árpád-eraen

Grophus var vanlige bosteder i Árpád-eraen.

Kongelig festmåltid (1400-tallet)

Den ungarske kongen Mattias Corvinus' andre hustru var Beatrix av Aragon.

Legendariske imperier fra middelalderen

Mange legendariske imperier har blitt bygget (og ødelagt) gjennom historiens løp.

Middelaldersk gårdshus

Våningshus i middelalderen var enkle, enetasjes strukturer bygget av jord, leire og tre.

Middelalderens riddere

Ridderne i middelalderen var kraftig utrustede menn på hest.

Middelaldersk ridder

Før skytevåpen gjorde sitt inntog ble middelalderske slag ofte avgjort av riddere.

Middelaldersk borgtårn

Borgtårn var typiske bygninger i middelalderen, også bygget uavhengig fra slott.

Island i det 9. og 19. århundret

Livsstilen på Island forandret seg ikke veldig mye med tiden

Added to your cart.