Grafitt

Grafitt

En av de krystallinske allotropene av elementært karbon.

Kjemi

Nøkkelord

grafitt, allotrope karbon, allotropi, laggitter, karbonanode, elektrode, blyant, Uorganisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Diamant

Krystallinsk allotrop av elementært karbon, det hardeste kjente naturlige stoffet.

Flatesentrert kubisk metallgitter

Det flatesentrerte kubiske metallgitteret tillsater den nærmeste passform for metallatomer.

Fulleren (C₆₀)

Et krystallinsk allotrop av karbon som ble oppdaget på slutten av 1980-tallet.

Heksagonalt metallisk gitter

Metaller som danner heksagonale metalliske gitre er stive og vanskelig å maskinere.

Karbondioksid (CO₂) (begynner)

Fargeløs, luktfri, tyngre-enn-luft gass. Nødvendig for plantenes fotosyntese.

Romsentrert kubisk gitter

Den minst tettpakkede krystallstrukturen.

Hvordan fungerer det? - Kulepenn

Oppfinnelsen av kulepennen gjorde skriving mye enklere.

Silisium

Et krystallinsk stoff, et meget viktig materiale i elektronikkindustrien (halvledere, integrerte kretser).

Silisiumdioksid (SiO₂)

En polymorf forbindelse, finnes for det meste i form av kvarts.

Added to your cart.